پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رژیم غنی از چربی و پرخوری ناشی از آن

جستجو در سایت :    دانشگاه آزاد اسلامی کرمان  عنوان : مطالعه رژیم غنی از چربی و پرخوری ناشی از آن برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد (در فایل دانلودی بیشتر بخوانید...

توسط admins، قبل
مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد:تغییرات بیان ژن های مرتبط با مقاومت در گیاه آرابیدوپسیس پس از مایه زنی با باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae

جستجو در سایت :    [do_widget id=search-2]

گرایش:بیماری های گیاهی

عنوان:تغییرات اظهار ژن های مرتبط با مقاومت در گیاه آرابیدوپسیس پس از مایه زنی با باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد:تولید کالوس از ریزنمونه های گیاهک نخود شیرینLathyrus odoratus L. تولید شده در شرایط کشت درون شیشه ای و باززایی از آن با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی

جستجو در سایت :    [do_widget id=search-2]

عنوان:تولید کالوس از ریزنمونه های گیاهک نخود شیرینLathyrus odoratus L.  تولید شده در شرایط کشت درون شیشه ای و باززایی از آن با بهره گیری از تنظیم کننده های رشد گیاهی

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل -Capsicum annuum.L-با استفاده از صفات مورفولوژیکی در شهرستان ارومیه

جستجو در سایت :    [do_widget id=search-2]

عنوان:مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های فلفل  -Capsicum annuum.L-با بهره گیری از صفات مورفولوژیکی در شهرستان ارومیه

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر نوع قلمه، تیمارIBA و نوع بستر در ریشه زایی قلمه های پایه GF677

جستجو در سایت :    [do_widget id=search-2]

گرایش:باغبانی

عنوان:مطالعه تاثیر نوع قلمه، تیمارIBA و نوع بستر در ریشه زایی قلمه های پایه GF677

(بیشتر…)

توسط admins، قبل