جستجو در سایت :   

عنوان : تاثیر ماده آلی، پتاسیم و تنش رطوبتی بر کمیت و کیفیت پیاز

دانشکده کشاورزی

بخش خاکشناسی

 پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم خاک

تاثیر ماده آلی، پتاسیم و تنش رطوبتی بر کمیت و کیفیت پیاز و بعضی خصوصیات فیزیکی خاک

 استادان راهنما:

دکترمجید فکری

دکتر مجید محمودآبادی

 استاد مشاور:

دکتر ناصر برومند

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

حفظ منابع آب و خاک گام موثری در جهت توسعه کشاورزی پایدار محسوب می­گردد. در این راستا، با صرفه­جویی و مصرف بهینه آب و بهره گیری از کودهای آلی می­توان تا حدی به این هدف رسید. پس به مقصود مطالعه تاثیر ماده آلی، پتاسیم و تنش رطوبتی بر کمیت و کیفیت پیاز و بعضی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1389 در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت اجرا گردید. تیمارهای مورد مطالعه شامل ماده آلی (بدون ماده آلی، بقایای یونجه به اندازه 10 تن بر هکتار و کود مرغی به اندازه 10 تن بر هکتار)، تیمار پتاسیم (صفر و 250 کیلو گرم بر هکتار اکسید پتاسیم) و تنش رطوبتی (بدون تنش و با تنش) بودند. نتایج نشان داد که اثر تیمار ماده آلی و تنش بر عملکرد، اجزای عملکرد، عناصر غذایی (روی و منگنز) و پروتئین غده پیاز در سطح یک درصد معنی­دار شده می باشد. همچنین تاثیر معنی­دار ماده آلی در سطح یک درصد بر خصوصیات خاک (فسفر قابل جذب، کربن آلی،SAR ،EC ،pH  و شدت نفوذ) نیز نظاره گردید. پتاسیم باعث کاهش معنی­دار سرعت نفوذ، افزایش شوری خاک، افزایش عملکرد، افزایش منگنز و مواد جامد محلول غده گردید. اثر متقابل ماده آلی و پتاسیم، پتاسیم و تنش و همچنین پتاسیم× تنش× ماده آلی، به ترتیب برصفات متوسط وزن غده، مس و آهن غده معنی دار گردید. بر  اساس این نتایج، مصرف کود آلی بخصوص کود مرغی، ضمن بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاه، اثرات مفیدی بر خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک دارد.

واژه­های کلیدی: پیاز، ماده آلی، کود مرغی، پتاسیم، عملکرد، کربن آلی، خصوصیات خاک.

مقدمه

بر اساس آمار موجود، جمعیت دنیا تا سال 2025 به 8 میلیارد نفر و تا سال 2050 به 9/8 میلیارد نفر خواهد رسید. هر سال حدود 80 میلیون نفر به جمعیت دنیا افزوده می­گردد و 97 درصد افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه رخ می­دهد. پس تا سال 2025 نیاز به تولید غذا دو برابر خواهد گردید (کافی و همکاران، 1388). در حالی که هم اکنون بیش از 30 درصد مردم جهان از نظر تهیه مواد غذایی با مشکل روبرو هستند (دانشور، 1387) و امنیت غذایی کشورهای در حال توسعه مانند ایران بیش از سایر کشورها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. زیرا زمین­های حاصلخیز و منابع آب شیرین موجود در سطح جهان و بخصوص ایران محدود می­باشد (کافی و همکاران، 1388).

بشر برای بهره­برداری بیشتر از اراضی و حفظ حاصلخیزی خاک، به ناچار از کودهای شیمیایی بهره گیری می­کند. کودهای شیمیایی به عنوان یک منبع اصلی عناصر غذایی برای گیاهان به شمار می­طریقه (Naeem و همکاران، 2006). به عنوان مثال، نیتروژن یکی از عناصر ضروری تشکیل دهنده ترکیبات آلی (آمینو اسیدها، پروتئین و اسیدهای نوکلئیک) می­باشد. فسفر نیز عنصر ضروری مورد نیاز برای مکانیزمهای فیزیولوژیکی رشد گیاه شناخته شده می باشد (Aisha و همکاران، 2007) و پتاسیم یک عنصر ضروری می باشد که تأثیر مهمی در پروسه­های متابولیک از قبیل سنتز پروتئین و تنظیم اسمزی دارد (Abdullahil Baque و همکاران، 2006). اما کاربرد بیش از حد آنها باعث عدم تعادل عناصر غذایی و تخریب خاک می­گردد و روی ترکیب شیمیایی خاک و محصولات گیاهی تاثیرات منفی می­گذارد. از طرفی باعث افزایش اسیدیته خاک و تخریب فیزیکی خاک می­گردد و پس کاهش تولید محصول را به دنبال دارد (Ojeniyi و همکاران، 2007). یکی دیگر از مهمترین عوارض نامطلوب مصرف دراز مدت و بی­رویه این کودها، کاهش باروری خاک به­دنبال از بین رفتن هوموس می­باشد (ملکوتی و همایی، 1373). از طرف دیگر این کودها بسرعت از طریق تبخیر یا شستشو با آب زهکشی از بین می­طریقه که باعث افزایش آلودگیهای محیطی می­گردد. پس نیاز به تولید محصولات سبزی با کودهای آلی یا طبیعی جهت تولید عملکرد بیشتر و اصلاح کیفیت آنها بسیار ضروری می­باشد (Aisha و همکاران، 2007).

قبل از بهره گیری گسترده از کودهای شیمیایی، کودهای آلی به عنوان منبع اولیه عناصر غذایی در تولید محصولات به کار برده می­شدند. کودهای آلی، با افزایش ماده آلی و میکروارگانیسم­های مفید، سلامت خاک را بهبود می­بخشند (Ojeniyi و همکاران، 2007). وجود ماده آلی در خاک موجب اصلاح ساختمان آن می­گردد، بدین معنی که مواد آلی به صورت یک عامل چسباننده، ذرات خاک را به هم پیوند داده، زمین را نرم و متخلخل نموده و قابلیت نگهداری آب در زمینهای شنی و حالت فیزیکی خاکهای رسی را اصلاح می­نماید (ملکوتی و همایی، 1373). افزودن این کودها به خاک با اصلاح ساختمان خاک، فرسایش آبی و بادی را نیز کاهش می­دهد (Ojeniyi و همکاران، 2007). ماده آلی خصوصیات فیزیکی مثل خاکدانه­سازی، ظرفیت نگهداری آب، هدایت هیدرولیکی، وزن مخصوص ظاهری، درجه تراکم، مقاومت به فرسایش آبی و بادی و حاصلخیزی خاک را اصلاح می­کند (Franzluebbers، 2002). با بهبود حاصلخیزی، عملکرد نیز افزایش می­یابد.

دلیل افزایش محصول در اثر افزودن کود آلی، این می باشد که بر اثر معدنی شدن این ماده، مواد غذایی محتوی آن آزاد شده و در دسترس گیاهان قرار می­گیرند و تاثیر کودهای شیمیایی را نیز مساعدتر می­نمایند (ملکوتی و همایی، 1373). ماده آلی از طریق گروه­های عاملی­اش (اسیدهای فلاوونیک و اسید هیومیک) تأثیر مهمی در رفتار شیمیایی بیشتر عناصر بازی می­کند که قادر می باشد این فلزات را به فرمهای کمپلکس و کلات درآورد. همچنین تأثیر مستقیمی در رشد گیاه، به عنوان یک منبع عناصر غذایی به فرمهای قابل دسترس در طول معدنی شدن دارد. کودهای آلی عناصر غذایی را در طول فصل رشد گیاه به­آرامی آزاد می­کنند (Abou El-Magd و همکاران، 2006). کاربرد این کودها به ­تنهایی یا به ­همراه کود معدنی، روشی موفقیت­آمیز جهت اصلاح خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و حاصلخیزی خاک می­باشد (Poudel و همکاران، 2002). بهره گیری از کودهای آلی برای تولید سبزیجات، از طریق محدود کردن بهره گیری کودهای شیمیایی، عملکرد محصول را افزایش می­دهد.

اخیرا مصرف کنندگان خواستار غذای با کیفیت، سالم و محصولات ارگانیک هستند. البته کشاورزی ارگانیک هنوز برای محصولات کمی بکار میرود (Ouda و Mahadeen، 2008). کشاورزی شیمیایی باعث تخریب اراضی قابل کشت و افزایش آلودگی و نهایتا به خطر افتادن سلامتی می­گردد. پس به مقصود ایجاد تعادل، کشاورزی ارگانیک بایستی جایگزین کشاورزی شیمیایی، از طریق بهره گیری از منابع طبیعی مثل مواد آلی گردد. کشاورزی ارگانیک به کاربرد درجه­بندی شده فضولات حیوانی، کود محوطه مزرعه (FYM)، کود مرغی، کمپوست، بقایای گیاهی، کود سبز و غیره، که بهترین جایگزین برای کودهای شیمیایی مضر می­باشند تاکید دارد. سیستم­های کشاورزی ارگانیک از سیستم­های غیرارگانیک مفیدتر می­باشند و بهره گیری طولانی مدت از کودهای آلی باعث افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود عملکرد دانه نیز می­گردد (Ahmad و همکاران، 2007).

یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش محصول، تامین آب کافی می­باشد. در بین تمامی منابع لازم برای رشد و فعالیت گیاه، آب به عنوان فراوانترین (کافی و همکاران، 1388) و در عین حال محدودترین منابع برای کشاورزی محسوب می­گردد (Mesbah، 2009). بیشتر نقاط ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک قرار گرفته­اند طوریکه تبخیر سالانه در مقایسه با بارندگی بیشتر می باشد. این امر مصرف بهینه و صرفه­جویی در مصرف آب را ایجاب می­نماید پس برای توسعه کشاورزی، بایستی در الگوی مصرف آب از طریق اعمال شیوه­های کم آبیاری تجدید نظر نمود (صدرزاده و معلمی، 1385). کم آبیاری یک تکنیک فنی برای بهینه­سازی اندازه آب مصرفی و عملکرد محصول می باشد که برای اغلب محصولات و در اکثر شرایط محیطی، به خصوص در مورد هایی که محدودیت منابع آب و زمین هست، قابل اجرا می باشد. آبیاری کامل زمانی موجه و منطقی می باشد که همراه با آن سایر عوامل تولید نیز در حد کمال باشد وگرنه آبیاری کامل، فقط هدر دادن آب می باشد. پس می­توان با اعمال تنش خشکی، در مصرف آب صرفه­جویی نمود (Valadabadi و Aliabadi Farahani، 2010).

برای کاهش تاثیرات منفی تنش خشکی، پتاسیم تأثیر بسزایی دارد. زیرا در شرایط خشکی، پتاسیم فراوانی در بافتهای گیاهی تجمع می­یابد و تأثیر مهمی در جذب آب بازی می­کند (Fanaei و همکاران، 2009) به این شکل که، علاوه بر تنظیم حرکت روزنه­ها، با افزایش رطوبت نسبی برگ­ها باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش می­گردد (صدرزاده و معلمی، 1385). از طرفی، کاربرد پتاسیم، تاثیرات منفی تنش خشکی را از طریق افزایش عمق نفوذ ریشه کاهش می­دهد (Valadabadi و Aliabadi Farahani، 2010).

1-2- اهمیت و علت های توجیهی انجام پژوهش

به دلیل محدودیت منابع آب و مصرف بسیار بالای آن در بخش کشاورزی، بایستی با بهره گیری صحیح از آب، در مصرف آن صرفه­جویی نمود. در این پژوهش کوشش شده تا با حذف چند آبیاری آخر، در مصرف آب صرفه جویی گردد. از طرفی حفظ خاک، به عنوان بستر مواد غذایی برای بشر و موجودات زنده یکی از وظایف ما می­باشد. رشد روز افزون جمعیت باعث کشت بی رویه خاک شده می باشد. همین امر موجب کاهش حاصلخیزی خاک گردید که برای جبران آن مصرف کودهای شیمیایی افزایش پیدا نمود و در نتیجه آن ماده آلی خاک کاهش و ساختمان خاک تضعیف شده می باشد. پس برای حفظ حاصلخیزی خاک و اصلاح خصوصیات فیزیکی آن، مصرف کودهای آلی از الزامات برنامه­های کشاورزی می باشد. جهت رسیدن به اهداف ذکر گردیده، که همان دستیابی به کشاورزی پایدار می باشد، بایستی تحقیقات وسیعی روی گیاهان مختلف صورت پذیرد. در این آزمایش اهداف مذکور روی پیاز مطالعه شده می باشد، زیرا پیاز ارزش غذایی بالایی دارد. غده پیاز مملو از فسفر، کلسیم و کربوهیدراتها می باشد. طوریکه 50 گرم پیاز، حاوی 16 گرم کربوهیدرات، 3 گرم فیبر، یک گرم پروتئین، 60 کالری انرژی، 200 میلی­گرم پتاسیم و 5 میلی­گرم سدیم (Hassan Khan و همکاران،b 2005) و87 درصد آب می­باشد. همچنین دارای ویتامینهای گروه ب و ویتامین ث می­باشد. عناصری مثل کلسیم، فسفر، پتاسیم، منیزیم و آهن به وفور در آن پیدا نمود می­شوند (دانشور، 1387).

پیاز خوراکی با نام علمیAlliumCepa L.، از خانواده Alliaceae، گیاهی می باشد چند ساله که اکثرا به عنوان گیاهی دو ساله مورد کشت قرار می­گیرد (امین­پور و موسوی، 1385) که در سال اول تولید پیاز متورم می­کند. این جنس دارای گونه­های فراوانی می­باشد که اغلب تولید غده و پیاز نموده و همه آنها دو ساله یا چند ساله هستند. دارای یک ساقه پهن، نازک، مدور و سفید رنگ زیر زمینی می باشد که از قسمت زیرین آن ریشه­ها و از قسمت فوقانی آن برگهای ضخیم، متورم و فلس مانند سفید یا قرمز رنگی خارج می­شوند که کلروفیل خود را از دست داده و مواد غذایی را ذخیره می­کنند (دانشور، 1387). پیاز در بیش از 135 کشور دنیا کشت می­گردد که هر ساله 3/29 میلیون تن از آن تولید می­گردد و حدود 8 تا 9 درصد آن وارد بازار جهانی می­گردد. یکی از مهمترین چاشنی­هایی می باشد که به شکل تازه یا به عنوان سالاد و یا در تهیه غذا مورد بهره گیری قرار می­گیرد.

پیاز سیستم ریشه­ای کم­عمقی دارد و به آبیاری با فاصله کوتاه نیاز دارد (Hassan Khan و همکاران،b 2005). البته همان گونه که عنوان گردید، کمبود آب یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی به شمار می­رود (امین­پور و موسوی، 1385). کشور ما در ناحیه خشک و نیمه خشک واقع شده و بارندگی محدودی دارد یا اینکه در طول فصل رشد، کمبود آب جهت آبیاری پیش می­آید و عملکرد با کمبود عمده­ای همراه می باشد (Soleimanzadeh و همکاران، 2010). پس نیاز می باشد تا تکنولوژی تولید با اقلیم محلی و شرایط خاک همگون گردد طوری که کشاورزان بیشترین سود را از منابع آبی محدود به دست آورند (Hassan Khan و همکاران،a 2005).

1-3- اهداف

  1. مطالعه تاثیر مواد آلی بر کیفیت و کمیت محصول پیاز
  2. مطالعه تاثیر مواد آلی بر خصوصیات فیزیکی خاک
  3. مطالعه تاثیر تنش رطوبتی بر کمیت و کیفیت محصول پیاز
  4. مطالعه تاثیر پتاسیم بر کمیت و کیفیت محصول
  5. مطالعه تاثیر پتاسیم بر خصوصیات خاک
  6. مطالعه تاثیر پتاسیم بر کاهش اثرات منفی ناشی از تنش خشکی در پیاز

تعداد صفحه :117

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:تولید کالوس از ریزنمونه های گیاهک نخود شیرینLathyrus odoratus L. تولید شده در شرایط کشت درون شیشه ای و باززایی از آن با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***