جستجو در سایت :   

گرایش : تبدیل انرژی

عنوان : مطالعه عددی انتقال و ته نشینی ذرات در یک کانال جریان مغشوش دو بعدی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده فنی و مهندسی

بخش مهندسی مکانیک

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

مطالعه عددی انتقال و ته نشینی ذرات در یک کانال جریان مغشوش دو بعدی با بهره گیری از مدل اغتشاش

 استاد راهنما:

دکتر مازیار سلمان زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

بهره گیری از یک مدل اغتشاش غیرایزوتروپیک مناسب برای پیش بینی حرکت ذرات در یک میدان جریان مغشوش ضروری می­باشد. برهمین اساس هدف اصلی از انجام این پایان نامه شبیه­سازی صحیح میدان سرعت لحظه­ای و بهره گیری از آن برای مطالعه پخش و ته نشینی ذرات در یک کانال جریان مغشوش دو بعدی با یک روش صحیح و کم هزینه می باشد.

برای واکاوی حرکت ذرات از روش تعقیب لاگرانژی بهره گیری شده که از تأثیر وجود ذرات بر جریان سیال صرف نظر گردیده می باشد. اثر نیروهای برآ، دراگ، برونین، جاذبه و ترموفورز در معادلات حاکم بر حرکت ذرات در نظر گرفته شده می باشد و اثر نوسانات اغتشاش و همچنین نیروی جاذبه و ترموفورز بر روی نرخ ته نشینی ذرات با قطرهای مختلف در کانال های افقی و عمودی مطالعه گردیده می باشد. مقایسه نتایج حاصل از این روش ارائه شده با نتایج عددی و آزمایشگاهی دیگر، مؤید کارآمدی پیش بینی صحیح این روش در پخش و ته نشینی ذرات می­باشد.

کلید واژه : ته نشینی ذرات، کانال دو بعدی، جریان مغشوش، مدل ، نیروی  ترموفورز

فهرست مطالب
عنوان  -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–  صفحه
فهرست علائم
9
فهرست شکل ها
13
فهرست جداول
15
فصل اول: مقدمه……………………………………………………………………….. 16
1-1 مقدمه ای بر ذرات
17
1-2 مروری بر کارهای انجام شده
23
1-3 هدف از انجام این پروژه
27
فصل دوم: اظهار مسئله و معادلات حاکم  ………………………………………….. 28
2-1 مقدمه
29
2-2 اظهار مسئله
29
2-2-1 هندسه مسئله
29
2-2-2 فرضیات مسئله
30
2-2-3 معادلات حاکم بر سیال
31
2-2-4 شرایط مرزی
31
2-3 معادلات حاکم بر روش
33
2-4 حرکت ذرات معلق
35
2-4-1 نیروهای موثر بر ذرات
38
2-4-2 معادله کلی‌ حاکم بر ذره
43
2-5 شبیه سازی میدان جریان لحظه ای
44
فصل سوم: روش حل مسئله  ………………………………………………………… 47
3-1 مقدمه
48
3-2 چگونگی شبکه بندی کانال
49
3-3 شبیه سازی میدان جریان
50
3-4 روش حل معادلات حاکم بر ذره
51
3-5 محاسبه سرعت و دمای سیال در محل ذرات …..
52
فصل چهارم: مطالعه نتایج و بحث بر روی آن­ها ………………………………. 55
4-1 مقدمه
56
4-2 اعتبارسنجی نتایج
56
4-3 میدان سرعت لحظه ای
60
4-4 مطالعه اثرات نیروهای مختلف بر پخش و ته نشینی ذرات
61
4-4-1 اثر نیروی ترموفورز بر پخش ذرات
61
4-4-2 اثر نیروهای ترموفورز و گرانش بر ته نشینی ذرات
66
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات  …………………………………………….. 74
5-1 نتیجه گیری
75
5-2 پیشنهادات
76
واژه­نامه ………………………………………………………………. 77
منابع ……………………………………………………………….. 79

مقدمه ای بر ذرات[1]:

ذرات معلق همیشه و در همه جا در محیط پیرامون ما وجود دارند. ذرات، ریزه‌های مواد جامد و مایع معلق در یک سیال می‌‌باشند. گرده‌های گیاهان در فضای محیط اطراف، ذرات گرد و خاک که با جریان بادها منتقل و پخش می‌‌شوند، فوران آتشفشان‌ها و پخش خاکستر در فضای اطرف، بالا رفتن دود غلیظ به اتمسفر و همچنین خیلی‌ از فعالیت‌های انسانها باعث به وجود آمدن و پخش ذرات در محیط پیرامون ما می‌‌شوند. در شکل زیر تصاویری از ذرات مختلف آورده شده می باشد.

ذرات از نظر نوع، شکل ظاهری و اندازه به دسته های مختلفی تقسیم می شوند که در ادامه تبیین مختصری در این زمینه داده می گردد.

  • مطالعه ذرات از نظر انواع:

گرد و غبار: مواد جامدی که به واسطه‌ از هم پاشیدگی در فرایند هایی نظیر سنگ شکنی، سمباده زدن، انفجار و مته زنی‌ به وجود می‌‌آیند. این ذرات ریز تولید شده از همان مواد اولیه‌ و تفکیک شده خود هستند و از نظر اندازه در طیف زیر میکروسکوپی تا میکروسکوپی قرار می‌‌گیرند.

بخارهای شیمیایی: ذرات جامدی که حاصل واکنش شیمی‌- فیزیکی هستند که در فرآیند­هایی نظیر احتراق، تصعید و یا تقطیر به وجود می‌‌آیند. به عنوان نمونه‌های معمول از این ذرات می‌‌توان به ذرات اکسید فسفر، اکسید آهن و اکسید روی تصریح نمود. ذراتی‌ که بخارات شیمیایی را تشکیل می‌‌دهند بسیار کوچک می‌‌باشند و در مقیاس‌های زیر 1 میکرومتر می‌‌باشند. این ذرات میل زیادی به اجتماع کردن و لخته شدن دارند.

دود: یک ابر از ذرات معلقی که از فرایند اکسیداسیون مانند سوختن تشکیل می‌‌گردد. به گونه کلی‌، دود‌ها به عنوان ذرات دارای منشأ سازماندهی شده در نظر گرفته می‌‌شوند و عموماً از ذغال سنگ، نفت، چوب و یا سوختهای فسیلی دیگر به وجود می‌‌آیند. ذرات دود در اندازه‌های زیر 1 میکرومتر  هستند.

مه‌: این ذرات حاصل از پاشش مایعات و یا میعان بخار به وجود می‌‌آیند.  این ذرات به صورت کروی در نظر گرفته می‌‌شوند و به قدری هستند که می‌‌توان آنها را به صورت معلق در یک جریان هوای آرام نظاره نمود. هنگام به هم پیوستگی این ذرات و تشکیل ذرات بزرگتر در حدود 100 میکرومتر، می‌‌توان آنها را به شکل باران نظاره نمود.

  • مطالعه ذرات از نظر شکل ظاهری:

فرض کروی بودن ذرات، یک فرض بسیار مناسب برای ساده­تر کردن محاسبات و تجسم کردن راحت­تر حرکت آن­ها می باشد.‌ به غیر از ذرات مایع که همیشه کروی هستند، قالب‌ها و شکل‌های بسیار متفاوتی برای شکل ذرات هست که این قالب‌ها و شکل‌ها را می‌توان به سه گروه تقسیم بندی نمود :

  • ذرات هم اندازه: این ذرات دارای اندازه مساوی در هر سه بعد فضایی خود می‌‌باشند. کروی،چند وجهی، متساوی الاضلاع در این تقسیم بندی قرار می‌‌گیرند. تا کنون بیشترین تحقیقات و دانش بشری پیرامون این دسته از ذرات بوده می باشد. شکل 1-2 نمونه­ای از ذرات هم اندازه را نشان می­دهد.

 

شکل 1-2 : ذره بلورین پالادیوم [4]
  • ذرات صفحه­ای: این ذرات دارای دو بعد بزرگ و یک بعد کوچک می‌‌باشند. برش‌های صفحه‌ای در این دسته بندی قرار می‌‌گیرند. اطلاعات بسیار محدودی پیرامون رفتار ذرات صفحه‌ای معلق در سیال موجود می‌‌باشد و اکثراً اطلاعات‌ دریافت شده از مطالعه ذرات کروی را به این نوع ذرات تعمیم می‌‌دهند.
  • ذرات رشته­ای: این ذرات دارای یک بعد بلند و طولانی در مقایسه با دو بعد بسیار کوچک خود هستند. برای نمونه می‌‌توان به ذرات بلوری، سوزنی و یا معدنی مانند پنبه کوهی تصریح نمود. اخیراً، با در نظر داشتن اهمیت سلامتی‌ و خطر تنفس این گونه ذرات معلق در هوا، تحقیقات تازه‌ای بر روی حرکت این گونه از ذرات در سیال شکل گرفته می باشد اما‌ هنوز اطلاعات مفید زیادی در این زمینه وجود ندارد.
شکل 1-3 : ذرات رشته­ای فایبر گلاس [3]

شکل و قالب ذرات می‌تواند با در نظر داشتن روش تشکیل و یا جنس و ذات مواد مادر تشکیل دهنده ذرات تغییر کند. ذراتی‌ که به روش میعان یک بخار به وجود می‌‌آیند معمولا به شکل کروی هستند (مخصوصاً زمانی که در حین تشکیل به درون یک فاز مایع وارد شوند). ذراتی‌ که با روش‌های خرد شدن و یا مته زنی‌ به وجود می‌‌آیند به ندرت به شکل کروی می‌‌باشند مگر اینکه در حال تشکیل ذرات، فاز مایع نیز تشکیل گردد و حباب‌های به وجودآماده کروی در نظر گرفته می‌‌گردد.

  • مطالعه ذرات از نظر اندازه:

ذرات معلق عموماً کروی و یا شبه کروی در نظر گرفته می‌‌شوند. شعاع ذره و هم قطر ذره می‌‌تواند برای اظهار اندازه ذره بکار برده گردد. در بحث‌های تئوریک خواص ذرات، به کار بردن شعاع بسیار معمول می‌‌باشد هر چند که در بیشتر نمونه‌های کاربردی قطر ذره را به عنوان بیانگر اندازه بهره گیری می‌‌کنند. در این پژوهش از قطر ذره برای اظهار اندازه بهره گیری شده می باشد.

پس از انتخاب قطر به عنوان مبنای دسته بندی ذرات، روش‌های گوناگونی برای محاسبه قطر یک ذره هست که دو روش از عمومیت بیشتری برخوردار می‌‌باشند: قطر فرت[2] و قطر مارتین[3]. این دو روش تصریح به ارزیابی تقریب­های بکار برده شده برای تعیین اندازه ذره از نظاره تصاویر طرح ریزی شده تعدادی از ذرات غیر معمول دارد.

        قطر فرت: بیشترین فاصله یک لبه تا لبه دیگر در یک ذره.

        قطر مارتین: طول خطی‌ می باشد که هر ذره را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌‌کند.

از آنجا که این نوع اندازه گیری‌ها به جهت گیری ذرات وابسته و متغیراست (به علت سه بعدی بودن ذرات)، بایستی در جهات مختلف اندازه گیری و مقایسه شوند تا قابل قبول واقع گردد. پس با فرض جهت یابی‌ تصادفی ذرات، قطر میانگین محاسبه می‌‌گردد. این معضلات اندازه گیری را می­توان  با روش‌های دیگری بر طرف نمود که در ادامه به تبیین آن­ها پرداخته می گردد.

قطر معادل مساحت: قطر یک دایره می باشد که مساحت آن معادل با مساحت تصویر شده ذره می‌‌باشد.

شکل زیر تفاوت‌های محاسبه  سه قطر مختلف را نشان میدهد.

شکل1-4 : چگونگی محاسبه قطر­های مختلف ذرات [1]

همانگونه که در شکل 1-4 نظاره می‌‌گردد قطر فرت از قطر مساحت تصویر شده بزرگتر و قطر تصویر شده بزرگتر از قطر مارتین می‌‌باشد.

بعضی‌ مواقع قطر ذرات معلق را با بهره گیری از سرعت حد[4] آنها تقریب می‌زنند. همه ذراتی‌ که یک سرعت حد برابر دارند، بدون در نظر گرفتن جنس، شکل و … یک اندازه در نظر گرفته می‌‌شوند. خاطر نشان می گردد زمانی یک ذره به سرعت حد می رسد که از حالت سکون شروع به حرکت کرده و بعد از گذشت زمانی طولانی تحت تأثیر نیروی گرانش و چگالی خودش در آستانه ته نشین شدن قرار دارد.

دو روش معمول از این گونه اندازه گیری‌ها می‌توان به قطر آیردینامیکی[5] و استوکس[6] تصریح نمود:

قطر آیرودینامیکی: قطر یک کره بزرگ به چگالی واحد ( ) که دارای خواص آیرودینامیکی همان ذره می‌باشد که به این معناست اگر ذرات با هر شکل و چگالی دارای سرعت ته نشینی برابری باشند، قطر آیرودینامیکی برابری دارند.

قطر استوکس: قطر یک کره که دارای چگالی و سرعت ته نشینی برابر با یک ذره می‌‌باشد. تنها تفاوت قطر استوکس نسبت به قطر آیرودینامیکی، وجود شرط برابری چگالی ذره و کره در قطر استوکس می‌‌باشد.

قطر ذراتی‌ که در بحث علم ذرات مورد مطالعه قرار می‌‌گیرند در محدوده 01/0 تا 100 میکرومتر بوده که 01/0 میکرومتر به عنوان حد پایین قطر ذره و 100 میکرومتر به عنوان حد بالای آن در نظر گرفته می‌‌گردد. حد پایین قطر ذره حدوداً نقطه‌ای می باشد که انتقال ممنتم از مولکول به ذره در نظر گرفته می‌‌گردد. ذرات بزرگتر از 100 میکرومتر به علت تأثیر زیاد نیروی گرانش، به سرعت ته­نشین شده و به مقدار زمان مناسب (کمتر از دقت دستگاه­های اندازه­گیری) در سیال معلق نمی‌‌مانند که مورد علاقه مطالعه در علم ذرات باشد.

ذرات با قطر­های خیلی‌ بزرگتر از ۵ تا ۱۰ میکرمتر می‌‌توانند از طریق سیستم‌های تنفسی فیلتر شوند اما ذراتی با قطر کوچکتر از 5 میکرومتر می­توانند تا اعماق ریه نفوذ کنند. پس برای موضوعات فیزیولوژی قطر‌های ۵ تا ۱۰ میکرومتری حد بالایی محسوب می‌‌شوند. در جدول زیر قطر بعضی‌ از ذرات پرکاربرد نظاره می‌‌گردد.

جدول1-1 : اندازه قطر ذرات پرکاربرد برحسب میکرومتر [3]

دود سیگار 25/0 مه اتمسفری 50 – 2
آمونیوم کلوراید 1/0 گرده 70 – 15
دود اسید سولفوریک 5/0– 3/0 گاز فلور 20 – 15
رنگدانه ها 5 – 1 گردوغبار 1000-10

 1-2 مروری بر کارهای انجام شده

واکاوی انتقال و ته­نشینی ذرات معلق در هوا در دو دهه اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته می باشد. پخش و ته­ نشینی ذرات در بسیاری از فرآیندهای صنعتی و پدیده­های طبیعی تأثیر مهمی را اعمال می­کند. فرآیندهای جداسازی و فیلتر کردن، احتراق، آلودگی هوا و آب، دستگاه­های کپی، ته نشینی در شش­ها و آلودگی میکروذرات در صنایع ساخت ریز تراشه­ها مانند موردها کاربرد این پدیده­ها می­باشد. با کوچکتر شدن اندازه ذرات و رسیدن به محدوده نانومتر، ته نشینی ذرات ریز علت اصلی عیب و نقص­ها در صنایع میکروالکترونیک می­گردد.

مطالعات محاسباتی و آزمایشگاهی گسترده ای نسبت به پخش ذرات در جریان های مغشوش در مقالات مختلف گزارش شده می باشد (هاینزه [6]، هایندز [7]، وود [8]، پاپاورجوس و هدلی [9]، احمدی [10]). برای مدل کردن چگونگی پخش ذرات، بهره گیری از یک روش دقیق و مناسب بسیار ضروری می باشد. به همین مقصود روش های عددی مختلفی برای هر چه بهتر مدل کردن میدان جریان به وجودآمدند که آن ها را به صورت زیر می توان دسته بندی نمود: شبیه سازی مستقیم عددی[7]، شبیه سازی گردابه های بزرگ[8]، روش معادلات ناویر- استوکس رینولدز متوسط[9] .

مطالعه انتشار ذرات در کانال جریان مغشوش با بهره گیری از روش DNS توسط مک لافین [11]، اونیس و همکاران [12 و 13] انجام گرفت. ژانگ و احمدی [14] ته نشینی ذرات هوا را در کانال های عمودی و افقی در جریان مغشوش با بهره گیری از روش DNS مطالعه کردند. همچنین لی و احمدی [15] از واکاوی DNS برای شبیه سازی میدان جریان و نوسانات آشفته عمودی نزدیک دیوار بهره گیری کردند. آن ها پخش و ته نشینی ذرات کروی را از چشمه های نقطه ای در یک کانال جریان مغشوش مطالعه کردند. روش DNS بیشترین توانایی را برای نمایش ویژگی های اغتشاش تا حد کوچکترین مقیاس کلموگروف[10] میسر می سازد اما هزینه زیاد محاسبات، این روش را برای رینولدزهای بزرگ و هندسه های پیچیده غیرقابل اجرا می کند.

در روش LES گردابه های بزرگ به صورت مستقیم شبیه سازی می شوند درحالی که گردابه های کوچکتر از مقیاس شبکه، مدل می شوند. کمتر بودن هزینه محاسبات، مزیت اصلی روش LES نسبت به DNS می باشد. هرچند که معضلات مربوط به روش DNS را نیز در رینولدز های بزرگ دارا می باشد. وانگ و اسکویرس [16]، وانس و اسکویرس [17] روش LES را در کانال جریان مغشوش به کار بردند. یویجتوال و اولیمانس [18] مطالعه ته نشینی و انتشار ذرات در جریان های لوله عمودی توسط دو روش DNS و LES را انجام دادند. اخیراً سلمان زاده و همکاران [19] اثر نوسانات آشفته مقیاس های زیر شبکه را در روش LES بر روی حرکت ذرات مطالعه کرده اند. آن ها نشان دادند که اضافه کردن نوسانات آشفته مقیاس های زیرشبکه، پیش بینی های مدل LES را برای نرخ ته نشینی ذرات بویژه ذرات کوچک بهبود می بخشد. اگرچه محدودیت های DNS و LES، بهره گیری از این روش ها را برای هندسه های پیچیده صنعتی غیرممکن می کند اما پتانسیل لازم برای افزایش مؤثر الگوریتم و حل  هندسه های مختلف را دارند.

برای جریان هایی با رینولدز بزرگ در هندسه های پیچیده روش RANS بیشترین کاربرد را داراست. در بسیاری از کاربردهای صنعتی از این روش به دلیل سادگی نسبی و بازده محاسباتی بالای آن بهره گیری می گردد. لی و احمدی [20] یک مدل اغتشاش ایزوتروپیک   k-ε را در جریان کانال نمایش دادند. در این مطالعه نوسانات لحظه ای توسط میدان تصادفی گوسی مدل و به جریان متوسط اضافه گردید. هی و احمدی [21] از مدل آشفته RSM با تابع استاندارد دیوار[11] برای مطالعه ته نشینی ذرات در کانال های افقی و عمودی بهره گیری کردند. تیان و احمدی [22] مدل نزدیک دیواره را با یک مدل تنش رینولدز[12] برای پیش بینی ته نشینی ذره در کانال های جریان به کار بردند. اخیراً ژانگ و چن [23] برای شبیه سازی میدان جریان از مدل  بهره گیری کردند و از نوسانات سرعت عمودی نزدیک دیوار برای اصلاح کردن مدل ایزوترپیک [13]DRW کمک گرفتند.

همانطور که می­دانیم جریانات آشفته به واسطه حضور ادی­ها در ساختار خود، دارای نوسانات وابسته به مکان و زمان در میدان جریان می­باشند. با در نظر داشتن طیف وسیع اندازه ادی­ها در یک جریان آشفته، نوسانات میدان سرعت می­تواند از چند درصد مقدار سرعت متوسط تا صد درصد مقدار سرعت متوسط در هر دو سوی مثبت و منفی ایجاد شوند. با در نظر داشتن اینکه بیشترین تولید و اتلاف انرژی در یک کانال جریان مغشوش در نزدیکی دیواره اتفاق می­افتد، ریشه میانگین مربعات[14] نوسانات ( ) در نزدیکی دیوار تفاوت زیادی دارد و جریان شدیداً غیر ایزوتروپیک می باشد. با دور شدن از ناحیه نزدیک دیواره و رسیدن به لایه­های پرانرژی بالاتر، این مقادیر تقریباً با هم برابر می­شوند و در این ناحیه اغتشاش ایزوتروپیک خواهد گردید. اثرات غیرایزوتزوپیک در جریانات پیچیده و مشکل، نظیر جریانات چرخشی و جریانات دارای نیروی حجمی مانند جابه­جایی آزاد به چشم می­خورد.

با در نظر داشتن مطالب گفته شده، مدل­های محاسباتی متفاوتی برای شبیه سازی سرعت­های لحظه­ای در یک کانال جریان مغشوش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. این نوع شبیه سازی توسط مدل­های آشفته ایزوتروپیک و غیرایزوتروپیک صورت می­گیرد. زیرا شدت اغتشاشات موجود در جریان مغشوش بخصوص در نزدیک دیواره مطمئناً در تغییر مسیر حرکت ذرات مؤثر خواهد بود واضح می باشد که بهره گیری از یک مدل آشفته غیرایزوتروپیک مناسب برای تخمین صحیح نوسانات نزدیک دیوار در یک میدان جریان مغشوش و پیش بینی دقیقتر حرکت ذرات از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و سبب می­گردد که نتایج به واقعیت نزدیکتر شوند.

در این پژوهش برای مدل کردن تنش های رینولدز در حل معادلات RANS جهت یافتن سرعت متوسط جریان از مدل اغتشاش  که توسط لین و دوربین [24] پایه گذاری گردید بهره گیری می گردد. بزرگترین مزیت این روش که آن را از بقیه روش ها مجزا می کند پیش بینی بسیار دقیق نوسانات آشفته غیرایزوتروپیک نزدیک دیوار می باشد. مدل های ایزوتروپیک استانداردی که انرژی جنبشی اغتشاش را محاسبه می کنند قادر به نمایش دقیق تغییرات نوسانات عمودی نزدیک دیوار نیستند و در بهترین حالت این نوسانات عمودی را به صورت مصنوعی و ایزوتروپیک تولید می کنند. پس به این دلیل که مدل اغتشاش  قادر به محاسبه K (انرژی جنبشی اغتشاش) و  (شدت نوسانات عمودی نزدیک دیوار) می باشد برای محاسبه میدان جریان متوسط و شدت اغتشاشات غیرایزوتروپیک از این مدل بهره گیری می گردد. همچنین برای تولید پیوسته اعداد تصادفی و شبیه سازی نوسانات سرعت غیرایزوتروپیک در جریان کانال از سری کرایچنان [25] که قادر به شبیه سازی دقیق میدان جریان آشفته درون کانال می باشد، بهره گیری خواهد گردید. لازم به تبیین می باشد که وی این سری را براساس اطلاعات یک جریان مغشوش درون کانال به وجودآورده می باشد.

با در نظر داشتن اهمیت نیروی جاذبه بر پخش ذرات، اثر این نیرو بر ته نشینی ذرات در دو حالت کانال افقی با نیروی گرانش عمود بر جریان و کانال عمودی با نیروی گرانش در جهت جریان مطالعه شده می باشد و این دو حالت باهم مقایسه شده اند.

جریان جابجایی اجباری در یک کانال که حاوی ذرات جامد می باشد به صورت گسترده‌ای در مسائل مهندسی‌ کاربرد دارد. تصفیه هوا، نمونه برداری ذرات، فیلتر کردن گازهای داغ، احتراق و سوختن ذغال سنگ، ته نشینی بخارهای شیمیایی و جریان بر روی تیغه­های توربین­های گازی،  نمونه‌های محدودی از این کاربرد می‌‌باشند.

تعداد صفحه :83

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : طراحی و کنترل میدان هلیواستات یک نیروگاه دریافت کننده مرکزی

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: رشته مکانیک