زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: بررسی چگونگی بازنمود مقولات زمان و نمود در زبان اشاره ناشنوایان ایرانی

جستجو در سایت :    [do_widget id=search-2]

گرایش : زبان شناسی همگانی

عنوان : مطالعه چگونگی بازنمود مقولات زمان و نمود در زبان تصریح ناشنوایان ایرانی

(بیشتر…)

توسط admins، قبل
زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی: ادبیات زندان (بررسی اصطلاحات، اشعار، دیوار نوشته ها و ادبیات شفاهی در محیط داخلی زندان کرمان)

جستجو در سایت :    [do_widget id=search-2]

عنوان : ادبیات زندان (مطالعه اصطلاحات، اشعار، دیوار نوشته ها و ادبیات شفاهی در محیط داخلی زندان کرمان)

(بیشتر…)

توسط admins، قبل