جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات 

گرایش : علوم قرآن و حدیث

عنوان :  تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

دانشگاه شهید باهنر کرمان 

دانشکده حقوق و الهیات

بخش الهیات

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته الهیات،گرایش علوم قرآن و حدیث

عنوان 

        تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

استاد راهنما :

دکتر رضا فرشچیان

 استاد مشاور :

دکتر محمدصادق بصیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 مقدمه ……….1

فصل اول: کلیات پژوهش 3

1-1- اظهار مسئله .. 4

1-2- هدف­های پژوهش.. 4

1-3- ضرورت انجام پژوهش.. 5

1-4- بهره گیری کنندگان از پژوهش.. 5

1-5- سؤال­ها­ی پژوهش.. 5

1-6- تعریف مفاهیم مطرح شده در سؤال­های پژوهش.. 6

1-7- کلیدواژگان طرح پژوهش ومعادل لاتین آن. 7

1-8-  پیشینه­ی پژوهش.. 7

1-9- روش اجرای پژوهش.. 8

یادداشت­ها……….9

فصل دوم: دورنمایی از  زندگی ملاحسین کاشفی و معرفی جواهر التفسیر. 10

2-1- معرفی ملاحسین کاشفی.. 11

2-1-1- شخصیت کاشفی.. 11

2-1-2- مذهب حسین بن علی کاشفی.. 13

2-1-3- ابعاد علمی واعظ کاشفی.. 16

2-1-4- آثار علمی ملاحسین کاشفی.. 17

2-1-5-شعر ملاحسین کاشفی.. 23

2-1-6-عصر کاشفی.. 24

2-1-7-نظر دانشمندان در مورد کاشفی.. 25

 2-2- معرفی اجمالی جواهرالتفسیر. 27

 2-2-1- شناسایی تفسیر. 27

2-2-2- نثر جواهرالتفسیر…….28

2-2-3-نسخه شناسی جواهرالتفسیر. 29

2-2-4-منابع جواهرالتفسیر. 30

یادداشت­ها..…33

 فصل سوم: مطالعه خطبه­ی آغازین و موضوعات علوم قرآنی جواهرالتفسیر. 35

3-1- مطالعه خطبه­ی آغاز جواهر التفسیر. 36

3-1-1-ضرورت تفسیر قرآن. 36

3-1-2-هدف تألیف جواهر التفسیر. 37

3-1-3- سخن مفسر در روش جواهر التفسیر. 38

3-1-4-تعریف علم تفسیر از دیدگاه کاشفی.. 39

3-1-5-حکم فقهی دانستن علم تفسیر. 41

3-1-6-انواع علوم از نظر ارزش در دیدگاه مفسر جواهرالتفسیر. 41

 3-2- موضوعات علوم قرآنی جواهرالتفسیر. 42

3-2-1-وحی و اقسام آن. 42

3-2-1-1- دیدگاه کاشفی در معنی وحی……….43

3-2-1-2-انواع وحی به انبیاء. 43

3-2-1-3- مدت وحی بر پیامبر اسلام- صلی الله علیه وآله-. 44

3-2-2- نزول قرآن. 45

3-2-2-1-معنای لغوی.. 45

3-2-2-2- دیدگاه واعظ کاشفی در اظهار انزال و تنزیل.. 47

3-2-2-3- نظر مفسردر حکمت نزول تدریجی قرآن. 47

3-2-2-4- زمان نزول دفعی و تدریجی قرآن. 48

3-2-2-5-زمان نزول قرآن از نظر مفسر جواهرالتفسیر. 50

 3-2-2-6-حقیقت نزول قرآن. 50

3-2-3- فضایل قرآن وجامعیت آن از نظر ملاحسین کاشفی.. 51

3-2-3-1- اصل اعتقاد به همه­ی کتاب­های آسمانی و قرآن. 51

3-2-3-2-فضیلت و ارزش قرآن. 52

3-2-3-3-فضیلت قرائت قرآن. 53

3-2-3-4-جامعیت کلام الهی و اشتمال آن بر علوم و معارف نامتناهی 53

3-2-4- نظر واعظ کاشفی در جمع و تدوین قرآن. 54

3-2-4-1- علت نوشته نشدن قرآن به صورت کتاب در زمان پیامبر(ص) 54

3-2-4-2- زمان جمع قرآن به ترتیب معین و به صورت کتاب… 55

3-2-4-3- نظم قرآن. 56

 3-2-5- مطالعه نام­های قرآن. 56

3-2-5-1-اسامی قرآن که در قرآن از آن­ها یاد شده. 57

3-2-5-2-اسامی مأخوذ از احادیث و اخبار. 58

3-2-6-تفسیر و تأویل.. 58

3-2-6-1-تفسیردر دیدگاه کاشفی.. 59

3-2-6-2- مفسران قرآن. 60

 3-2-6-3-تعریف تأویل.. 61

 3-2-6-4-فرق میان تفسیر و تأویل.. 62

 3-2-6-5-تفسیر به رأی.. 63

3-2-7- ناسخ و منسوخ.. 64

 3-2-7-1-معنای نسخ.. 64

 3-2-7-2-جواز نسخ.. 65

3-2-7-3- اختلاف مسلمانان در نسخ………66

3-2-7-4- انواع نسخ……. 67

3-2-7-5- فایده علم ناسخ و منسوخ……. 67

3-2-7-6- نسخ قرآن و نسخ کتاب­های آسمانی پیشین… 68

3-2-8- محکم و متشابه……… 68

3-2-9- عام و خاص… 70

یادداشت­ها….……71

فصل چهارم: روش­ها و گرایش­های جواهرالتفسیر……… 73

4-1-روش­ها……… 75

4-1-1- روش تفسیر قرآن به قرآن…. 75

4-1-2-روش تفسیر قرآن به روایت……. 80

4-2-گرایش­ها ….. 84

4-2-1-گرایش عرفانی….. 84

4-2-2-گرایش عقلی…….. 88

4-2-2-1-رویکرد فلسفی… 89

4-2-2-2-رویکرد کلامی…….. 91

4-2-3-گرایش ادبی……………. 95

4-2-3-1-مفردات آیات……… 95

4-2-3-2- صرف و نحو………. 97

4-2-3-3-استشهاد به نظم و نثر عربی………… 99

4-2-3-4-استناد به اشعار فارسی……. 100

4-2-3-5-اشتقاق و ریشه یابی کلمات و معنای لغوی آن ها….. 103

4-2-3-6-وجوه و نظایر… 104

4-2-3-6-1-کاربرد وجوه در جواهرالتفسیر……… 104

4-2-4-گرایش حروفی……… 106

یادداشت­ها….……..109

نتیجه….. 111

فهرست منابع… 113

مقدمه

یکی از مهم‏ترین علوم اسلامی و دانش‏های بشری که از زمان نزول قرآن کریم تاکنون مورد توجه قرار گرفته، علم تفسیر قرآن می باشد، تا آن حد که می­توان گفت هیچ کتابی مانند قرآن توسط دانشمندان و محققین از علمای مذاهب اسلامی و مستشرقان مطالعه نشده که این‏گونه به تفسیر، ترجمه و تبیین آن پرداخته باشند. این توجه جهانی به قرآن، عظمت این کتاب آسمانی و معجزه بزرگ پیغمبر اکرم(صلّی الله علیه وآله) را عیان می­سازد‏ که باگذشت چهارده قرن از نزول آن همچنان جاذبیت خویش را حفظ نموده می باشد‏.

 مسلمانان از صدراسلام همواره برای تفسیر قرآن کوشش کرده­اند، این علم در طول زمان دچارتحولاتی شده می باشد و مفسران تفاسیر متعددی نوشته­اند که همسان نبوده و با یکدیگر تفاوت­هایی دارند، این تفاوت­ها غالبا ناشی از اختلاف در روش­های تفسیری آن­هاست. گروهی برای پرده برداری از مفهوم آیات قرآن از آیات دیگر بهره گیری کرده­اند، بعضی به روایات مراجعه می­کنند و گروهی نیز با استنباط واجتهاد وتخصّص خود به اظهار مفاهیم آیات می­پردازند وبه این ترتیب  روش­ها وگرایش­های متعددی در تفسیر شکل گرفت.

“جواهرالتفسیر” از تفاسیر فارسی نیمه دوم قرن نهم هجری قمری و یکی از آثارحسین بن علی کاشفی سبزواری(م910) محسوب می­گردد، این تفسیرشامل تفسیر سوره­های حمد، بقره، آل عمران وبخشی از سوره نساء(تا آیه 84) می­باشد و تا کنون  تنها یک جلد از آن که دربرگیرنده­ی مقدماتی بر تفسیر قرآن وهم چنین تفسیر سوره­ی حمد می باشد، به طبع رسیده می باشد و بقیه­ی آن هنوز به صورت خطی باقی مانده می باشد، در این پژوهش نخست دیدگاه­های کاشفی درمورد­ی مسائل علوم قرآنی، مباحثی مانند: وحی و نزول قرآن، فضایل قرآن و جامعیت آن، چگونگی جمع آوری قرآن، اسامی قرآن، تفسیر و تأویل، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و عام و خاص، مورد بحث قرار می­گیرد، و پس از آن روش­هایی که  مفسر برای اظهار و تفهیم آیات به کار گرفته، مانند: روش قرآن به قرآن، بهره گیری از روایات و هم چنین رویکردهای مفسر به موضوعات فلسفی، عرفانی، ادبی و استناداتش به شعرهای فارسی و عربی مطالعه شده می باشد.

کاشفی یکی  از برجسته ترین مفسران زمان خود بوده که تمام توان و قدرت تفسیری خود را در تفسیر سوره­ی حمد به کار گرفته و با بیانی زیبا وشیوا از شیوه­های مختلف برای تبیین آیات قرآن بهره گرفته می باشد.

بر این اساس، این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده می باشد:

فصل اول به کلیات پژوهش می­پردازد. این فصل به اظهار مسئله، اهداف پژوهش، ضرورت انجام پژوهش، سوال­های پژوهش، تعریف مفاهیم، پیشینه، روش اجرای پژوهش و شیوه­های جمع آوری اطلاعات اختصاص دارد.

در فصل دوم به زندگی نامه­ی مفسر و معرفی جواهرالتفسیر پرداخته می­گردد.

در فصل سوم موضوعات خطبه­ی آغاز جواهرالتفسیر و دیدگاه­های کاشفی درمورد­ی علوم قرآنی مانند: تعریف وحی، انزال و تنزیل، فضایل قرآن و جامعیت آن، چگونگی جمع آوری قرآن، اسامی قرآن، تفسیر و تأویل، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و عام و خاص، مطرح گشته می باشد.

فصل چهارم پایان نامه، روش­های تفسیری مفسر در جواهرالتفسیر را مورد مطالعه قرار داده می باشد.

با این کوشش ناچیز خواستم تا از روش تفسیری حسین­بن­علی کاشفی در جواهرالتفسیر پرده بردارم. امیدوارم خدای تعالی مرا در رسیدن به صواب یاری دهد، زیرا تا به حال بحثی که روش تفسیری جواهرالتفسیر را به دقّت مورد مطالعه قرار دهد، نیافتم، البتّه ادّعای کامل بودن آن را ندارم.

بار خدایا ما را از کسانى قرار ده که به ریسمان قرآن چنگ زده و در فهم متشابهاتش از مکتب اهل­بیت عصمت یاری جسته و در سایه آن آرام می‏گیرند.

 1-1-اظهار مسئله

روش­های تفسیری یکی از دانش­های مهم علوم قرآنی می باشد که دانشمندان در زمان­های مختلف به پژوهش و مطالعه آن پرداخته­اند، به گونه­ای که امروزه به گونه تخصصی اقدام به تحقیقاتی در این زمینه شده می باشد. پس، مطالعه روش مفسران در تبیین آیات قرآن کریم،که معمولا با شناساندن بیشتر تفاسیر و مفسران آن­ها نیز همراه می باشد، از پژوهش­های مهم در حوزه­ی علوم قرآن به حساب می­آید.

ملا حسین کاشفی سبزواری مانند کسانی می باشد که صاحب کتاب­های بسیار به زبان فارسی بوده و نثر او مورد استقبال فراوان قرار گرفته می باشد،آثاری که در زمینه­های گوناگون حدیث، تفسیر، ادبیات، اخلاق، تاریخ، نجوم و علوم غریبه نوشته شده می باشد.

“جواهرالتفسیر” اولین کتاب  تفسیر  وی و از تفاسیر مهم فارسی می باشد که در آن موضوعات مقدماتی خوبی که اطلاع از آن­ها در تفسیر مفید می باشد، اظهار شده و هم­چنین از استنادات، روش­ها و رویکردهای متنوع در تفسیر آیات بهره برده می باشد. با وجود استقبال از آثار کاشفی در جوامع فارسی زبان، تاکنون این تفسیر چندان مورد توجه قرار نگرفته و در مورد روش مفسر در طرح موضوعات تفسیری کاری انجام نشده می باشد. پژوهش و تصحیح کتاب، به همّت دکتر جواد عباسی صورت گرفته و ایشان در مقدمه­ای درازدامن از کاشفی و آثارش نوشته­اند اما در این مقدمه درمورد­ی روش تفسیری مفسر به صورت کامل سخن گفته نشده می باشد و هم­چنین مصحح  به  مقایسه و مقابله چهار نسخه خطی از جواهرالتفسیر پرداخته می باشد.

1-2- هدف­های پژوهش

  • شناسایی و معرفی هرچه بیشتر تفسیر “جواهرالتفسیر” که حتی در بین متخصصان این رشته ناشناخته می باشد.
  • شناخت شخصیت علمی ملا حسین کاشفی.
  • آشنایی و معرفی موضوعات مقدماتی بر”جواهرالتفسیر”
  • مطالعه روش­ها وگرایش­های تفسیری کاشفی در “جواهر التفسیر”

1-3- ضرورت انجام پژوهش

باتوجه به این که کاشفی در قرن نهم(ه.ق) در علوم مختلفی سرشناس بوده و از آن وقت تاکنون نیز از شهرت علمی خاصی برخوردار می باشد، به گونه­ای که نویسنده­ی کشف الظنون از آسیای صغیر، تبیین حال این مفسر را در کتابش آورده و به علاوه، مورخان هم­­عصرش مانند: غیاث الدین خواندمیر و متأخرانی مانند: آقابزرگ تهرانی به تبیین زندگی ملاحسین پرداخته­اند. هم­چنین به وی عنوان “جامع العلوم” داده شده زیرا فردی آگاه و متخصص در علوم گوناگون، به ویژه  دانا در علم تفسیر و تبیین کلام الهی بوده می باشد. وی تفسیر”جواهرالتفسیر” را که از تفاسیر مهم اوست، با هدف تفسیری جامع و کامل نوشته و در سوره­ی حمد به این هدف دست یافته می باشد و تمام  قدرت تفسیر نویسی خود را  در این قسمت  به کار می­گیرد و این تفسیر را تا آیه­ی 84 سوره­ی نساء ادامه می­دهد. با در نظر داشتن این­که تفسیر دیگر کاشفی «مواهب علیّه» یا «تفسیر حسینی» که  تفسیر کل قرآن بوده و تفسیر آیات درآن به صورت مختصرکار شده،(1) شناخته شده­تر می باشد اما «جواهرالتفسیر» نسبت به «مواهب علیّه» چندان مورد توجه قرار نگرفته، حتی می­توان گفت ناشناخته  باقی  مانده می باشد، بر این اساس ضرورت  مطالعه و معرفی  بیشتر “جواهرالتفسیر” و تحلیل روش تفسیری مفسر به عنوان یکی از تفاسیر مهم فارسی، احساس می­گردد.

1-4- بهره گیری کنندگان از پژوهش

پژوهش­هایی که در حوزه­ی روش تفسیر صورت می­گیرد می­تواند مورد بهره گیری پژوهشگران علوم دینی، مؤسسات پژوهشی، دانشجویان رشته­های الهیات، حوزه­های علمیه و سایر افرادی که با علم تفسیر قرآن در ارتباط هستند، قرار گیرد.

1-5- سؤال­های پژوهش

–        کاشفی چه روش­ها و رویکردهایی در تفسیر آیات قرآن در جواهرالتفسیر پیش گرفته می باشد؟

–          آیا مفسر به منابع تفسیری قبل از خود رجوع کرده می باشد؟

–          آیا در این تفسیر از روش قرآن به قرآن بهره گیری شده می باشد؟

–          آیا این تفسیر روایی محسوب می­گردد؟

–          آیا روش تفسیر ادبی در آن به کار رفته می باشد؟

–          آیا در جواهرالتفسیر به دیدگاه­های عرفانی توجه شده می باشد؟

1-6- تعریف مفاهیم مطرح شده در سؤال­های پژوهش

روش تفسیر: مقصود از روش تفسیری، مستند یا مستنداتی می باشد که مفسران در فهم وتفسیر آیات قرآن از آن بهره برده­اند که از آن می­توان به “منهج تفسیری”نیز تعبیرکرد(مؤدب، 1380ه.ش، ص165).

تفسیر قرآن به قرآن: مقصود این می باشد که هرآیه‏ای به کمک و استعانت از آیات دیگر تفسیر گردد، زیرا بعضی آیات مبیّن آیات دیگر هستند و به صورت کامل معانی، لغات و محتوای آنها پرداخته‏اند(معرفت، 1418ه.ق.، ج2، ص22). این شیوه، شیوه‏ای می باشد که برگرفته از رسول گرامی اسلام (صلّی اللّه علیه و اله و سلّم)، حضرت علی علیه السّلام و دیگر معصومان(علیهم السّلام) در تفسیر آیات می‏باشد، قرآن نیز بر آن تأکید دارد، چنان‏که خداوند می‏فرماید: “وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ هُدی وَ رَحْمَهً وَ بُشْری‏ لِلْمُسْلِمِینَ‏؛ و ما این کتاب را که بیانی رسا برای هر چیزی و راهنما و بخشایش و مژده برای مسلمانان می باشد بر تو فرو فرستادیم‏”(نحل/89). (مؤدب،ص167)

تفسیر روایی: تفسیر قرآن با روایت و سنت معصومان(علیهم السلام) می باشد حال خواه آن روایت از پیامبر(صلّی اللّه علیه و اله و سلّم) باشد که شیعه واهل سنت از آن بهره می­برند یا روایات ائمه معصومین (علیهم السلام) که تنها شیعه از آن بهره گیری می­کند(همان،169).

ذهبی در کتاب «التفسیر والمفسرون» تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر روایی را، که در این پژوهش به صورت دو روش مجزا در نظر گرفته شده­اند، تفسیر مأثور نامیده(2) و با در نظر داشتن اینکه سنی مذهب می باشد، آن چیز که که از پیامبر(صلی الله علیه و آله) و صحابه و تابعین نقل شده می باشد، در گروه تفاسیر اثری قرار داده می باشد: «یشمل التفسیر المأثور ما جاء فی القرآن نفسه من البیان و التفصیل لبعض آیاته، و ما نقل عن الرسول صلی اللّه علیه و سلم، و ما نقل عن الصحابه رضوان اللّه علیهم، و ما نقل عن التابعین، من کل ما هو اظهار و تبیین لمراد اللّه تعالی من نصوص کتابه الکریم‏»(ذهبی، بی تا، ج‏1، ص152).   

تفسیر ادبی: در چنین تفسیرهایی، اهمیت فوق‏العاده‏ای به موضوعات واژگان‏شناسی لغات زبان عرب داده شده و بر پژوهش‏های لفظی برای کشف مفاهیم قرآن تأکید شده می باشد. چنین مفسرانی با کمک از علوم ادبی و تسلط برآن­ها مانند صرف و نحو به تفسیر آیات می‏پردازند(معرفت، 1418ه.ق، ج2، ص480).

1-7- کلیدواژگان طرح پژوهش ومعادل لاتین آن

 واعظ کاشفی                                                                                      Vaez  Kashefi                                  

جواهرالتفسیر                                                                               Javaher   al-tafsir 

تفسیر قرآن                                                                          Quran interpretation

روش­های تفسیری                                                             Interpretation    methods                                                             

1-8-  پیشینه­ی پژوهش

در سال‏های اخیر بعضی از پژوهشگران به مطالعه روش تفسیری بعضی از مفسران معروف، مانند: روش ملا فتح الله کاشانی در تفسیر منهج الصادقین، روش شیخ طوسی در تبیان و بعضی تفاسیر دیگر پرداخته­اند، اما تاکنون درمورد­ی روش تفسیری “جواهرالتفسیر” به گونه گسترده کاری انجام نشده می باشد.

پژوهش و تصحیح جواهرالتفسیر توسط دکتر جواد عباسی انجام گرفته که در این پژوهش به صورت جزئی و اندک تصریح­ای به سبک تفسیری مفسر مانند کاربرد شعر فارسی و عربی و بهره گیری از اصطلاحات صوفیانه شده می باشد، محقق جواهرالتفسیر به دلیل این­که به دنبال مطالعه چند نسخه و تصحیح این تفسیر بوده به صورت مختصر این بحث را آورده می باشد(کاشفی، 1379ه.ش، ص99. مقدمه­ی مصحح). مقاله­ای نیز با عنوان «نقد و معرفی کتاب جواهرالتفسیر ملاحسین کاشفی» از سید علی ایازی در مجله­ی آیینه­ی میراث(شماره 12،بهار1380) چاپ شده می باشد.

 در این پژوهش کوشش خواهد گردید تا به  زندگی ملاحسین واعظ کاشفی، آثار و ابعاد علمی این شخصیت، شناسایی ومعرفی کتاب جواهرالتفسیر، دیدگاه­های علوم قرآنی او و روش مفسر در طرح موضوعات تفسیری، مورد مطالعه قرار گیرد.

1-9- روش پژوهش و شیوه­ی جمع آوری اطلاعات

  این پژوهش به دلیل ارائه­ی چهارچوب روش تفسیری “جواهرالتفسیر” از نوع  بنیادی محسوب می­گردد. اطلاعات مورد نیاز در پژوهش، به روش کتابخانه­ای و با مراجعه به کتاب­ها، مقالات چاپی و الکترونیکی، پیرامون کتاب جواهرالتفسیر ونویسنده­ی آن، موضوعات علوم قرآنی و روش­ها و رویکردهای تفسیری مفسر، به صورت فیش برداری گردآوری شده و پس از طبقه بندی و تنظیم داده­ها، به فعالیت اصلی پژوهش که تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشد، پرداخته شده می باشد و در پایان، نتیجه­ی کار مطالعه شده و تدوین نهایی صورت گرفته می باشد. 

یادداشت­ها

1- با  نگاه اجمالی  به تفسیر مواهب علیّه اختصار آن  نسبت به جواهرالتفسیر به وضوح عیان می­گردد(کاشفی، 1369ه.ش، ص2).

2- بایستی یادآور گردید که آقای معرفت نیز تفسیر قرآن به قرآن و قرآن به سنت، که سخن اهل بیت را در این قسمت قرار داده، قرآن به قول صحابه و تابعین، را با عنوان تفسیر به مأثور آورده؛ اما هر یک را جداگانه تبیین داده می باشد(معرفت، 1418ه.ق، ج2، ص22 تا 27).

 تعداد صفحه :135

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***