جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی

گرایش : ادبیات مقاومت و پایداری

عنوان : مطالعه و تحلیل سبک­ شناسی آثار علیرضا قزوه

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده­ی ادبیّات و زبان­های خارجی

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

پایان­ نامه­­ برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد

در رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیّات مقاومت و پایداری

عنوان:

مطالعه و تحلیل سبک­ شناسی آثار علیرضا قزوه

استاد راهنما:

دکتر عسگر صلاحی

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم رنجبر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیّات پژوهش

1-1-بخش اول: کلیات…………………………….. 2

1-1-1-اظهار مسئله……………………………… 2

1-1-1-1-تعریف لغوی سبک­ شناسی………………………………. 3

1-1-1-2-انواع مفهوم سبک……………………………….. 3

1-1-1-3-تقسیم بندی سبک……………………………….. 3

1-1-1-4-انواع سبک نو……………………………… 4

1-1-2-سؤالات اصلی پژوهش……………………………….. 5

1-1-3-پیشینه­ پژوهش……………………………… 5

1-1-4- اهداف پژوهش……………………………….. 6

1-2-بخش دوم: چشم اندازی به زندگانی علیرضا قزوه…………………….. 7

1-2-1-معرفی علیرضا قزوه…………………………….. 7

1-2-2-زندگی ادبی………………………………. 7

1-2-3-آثار…………………………….. 7

1-2-4-مسؤولیت‌ها…………………………….. 8

1-2-5-جوایز……………………………… 8

فصل دوم: مبانی نظری

2-1-بخش اول: سبک­شناسی………………………………. 10

2-2-بخش دوم: نگاهی به ادبیات دفاع مقدس، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری……. 11

2-2-1-ادبیات دفاع مقدس……………………………….. 12

2-2-2-شعر اعتراض……………………………….. 13

2-2-3-ادبیات مقاومت و پایداری……………………….. 13

فصل سوم: بحث و مطالعه

3-1-بخش اول: سبک­شناسی آثار منثور علیرضا قزوه ………………16

3-1-1-سبک­شناسی داستان……………………………… 16

3-1-2-مطالعه ویژگی­های زبانی، ادبی، فکری دو اثر منثور علیرضا قزوه…………… 16

3-1-2-1-ویژگی زبانی………………………………. 16

3-1-2-2-ویژگی­های ادبی………………………………. 19

3-1-2-3-ویژگی فکری………………………………. 22

3-2-بخش دوم: سبک­ شناسی آثار منظوم علیرضا قزوه………… 24

3-2-2-ویژگی زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه………………….. 24

3-2-2-1-بهره گیری فراوان از لغات و اصطلاحات عربی……….. 25

3-2-2-2-بهره گیری فراوان از اسم­های اساطیری و تاریخی…….. 27

3-2-2-3-تکرار کلمات………………………………. 28

3-2-2-4-بهره گیری زیاد از کلماتی زیرا: شهید و شهادت، خون و سنگ،  صبح و شب……. 30

3-2-2-5-آوردن نام ماه­های قمری………………………………. 31

3-2-2-6-بهره گیری از آواها و صداها ……………………………..32

3-2-2-7-آوردن نام­های ائمه و پیامبران……………………………… 33

3-2-2-8-کاربرد فراوان واژگان می و عشق و مست………….. 34

3-2-2-9-آوردن نام­های فرنگی………………………………. 35

3-2-3-ویژگی های ادبی آثار منظوم علیرضا قزوه…………. 37

3-2-3-1-تشبیه……………………………… 37

3-2-3-2-تشخیص……………………………….. 39

3-2-3-3-تلمیح………………………………. 41

3-2-3-4-واج ­آرایی………………………………. 43

3-2-3-5-مراعات نظیر……………………………… 45

3-2-3-7-تضاد و طباق………………………………. 46

3-2-3-8-حس ­آمیزی………………………………. 47

3-2-1-ویژگی های فکری علیرضا قزوه…………………………….. 48

3-2-1-1-علیرضا قزوه و ادبیات دفاع مقدس………………………….. 48

3-2-1-2-علیرضا قزوه و اشعار آیینی و مذهبی………………………… 60

3-2-1-3-علیرضا قزوه و نهضت عاشورایی………………………………. 62

3-2-1-4-علیرضا قزوه و شعر اعتراض……………………………….. 69

3-2-1-5-علیرضا قزوه و ادبیات مقاومت و پایداری……………….. 78

فصل چهارم: نتیجه­ گیری

نتیجه گیری………………………………. 86

فهرست منابع و مآخذ……………………………… 89

چکیده:

علیرضا قزوه شاعر و نویسنده­ی ایرانی متولد 1342 مانند شاعران مقاومت و دفاع مقدس می باشد. وی آثار زیادی در حوزه­ی مقاومت و دفاع مقدس دارد و در بیشتر آنها اعم از شعر و داستان، سفرنامه و … بن­مایه­هایی از دفاع مقدس و اعتراض و مذهب و نهضت عاشورایی و مقاومت­، آشکارا به چشم می­خورد. هدف از این پژوهش مطالعه و تحلیل­ سبک­شناسی آثار علیرضا قزوه می باشد. به همین خاطر آثار منظوم و منثور ادبی قزوه را از سه جنبه­ی زبانی، ادبی و فکری مورد مطالعه قرار دادیم.

نخست به تعریف سبک­شناسی پرداختیم. سپس با معرفی علیرضا قزوه­، به زندگی ادبی و آثارش تصریح کردیم و بعد آثار ادبی قزوه را از سه جنبه­ی زبانی، ادبی و فکری مورد مطالعه قرار دادیم.

قزوه در زمینه زبانی، دارای چند ویژگی زبانی می باشد که این ویژگی­ها در آثارش بیشتر نظاره می­گردد: علیرضا قزوه هم در نظم و هم در نثر آثاری انتشار کرده­می باشد. با مطالعه آثار منثور ایشان یک ویژگی زبانی که می­گردد برای قزوه بیان نمود، آمیختگی نظم و نثر ادبی می باشد. از دیگر ویژگی زبانی آثار منثور قزوه، به کار گیری زبان محاوره در متن می باشد. بهره گیری فراوان از لغات و اصطلاحات عربی ، بهره گیری زیاد از اسم­های اساطیری و تاریخی، تکرار کلمات، آوردن آواها و صداها در میان اشعارش یکی دیگر از ویژگی­های زبانی آثار قزوه می باشد.

اما در مورد ویژگی­های ادبی، قزوه غزل­سراست و نیز  بهره گیری فراوان از تشبیه، تلمیح، تشخیص و واج­آرایی در مجموعه آثار قزوه دیده می­گردد.

با مطالعه آثار و اشعار قزوه در زمینه فکری، برای ایشان به پنج محور اصلی رسیدیم که بیشتر در این زمینه شعر سروده­می باشد که به آن پنج محور تصریح می­کنیم: علیرضا قزوه و ادبیات دفاع مقدس، علیرضا قزوه و اشعار آیینی و مذهبی، علیرضا قزوه و نهضت عاشورایی، علیرضا قزوه و شعر اعتراض، علیرضا قزوه و ادبیات مقاومت و پایداری.

قزوه به خاطر سرودن شعرهای آیینی و مذهبی ازجمله شاعران آیینی به حساب می­آید. قزوه به ژانر ادبی رایج معاصر، ادبیات مقاومت و پایداری، نیزتوجه زیادی کرده­می باشد. ازجمله اندیشه­ های قزوه دفاع از مظلوم در تمام نقاط­ جهان با هر دین و مذهبی که هستند، می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- بخش اول: کلیات

1-1-1- اظهار مسأله

علیرضا قزوه شاعر و نویسنده­ی ایرانی متولد 1342 مانند شاعران مقاومت و دفاع مقدس می باشد. او از جوانی به شعر و دین و وطن علاقه داشت و در همان دوران، شاهد اشغال فلسطین و جنگ تحمیلی به کشورش بود و نظاره­ی این اوضاع، نوعی روحیه­ی اعتراض را در شخصیت وی به وجود آورد. به نوعی که در شعر وی نیز تأثیر گذاشته، و در شعری که باعنوان (مولا ویلا نداشت) نمود واقعی پیدا کرده­می باشد.

او به عنوان یک شاعر انقلابی و معترض با این که در جبهه­ی حق بر باطل حضور داشته اما از قافله­ی شهدای هشت سال دفاع مقدس جدا مانده­می باشد و زیرا رفتار مخلصانه­ی آن شهیدان را به چشم خود دیده­بود، به انتقاد از اوضاع فعلی پرداخته­می باشد و از سوء بهره گیری بعضی افراد از نام شهیدان زبان به شکوه گشوده­می باشد.

وی آثار زیادی در حوزه­ی مقاومت و دفاع مقدس دارد و در بیشتر آنها اعم از شعر، داستان، سفرنامه و… بن­مایه­هایی از دفاع مقدس و اعتراض و مذهب و نهضت عاشورایی و مقاومت، آشکارا به چشم می­خورد.

هدف از این پژوهش مطالعه و تحلیل­ سبک­شناسی آثار علیرضا قزوه می باشد. به همین خاطر آثار منظوم و منثور ادبی قزوه را از سه جنبه­ی زبانی، ادبی و فکری مورد مطالعه قرار دادیم.

نخست به تعریف سبک­شناسی پرداختیم. سپس با معرفی علیرضا قزوه­، به زندگی ادبی و آثارش تصریح کردیم و بعد آثار ادبی قزوه را از سه جنبه­ی زبانی، ادبی و فکری مورد مطالعه قرار دادیم. در این مطالعه از ویژگی زبانی وی: بهره گیری فراوان از لغات و اصطلاحات عربی، تکرار کلمات، آواها و صداها و بهره گیری فراوان از­اسم­های اساطیری، تاریخی مطالعه شده­می باشد. از ویژگی­های ادبی وی­، بهره گیری فراوان از تشبیه­، تشخیص، تلمیح، واج­آرایی و غزل­سرایی و از جنبه­ی فکری آثار او نیز، پنج محور با عناوین: ادبیات دفاع مقدس، اشعار آیینی و مذهبی، نهضت عاشورایی، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری، مطالعه شده ­می باشد.

1-1-1-1- تعریف لغوی سبک شناسی

از نظر لغوی، واژه­ی سبک، مصدر ثلاثی مجرد عربی می باشد. به­معنای گداختن و ریختن و قالب­گیری کردن زر و نقره و “سبیکه” به معنی  پاره زر و نقره گداخته و قالب­گیری شده مشتق از آن می باشد (­شمیسا، 1382: 11)

2-1-1-1- انواع مفهوم سبک

واژه سبک در سه مفهوم بکار می­رود: سبک شخصی، سبک دوره  و  سبک ادبی­.

سبک شخصی: سبک خاص شاعر و نویسنده می باشد و آثار او در طول قرون از اثر هر کس دیگری به نحو نمایانی متمایز نگاه می­دارد(مانند فردوسی، نظامی، حافظ). (همان: 9)

سبک دوره: سبک کلی کم و بیش به همه­ی شاعران و نویسندگان دوره­هایی از تاریخ ادبیات می باشد. مثلا مختصات که در آثار شعر قرون چهارم و پنجم نظاره می­گردد. (همان: 10)

سبک ادبی: وجوه فرق آثار ادبی از آثار غیر ادبی می باشد. آثار ادبی در جهان مختصات خاص خود را دارند. (همان: 10)

3-1-1-1- تقسیم بندی سبک

آن چیز که بیشتر مورد توجه شاعران و نویسندگان و محققان می باشد سبک دوره می باشد. از همه مهم­تر و معمول­تر، تقسیم سبک بر اساس دوره می باشد­. پس ادوار شعر فارسی به صورت زیر تقسیم شده­می باشد:

سبک خراسانی: نیمه دوم قرن سوم  قرن چهارم و قرن بنجم

سبک حد واسط یا دوره سلجوقی: قرن ششم

سبک عراقی: قرن هفتم، هشتم و نهم

سبک حد واسط یا مکتب وقوع  واسوخت: قرن دهم

سبک هندی: قرن یازدهم و نیمه اول دوازدهم

دوره بازگشت: اواسط قرن دوازدهم تا پایان قرن سیزدهم

سبک حد واسط یا دوران مشروطیت: نیمه اول قرن چهاردهم

سبک نو: از نیمه دوم قرن چهاردهم به بعد. (همان: 13)

سبک نو و یا نیمایی یکی از تحولات مهم در شعر و نثر ادبیات فارسی  به­شمار می­رود.

سبک نیمایی نوعی هنجارگریزی و سنت­شکنی می باشد. ردیف و قافیه که درشعر فارسی یکی از ارکان می باشد، بندی و سدی برای شاعران دانستند. به­همین خاطر ایرج میرزا با شعر “انقلاب ادبی” زمینه بروز شعر نو فارسی را فراهم آورد و نیما یوشیج با سرودن شعر عاشقانه” افسانه ” از نظر شکل­ و محتوا تازگی در شعر فارسی به وجود آورد. در آن توصیفات و تعبیرات تازه­ای دیده می­گردد. قوه­ی تخیل نیز در آن بیشتر شده­می باشد. (همان: 463)

4-1-1-1- انواع سبک نو

در شعر سبک نو و نیمایی سه شیوه رایج بوده­می باشد:

شعر آزاد: وزن عروضی دارد اما جای قافیه­ها مشخص نیست.

شعر سپید: هر چند آهنگین می باشد اما وزن عروضی ندارد و جای قافیه­ها مشخص نیست.

شعر موج نو: نه­تنها وزن عروضی ندارد بلکه آهنگ و قافیه نیز ندارد و فرق آن با نثر معمولا در ارائه مطالب و نحو خاص اظهار و بطور کلی در تخیل شعری­می باشد. (همان: 346)

آن چیز که در­ مطالعه سبک­شناشی یک اثر ادبی بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد، ویژگی­های زبانی، ادبی و فکری آن اثر می باشد. (غلامرضایی، 1377: 249)

در ویژگی زبانی به لغات و کلمات توجه می­گردد و در ویژگی­های ادبی به صناعات و آرایه ­های ادبی و در ویژگی­های فکری به اندیشه ­ها ودیدگاه ­های نویسنده و یا شاعر توجه می­گردد. (همان: 256)

2-1-1- سوالات اصلی پژوهش

1_ویژگی اصلی زبان شعری علیرضا قزوه چیست؟

2_ پرکاربردترین قالب در آثار علیرضا قزوه کدام می باشد؟

3_مهم­ترین ویژگی­های ادبی و مهم­ترین خصیصه­ی فکری علیرضا قزوه کدام می باشد؟

4-ویژگی­های زبانی، ادبی، فکری آثار منثور علیرضا قزوه کدام می باشد؟

3-1-1- پیشینه پژوهش

در مورد موضوع پژوهش تاکنون کتاب یا مقاله­ی با این عنوان به صورت مستقل نوشته نشده­می باشد. بیشتر مقالاتی که در مورد قزوه هست، درمورد­ی معرفی آثار و زندگی وی می باشد. اما در مورد سبک­شناسی پژوهش­های قابل توجه­ی صورت گرفته­می باشد که می­تواند راهنما و الگوی بحث سبک­شناسی ما در این پژوهش قرار گیرد که به چند مورد تصریح می­کنیم:

درگاهی، در مقاله­ی «جایگاه معنی در سبک شعر فارسی» (1383)، ارزش معنا در سبک­شناسی شعرفارسی را مورد مطالعه قرار داده­می باشد. مقاله با این دعوی آغاز می­گردد که دانش سبک­شناسی بیشتر به مختصات ظاهری و موضوعات صوری و زبان­شناختی شعر اعتبار می­دهد و در این کار معانی اندیشه­ها و درون مایه­های اشعار را یکسره نادیده می­گیرد. در حالی که هم در سرآمدان شعر کهن و هم درتعبیر، شاخه­ی مهمی از نقادان دو سده­ی اخیر، معنی یکی از دو پایه­ی اساس سبک­ها و گاه حتی “تنها پایه­ی آن” به شمار آمده­می باشد و قالب و محتوا کیفیت یک جوهر واحد. (همان: 36) 

درپر، درمقاله­ی «سبک شناسی انتقادی» (1391)، به تعریف سبک پرداخته و با رویکرد جدید در مطالعه سبک بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی، به بحث وارد شده­می باشد. وی در چکیده­ی این مقاله چنین آورده­می باشد که امروزه سبک­شناسی فارسی به وضعیت رکودی، پژوهش­ های منفردی که اغلب سبک را جدا از بافت موقعیتی  متن مطالعه می­کنند، دچار شده که خروج از آن ضروری ­می باشد. راه­حلی که در این مقاله پیشنهاد می­گردد، معرفی شاخه­های جدید سبک­شناسی و بازیابی ابزارهای مناسبی جهت تجزیه و تحلیل متون فارسی می باشد.

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته ادبیات فارسی: بررسی سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***