جستجو در سایت :   

عنوان : تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه درمورد خداوند

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بردسیر

دانشکده زبان وادبیات فارسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (M.A)

عنوان :

تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه درمورد خداوند

استاد راهنما:

دکتر سید رضا معین زاده میر حسینی

استاد مشاور:

دکتر رحیم نژاد سلیم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

خداجویی و خداشناسی یکی از خواسته ها و نیاز های اصلی بشر می باشد. فردوسی شاعری یکتاپرست می باشد و سراسر شاهنامه سرشار از نام و یاد خداست در واقع تمام تار و پود شاهنامه متأثر از بینشی توحیدی می باشد و این نتیجه تاثیر مستقیم عقاید فکری و مذهبی  فردوسی در شاهنامه می باشد. فردوسی اشعار خود را  با حمد خدا آغاز نموده  و این روش پسندیده را در همه ی    باب ها  و فصول دیگر نیز تکرار کرده می باشد  خدا شناسی در توحید  یکی از محورهای اساسی شاهنامه می باشد . کسی که شاهنامه را  با دید تحقیقی می خواند ناخود اگاه در ذهنش  یک محور  فکری که دارای  وحدت کلی و یکپارچگی  می باشد تداعی  می گردد این محور فکری همان  قوای اهریمنی  و نیروهای یزدانی و خیر می باشد . درگیری این دو مبدأ  خیر و شر  که متاثر  از آیین باستانی  ایران قدیم می باشد  در شاهنامه به صورت  یک جریان فکری  دنباله دار  ادامه دارد  و در هر بخش  سنبل ها و نمودهای خاصی  به خود می گیرد.

مقدمه:

تاریخ و فرهنگ هر قوم شناسنامه ملی آن قوم را تشکیل می دهد.تکنولوژی بدون فرهنگ بشر را به ماشین تبدیل می کند. بی شک علت سرگردانی بسیاری ، همین دور بودن از فرهنگ و ناآگاهی از ویژگی های  ملی می باشد. فرهنگ سرچشمه عشق به زیبایی، دوستی، راستی و نیکی می باشد و آنجا که هنر و فرهنگ نباشد، بشر در خطر تباهی و زوال می باشد.

فرهنگ و ادب سرزمین کهنسال ایران یکی از غنی ترین و گسترده ترین فرهنگ هادر جهان می باشد، سابقه این فرهنگ بارور و نامدار، چنان که از لا به لای “یشت ها” به چشم می خورد ، به دوران زندگی مشترک هند و ایران می پیوندد. از جهت برخورداری از دین و عرفان و فلسفه ، ایران کشوری می باشد که نخستین دین یکتاپرستی (توحیدی)را با  همه ارزش های عالی و اصول اخلاقی و مبانی عقلی آن به جهانیان پیشکش نمود.

ایران سرزمین آیین ها و دین های بزرگی مانند آیین های زرتشت ، میترا، مانی، مزدک ، و شیعه نیز هست. پیدایش اشو زرتشت و پذیرش پیام او در ایران ، رویدادی بزرگ بود.

کشور ما از جهت شعر و ادبیات نیز غنی می باشد و  شهرت جهانگیر دارد.اشعار خداوندگاران سخن پارسی زیرا فردوسی ، سعدی، حافظ، و صدها شاعر نامدار دیگر، همه جا دل ها را به هیجان  می آورد و اندیشه ها را به اعلی مرتبه کمال می رسانند و به  ما را در انجام وظیفه انسانی خود الهام می بخشد.

ایرانیان گروهی از آریایی ها هستند که پس از مهاجرت به بخش های بلند سرزمین های واقع در جنوب دریای مازندران، این سرزمین ها را ایران نام نهادند، که طبق نوشته های باستانی زیرا اوستا به معنی سرزمین آریایی ها می باشد.

قبل از مهاجرت ، اجتماع اقوام آریایی هند و ایرانی به سه طبقه تقسیم شده بودند:

1- روحانیون

2- جنگ جویان

3- کشاورزان

   این طبقه بندی اجتماعی در پرستش مذهبی نیز رعایت می شده؛ یعنی هر یک از آن طبقات اجتماعی، خدایان ویژه خود را داشته اند. یکی از این خدایان “مهر ” نام دارد. مهر را در  قدیم ترین دست نوشته ها ی ایران باستان یعنی اوستا، و در هندوستان در “ودا” می یابیم.

آیین مهر یکی از کهن ترین دین های جهان می باشد و مانند دین های راز آمیز به شمار می رود.

آیین مهر بر ادبیات هزار ساله فارسی چه نظم و چه نثر تأثیر فراوان نهاده می باشد. تأثیر این آیین باستان تنها در شاهنامه فردوسی، گرشاسب نامه ، قابوس نامه و سیاست نامه اختصار  نمی گردد، بلکه می توان گفت ادبیات فارسی همیشه با نشان و علامت ایران باستان آراسته شده می باشد.

فصل اول: کلیات

1-1- اظهار مسأله

ایرانیان همواره مردمی خداشناس بوده‌اند. ایران فرهنگ بسیاری از کشورها را در بر می‌گیرد که شاهنامه در آنها بخشی از میراث فرهنگی شان می باشد. از سوی دیگر ریشه هر جنگی در اختلاف نهفته می باشد. یافتن ریشه‌های مشترک به کاهش اختلاف و در پی آن گسترش آرامش و دوستی خواهد انجامید. از آنجا که سراینده شاهنامه، حکیم توس، در کودکی فرهنگ را از موبدان زرتشتی آموخته، به نظر می‌رسد که دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در باره خداوند اثر گذاشته باشد. بنا بر شاهنامه، فردوسی مسلمانی شیعه بوده، از این رو به نظر می‌رسد که سراینده شاهنامه تفاوت چندانی در خداشناسی این دو دین ندیده باشد. نگارنده بر آن می باشد که با مطالعه خداشناسی شاهنامه، تاثیر دین زرتشتی بر دیدگاه شاهنامه در این باره را مطالعه نماید.

2-1- اهمیت پژوهش

بحث خداشناسی در شاهنامه و دین زرتشت مانند موضوعات مهم در میان تمامی جوامع ادبی واساطیر گذشته بشر بوده که بیانگر اهمیت این موضوع درسرنوشت نهایی بشر می باشد. در این پژوهش کوشش برآن شده تا با یک شیوه مطالعاتی تطبیقی- تحلیلی، خداشناسی را در شاهنامه و دین زرتشت با تأکید برمسائلی زیرا: یکتاپرستی، عرفان، مرگ و رستاخیز و … مورد مطالعه قرار گیرد .

3-1- اهداف پژوهش

1- دانایی رمز جلوگیری از جنگ و گسترش آشتی و دوستی میان مردم می باشد.

2- یافتن ریشه‌های مشترک به همگرایی مردم و کشورها خواهد انجامید.

3- شاهنامه میراث فرهنگی مشترک کشورهای ایرانی می باشد.

4- شناخت بن‌مایه، اندازه و نوع خداشناسی شاهنامه.

4-1- پرسش های پژوهش

1- دیدگاه شاهنامه در مورد خداشناسی چیست؟

2- دیدگاه شاهنامه در مورد خیر و شر چیست؟

3- دیدگاه گاتها در مورد خیر و شر چیست؟

5-1- فرضیه پژوهش

خداشناسی زرتشتی بر خداشناسی شاهنامه اثر گذاشته می باشد.

6-1- روش کار پژوهش

روش توصیفی می باشد هدف از انجام روش توصیفی، توصیف واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع می باشد به تعبیری دیگر محقق در این گونه تحقیقات کوشش می کند تا آن چیز که هست را بدون هیچ گونه دخالت گزارش دهد و نتایج عینی از  موقعیت بگیرد. پژوهش توصیفی آن چیز که را که هست توصیف و تفسیر می ‌کند. نخست شاهنامه مطالعه و همه بیت‌هایی که موضوع خداشناسی در آنها هست، گردآوری و دسته بندی خواهند گردید. کوشش خواهد گردید که دیدگاه شاهنامه در باره خدا از درون این بیت‌ها شناخته گردد. پس از آن خداشناسی زرتشتی در منابع دینی زرتشتی با همکاری یک نفر موبد پژوهشگر و نویسنده زرتشتی که مورد تایید انجمن زرتشتیان کرمان می باشد، مطالعه خواهد گردید. منابع زرتشتیان به ترتیب گات‌ها (کتاب آسمانی ایشان)، اوستا (کتاب مقدس ایشان)، پند نامه موبدان و کتاب‌هایی زیرا دینکرد و مینوی خرد می باشد. در پایان هماهنگی یا ناهماهنگی این دو دیدگاه نشان داده خواهد گردید.

7-1- پیشینه پژوهش

بنابر پژوهش موبد یار غیبی (1386)، اهورا به معنای هستی بخش و مزدا به معنای دانا نام برگزیده دین زرتشتی برای خداوند می باشد. او که آغاز و پایان هستی می باشد، نخست هنجار هستی(اردیبهشت) سپس هستی را بر پایه این هنجار آفریده می باشد. هستی را آزاد گذاشته تا بر پایه این هنجار خود گردان باشد.به همه مردم آزادی و ابزارهای شایسته و بایسته داده شده تا خودش راهش را برگزیند. خرد، دین(به معنای بینش)آموزگار خدایی(پیامبر)، آموزگار مردمی(دانشمند)، راهنمای درونی(فره ایزدی، آتش اهورایی)،از این ابزارها هستند. خداوند به مردم توانایی نیک و بد بودن(سپنتامن و اهرمن) داده و آنها را میان بهمن و دشمن بودن آزاد گذاشته می باشد. سرنوشت هرکس(بهشت و دوزخ)نیز بر این پایه به دست خود او نوشته می گردد. در گات ها با خرد و اندیشه نیک میتوان خدا را در آغاز و پایان هستی دید. او سرچشمه خرد و اندیشه،آفریننده هستی،داور دادگر کردار مردم، دانای هر عیان و نهان،پاداش دهنده و پادافره کننده و مانند آن می باشد (شهزادی،1367،ص 22). از این روی ایرانیان همواره خود را در پیشگاه خداوند دانسته، میکوشیده اند تا برای رستگاری او را خشنود سازند. او را دلدارانه دوست دارند و ستایش و نیایش می کنند(غیبی،1390،ص23).این هستی بخش دانا ،به ویژه در فرهنگ ساسانی به خدایی با چندین دستیار و ایزد برای نگهداری از بخش های گوناگون هستی دگرگون می گردد (آشتیانی، ص132،141،167، رضی،1360، ص81).او که در گات ها آزادی به مردم داده می باشد، در فرهنگ ساسانی سرنوشت آنها راچنان می نویسد که هیچ کس توان دگرگون کردن آن را ندارد و بایستی سرنوشت را بپذیرد(عریان،1371،ص65-20).

تعداد صفحه : 143

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: پیوند ادبیات با اقتصاد در آثار سعدی

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***