جستجو در سایت :   

عنوان : مطالعه نثر ادبیات دفاع مقدس با محوریت آثار شهید سید مرتضی آوینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

در رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

مطالعه نثر ادبیات دفاع مقدس با محوریت آثار شهید سید مرتضی آوینی

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا براتی

استاد مشاور:

دکتر مجید حاجی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

پیشگفتار………………………………………. ‌أ

اهمیت پژوهش……………………………………… 11

اهداف پژوهش……………………………………… 11

فرضیه پژوهش……………………………………… 12

پیشینه پژوهش……………………………………… 12

روش پژوهش……………………………………… 14

فصل اول:  تعاریف و کلیّات………………………………………. 15

بخش اول……………………………………..16

1-1-1- ادبیات چیست؟……………………………………… 16

1-1-2- ادبیات پایداری………………………………………. 17

1-1-3- اشتراکات ادبیات مقاومت با دیگر حوزه های ادبی…………….. 18

1-1-4- ادبیات دفاع مقدس………………………………………. 19

1-1-5- ادبیات دفاع مقدس و مزیّت ها………………………………… 21

1-1-6- ادبیات دفاع مقدس پیشتاز در معرفی جهان بینی الهی…….. 21

1-1-7- ادبیات دفاع مقدس الگوپرداز و الگوساز………………………… 22

1-1-8- ادبیات دفاع مقدس ناتوان در اظهار حوادث و رویدادها………… 23

1-1-9- تفاوت نگاه تاریخی و نگاه هنری به جنگ…………………………. 23

1-1-10- تفاوت ادبیات پایداری با ادبیات جنگ یا دفاع مقدس…….. 24

1-1-11- تفاوت ادبیات جنگ غربی با ادبیات جنگ ایران………………. 25

1-1-12- شاخه های گوناگون ادبیات دفاع مقدس………………………. 26

بخش دوم…………………………………….. 27

1-2-1- خاطره…………………………………….. 27

1-2-2- ارزش خاطره و خاطره نگاری………………………………………. 28

1-2-3- انواع خاطره…………………………………….. 28

1-2-4- پیشینه خاطره نگاری در ایران و خاطره نگاری دفاع مقدس…….. 31

1-2-5- دفاع مقدس و ادبیات تاریخی معاصر ایران……………………. 31

1-2-6- ادبیات تاریخی، پژوهشی – تحلیلی………………………………. 31

1-2-7- ادبیات تاریخی، اسنادی………………………………………. 32

1-2-8- ادبیات تاریخی، داستانی………………………………………. 32

1-2-9- ادبیات تاریخی، نقلی………………………………………. 32

1-2-10- انواع ادبیات خاطره ای دفاع مقدس در حوزه تاریخ نقلی………. 33

1-2-11-  ویژگی های خاطرات دفاع مقدس………………………………… 35

1-2-12- پژوهش ها در حوزه خاطره دفاع مقدس………………………. 36

1-2-13- بعضی مقالات و مصاحبه ها…………………………………….. 37

1-2-14- زندگی نامه نویسی در ادبیات دفاع مقدس…………………… 37

1-2-15- اشکال زندگی نامه……………………………………… 38

1-2-16- تفاوت خاطره و زندگی نامه……………………………………… 38

1-2-17- تفاوت خاطره و گزارش………………………………………. 39

1-2-18- تفاوت خاطره و تاریخ………………………………………. 39

1-2-19- تفاوت خاطره و سفرنامه……………………………………… 39

1-2-20- تفاوت خاطره و یادداشت روزانه……………………………………… 39

1-2-21- وصیت نامه نویسی در  ادبیات دفاع مقدس……………………. 40

1-2-22- ادبیات نمایشی دفاع مقدس (نمایشنامه نویسی ادبیات دفاع مقدس)…….. 41

1-2-23- داستان نویسی در ادبیات دفاع مقدس………………………………………. 41

1-2-24- آسیب شناسی داستان دفاع مقدس………………………………………. 44

1-2-25- طنز در ادبیات دفاع مقدس………………………………………. 46

1-2-26- طنز و تقدس………………………………………. 47

1-2-27- آسیب شناسی ادبیات جنگ و دفاع مقدس……………………. 48

فصل دوم: زندگی، آثار و اندیشه های شهید آوینی……………………. 56

2-1- زندگی نامه شهید آوینی………………………………………. 57

2-2- آثار شهید آوینی………………………………………. 58

2-3- آوینی و سینما (مروری بر ساخته های تصویری شهید آوینی)………….. 62

فصل سوم: درون مایه های آثار و افکار شهید آوینی………………………. 67

3-1- فتح خون……………………………………… 70

3-2- آغازی بر یک پایان……………………………………… 73

3-3- حلزون های خانه به دوش………………………………………. 75

3-4- فردایی دیگر……………………………………… 77

3-5- امام (ره) و حیات باطنی بشر……………………………………… 81

3-6- مرکز آسمان……………………………………… 82

3-7-  سفر به سرزمین نور……………………………………… 83

3-8- رستاخیز جان……………………………………… 84

3-9- انفطار صورت………………………………………. 95

3-10-گنجیه آسمانی………………………………………. 98

3-11- آینه جادو (جلد اول) ……………………………………..99

3-12- آینه جادو (جلد دوم)…………………………………….. 100

3-13- آینه جادو (جلد سوم)…………………………………….. 101

3-14- توسعه و مبانی تمدن غرب………………………………………. 102

حاصل سخن……………………………………… 107

منابع و مآخذ……………………………………… 109

چکیده:

ادبیات جنگ با شلیک اولین گلوله آغاز می گردد و با پایان جنگ به بلوغ میرسد، ادبیات دفاع مقدس نه ثبت تاریخ می باشد و نه ثبت وقایع جنگ بلکه تبیین احوال درونی و بیرونی زنان و مردانی می باشد که برای حفظ شرف و حیثیت و فضایل انسانی پیش روی تجاوزگران به کرامت های انسانی به پا خاسته اند و قلم ها تبیین رشادت ها و ایثارگری ها و ظلم ستیزی آن دلاوران را به صورت آثار ادبی ثبت می کند.

ادبیات دفاع مقدس امروزه بی شک یکی از گونه های برتر ادبی در ادبیات فارسی می باشد و از ابتدای جنگ تحمیلی تا کنون هرچه پیشتر آمده ایم شاهد رشد و تعالی آثار این گونه ادبی بوده ایم، اما هنوز هم زوایای زیادی از دفاع ملت ایران پیش روی رژیم بعثی عراق ناشناخته و مبهم باقی مانده می باشد، آثار کسانی زیرا شهید آوینی که بی شک از برترین نویسندگان دفاع مقدس می باشد آنچنان که بایستی و شاید مورد مطالعه و تحلیل قرار نگرفته اند و مبانی فکری و نظری این شهید بزرگوار که می تواند راهگشای خلق آثاری مستقل و غیر وابسته به ادبیات غربی باشد آنچنان که شایسته می باشد مورد مداقه و تامل قرار نگرفته اند.

امید می باشد این مکتوب مختصر درمورد ادبیات دفاع مقدس و آثار و افکار شهید آوینی، گام کوچکی در جهت ترغیب دیگران برای پرداختن به موضوعات مربوط به دفاع مقدس، بردارد.

پیشگفتار:

ادبیات دفاع مقدس به عنوان شاخه ای مهم و تاثیرگذار از ادبیات فارسی درخور توجه و دقت نظر زیادی برای حفظ فرهنگ و ادب سرزمین کهن ایران می باشد این گونه ادبی که بسیاری از آثار ممتاز معاصر را در برگرفته می باشد علاوه بر غنای ادبی و فرهنگی که درخود دارد باعث تاثیرگذاری بر روی آحاد جامعه به خصوص نسل جوان، برای حراست هر چه بیشتر از وطن و میهن خود خواهد گردید. از این رو شناسایی دقیق و حفظ و حراست از آثار ارزشمند این نوع ادبی و همچنین شناسایی نویسندگان و متفکران بزرگ این ادبیات به نسل های مختلف جامعه از وظایف هر ادب دوست و دوستدار فرهنگ و هنر ایرانی می باشد و شهید آوینی به عنوان متفکری بزرگ و تاثیرگذار بر ادب و هنر معاصر شایان تقدیر می باشد و در عین حال شناساندن و معرفی کردن آثار وی به عنوان نمونه هایی از بهترین آثار در حوزه ادبیات دفاع مقدس مانند کارهایی می باشد که جای آن در نگاشتن مقالات و نوشته های تحقیقی گرچه خالی نمانده می باشد اما حق مطلب نیز آن گونه که بایستی و شاید ادا نشده می باشد.

اهمیت پژوهش:

ارزش حفظ و اشاعه آثار ادبی دفاع مقدس و پرداختن به آن ها نه تنها کمتر از حفظ آثار و بقایای مادی برجای مانده از جنگ هشت ساله ایران و عراق نیست بلکه از جنبه هایی دارای اهمیت و قابلیت پرداخت بیشتری نیز هست، زیرا که نپرداختن به این گونه آثار، ممکن می باشد با گذشت زمان باعث کم رنگ شدن روح حماسی و دینی جاری در این آثار و نهایتاً فراموشی حماسه ای گردد که توسط دلیر مردان و دلیر زنان این مرز و بوم در حفظ و حراست از خاک و وطن خود در مقابله با تهاجم خارجی آفریدند و شناساندن فعالان در این حوزه ادبی، چه آنان که رفته اند و چه آنان که مانده اند، باعث دلگرمی و امیدواری کسانی خواهد گردید که در این حوزه ادبی گام بر می دارند.

اهداف پژوهش:

هدف کلی از این پژوهش شناسایی و آشنایی مختصری می باشد با ادبیات دفاع مقدس و شاخه ها و تقسیم بندی های مختلف این حوزه ادبی و همچنین معرفی وشناساندن آثار یکی از بزرگترین وموثرترین نویسندگان این نوع ادبیات یعنی سید شهیدان اهل قلم شهید سید مرتضی آوینی و پرداختن به طرز تفکر و اندیشه های این شهید بزرگوار که نوشته ها و زندگی اش الگویی می باشد برای تمام کسانی که می خواهند انقلابی باشند و انقلابی زیست کنند و انقلابی بمیرند.

فرضیه پژوهش:

گویا شناسایی و آشنا کردن نسل جدید با آثار بزرگانی زیرا شهید آوینی و طرز تفکر آن ها، باعث مانایی و پایداری و قداست دفاع از میهن و دین خواهد گردید و نپرداختن به آثار این بزرگان و غریبه بودن جوانان این مرز و بوم با اندیشه ها و تفکرات نویسندگانی زیرا شهید آوینی و دیگر متفکران ادبیات دفاع مقدس می تواند راه را برای تهاجم هر چه بیشتر فرهنگ غرب به ایران اسلامی بازتر و هموارتر کند، نوشتن و پرداختن به ارزش های دفاع مقدس و کمک به تثبیت هر چه بیشتر روح حماسی و دفاع مقدس در برابر متجاوز، مانند راهکارهایی می باشد که می تواند زیرا سدی عظیم در برابر هجوم همه جانبه دشمنان ایران و اسلام اقدام کند و ایران و ادبیات ایران را از هر گونه گزندی مصون دارد.

پیشینه پژوهش:

در مورد موضوع رساله پیش رو، با تفحص و جستجوی کاملی که در منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام گردید به موضوعی که به ادبیات دفاع مقدس به همراه مطالعه آثار شهید آوینی، پرداخته باشد برخورد نکردیم، اما رساله ها و پایان نامه های نسبتاً زیادی با محوریت قرار دادن بخشی از ادبیات دفاع مقدس نگاشته شده اند که بعضی از آن ها در زمینه ادبیات منظوم دفاع مقدس، پژوهش و پژوهش خود را انجام داده اند و بعضی دیگر با محوریت قرار دادن ادبیات منثور دفاع مقدس کار خود را به انجام رسانده اند.

در زمینه ادبیات منظوم دفاع مقدس، بعضی با محوریت قرار دادن یک یا چند تن از شعرای این گونه ادبی، به مطالعه و تحلیل اشعار آنان پرداخته اند، بعضی دیگر به گونه کلی بدنه ادبیات منظوم دفاع مقدس را مورد مطالعه و پژوهش قرار داده اند. همچنین در زمینه ادبیات منثور دفاع مقدس، بعضی با محوریت قرار دادن نویسنده یا نویسندگانی از این نوع ادبی، به آثار آنان پرداخته اند و پژوهش خود را منحصر به آثار آن ها کرده اند، اما بعضی دیگر، ادبیات منثور دفاع مقدس را به گونه کلی موضوع رساله یا پژوهش خود قرار داده اند و از این رو تحقیقی همه جانبه تر را درمورد ادبیات دفاع مقدس ارائه کرده اند.

افرادی نیز به موضوع ادبیات پایداری در رساله ها و پژوهش های خود پرداخته اند که طبیعتاً حیطه این موضوع فراتر و وسیع تر از ادبیات دفاع مقدس می باشد زیرا تمام آثار ادب پایداری جهان را شامل می گردد و ادبیات دفاع مقدس تنها شاخه ای از ادبیات پایداری می باشد.

در مورد آثار شهید آوینی و افکار و اندیشه های وی نیز، تحقیقاتی در مورد بخشی از آثار وی انجام شده می باشد که بعضی از آن ها به گونه کلی مربوط به حوزه ادبیات نیستند و آن ها که مربوط به حوزه ادبیات هستند، در مورد بعضی صنایع ادبی به کار رفته در آثار آوینی، پژوهش خود را انجام داده اند فی المثل یکی از تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده می باشد درمورد استعاره در ادبیات آوینی می باشد که استعارات به کار رفته در نوشته های شهید آوینی را مورد مطالعه قرار داده می باشد، اما تحقیقی که تمام آثار وی را – اعم از آن ها که به حوزه ادبیات و هنر مربوط می شوند و یا آن دسته از آثار وی که خارج از حوزه ادبیات و هنر هستند را هر چند به صورت اجمالی مورد مطالعه قرار داده باشد – در بربگیرد، در جستجوهای نگارنده در بین منابع مختلف، نظاره نشد.

به هر روی فهرست تعدادی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و تحقیقاتی که در زمینه ادبیات دفاع مقدس انجام شده می باشد، در فهرست منابع و مأخذ رساله ی پیش رو، ارائه شده می باشد و نکته قابل ذکر در این بخش این می باشد که تحقیقات انجام شده در مورد ادبیات دفاع مقدس در دهه 80 نمود بیشتری نسبت به دهه 70 داشته می باشد و این نکته نشان از آن دارد که علاقه و دغدغه دانشجویان و محققان جوان به موضوع دفاع مقدس – با این که سال های زیادتری نسبت به دهه 70 و اواخر دهه 60، از اتمام جنگ می گذرد- نه تنها کمتر نشده می باشد بلکه هر چه پیشتر رفته ایم این دغدغه در نسل جوان بروز و ظهور بهتری پیدا کرده می باشد.

روش پژوهش:

روش پژوهش در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای می باشد یعنی از طریق مطالعه آثار و نوشته های شهید سید مرتضی آوینی و دیگران نویسندگان ادبیات دفاع مقدس به گردآوری مطالب مربوط به موضوع پایان نامه پرداخته شده می باشد و از منابع مختلف اینترنتی نیز برای تکمیل و تقسیم مطالعات بهره گیری شده می باشد و در نهایت با بهره گیری از فیش ها و مطالبی که از منابع مختلف جمع آوری شده می باشد به نگارش متن پایان نامه بر طبق فصل بندی هایی که انجام شده بود، پرداخته شده می باشد.

همچنین در این پژوهش علاوه بر مطالعه آثار مکتوب در زمینه دفاع مقدس آثار تصویری مرتبط با این گونه ادبی نیز مورد مطالعه و نظاره قرار گرفت مانند فیلم های مستند ساخته شهید سید مرتضی آوینی، مجموعه مستند روایت فتح دیگر ساخته شهید آوینی و همچنین فیلم های داستانی مرتبط با دفاع مقدس ساخته کارگردانان فعال در حوزه سینمای دفاع مقدس مانند ابراهیم حاتمی کیا، رسول ملاقلی پور و … همگی مورد نظاره و مطالعه دقیق قرار گرفتند و مطالب مرتبط با موضوع پایان نامه از آن ها استخراج و بهره گیری شده می باشد.

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد ادبیات فارسی گرایش ادبیات مقاومت و پایداری: بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***