جستجو در سایت :   

عنوان : مطالعه فقهی حقوقی مشارکت در قتل در فقه امامیه و قوانین موضوعه

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  فقه و مبانی حقوق  اسلامی

عنوان:

مطالعه فقهی حقوقی مشارکت در قتل در فقه امامیه و قوانین موضوعه

استاد راهنما:

دکترحمیده عبداللهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه 1

1- تعریف مسأله 1

2-  اهمیّت موضوع 1

3- اهداف 1

4- پرسش های پژوهش 2

5- فرضیات 2

6- پیشینه‌ پژوهش 3

فصل اوّل: اشتراک در قتل 4

بخش 1-  واژه شناسی 7

1-1.  تبیین واژه های مشارکت، اشتراک و شرکت 7

1-2. تبیین واژه ی قتل 10

1-3.  مفهوم مشارکت در قتل از نظر فقه 15

1-4. مفهوم مشارکت در قتل از نظر قانون مجازات اسلامی 19

1-5. مقصود از فقه امامیه 22

1-5-1. معنای فقه 22

1-5-2. معنای امامیه 23

1-6.  مقصود از قوانین موضوعه 25
بخش 2-  مجازات شرکاء در قتل در فقه 27

2-1. آیات 29

2-2. روایات 33

2-2-1. روایات دال بر جواز قصاص جماعت به واحد 33

2-2-2. روایت دال بر منع قصاص جماعت به واحد 37

2-3. اجماع 38

2-4. عقل 40

بخش 3-   مجازات شرکاء در قتل از دیدگاه قانون 42

بخش 4-  چگونگی اجرای حکم اشتراک در قتل در موردها مختلف 44

4-1.  حکم شرکاء  هنگام تفاوت در جنسیت. 44

4-1-1. شرکت دو زن در قتل یک مرد 44

4-1-2. شرکت دو خنثای مشکل، در قتل یک مرد 45

4-1-3. اگر یک زن با یک مرد در قتل یک مرد شرکت کنند 45

4-3.  حکم شرکاء هنگام معافیت بعضی از آن ها 47

4-3-1. اشتراک عامد با قاتل خطایی 48

4-3-2. اشتراک جانی با پدر در قتل فرزند 49

4-3-3. اشتراک مسلمان با نصرانی در قتل نصرانی 49

4-3-4. اشتراک جانی با حیوان 50

4-3-5. اشتراک جانی با خودِ مجنی علیه 51

4-3-6. اشتراک بچه با بالغ 53

4-3-7. اشتراک برده و آزاد در قتل برده 53
فصل دوّم: انواعِ شرکت در قتل بر اساسِ چگونگی ی مداخله ی شرکت کنندگان 56

بخش1- شرکت به‌نحو مباشرت همه‌ی شرکت کنندگان 61

1-1.  شرکت به نحو مباشرت در منازعه ی منجر به قتل 61

1-2.  شرکت به نحو مباشرت در قتل در غیر منازعه 65

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث

بخش 2- شرکت به نحو تسبیب همه‌ی شرکت کنندگان 79

بخش 3-  شرکت به نحو مباشرت و تسبیب 85

3-1. مباشر اقوای از سبب 85

3-2.  سبب اقوای از مباشر 89

3-3. تساوی سبب و مباشر 92

نتیجه گیری 94

فهرست منابع: 96

الف. منابع فارسی 96

ب. منابع عربی 97

چکیده:

گاهی شرکت چند نفر در عملیاتی، باعث قتل یک نفر می گردد. هر کس که بتوان، فعل کشتن را به او استناد نمود، قاتل می باشد، پس هرگاه فعل قتل به بیش از یک نفر مستند گردد، می‌توان بین ایشان، حکم اشتراک در قتل جاری نمود. بین علما، در جواز قصاص همه‌ی شرکاء، اختلافاتی هست؛ که در این پژوهش کوشش در تبیین آن داریم. مسأله اشتراک در قتل، یکی ازمسائل مبتلا‌به باب قصاص می باشد که دادگاه‌ها‌ی کشور در حکم چنین مورد هایی دچار تعدد آراء شده اند. علت این تعدد آراء، عدم تشخیص موضوع می باشد. بایستی توجه گردد که، قصاص از احکامی می باشد، که به جان و آبروی مردم وابسته می باشد؛ پس دقت در اجرای آن، و شناخت همه‌ی مسایل و معضلات آن ضروری می‌باشد. هدف از اجرای این پژوهش، تشخیص همه‌ی  مورد هایی می باشد، که در آن‌ها، حکم قصاص بر تمام  شرکت‌کنندگان جاری می گردد. برای این کار، آغاز مفهوم اشتراک در قتل و احکام آن را از نظر فقهی و حقوقی، مشخّص کرده ایم. سپس، شرکت در قتل را بر اساس چگونگی‌ی مداخله‌ی شرکت کنندگان، به سه دسته‌ی کلی تقسیم نموده و هر دسته را به صورت کامل، مورد مطالعه قرار داده‌ایم؛ و مشخّص می گردد که در کدام مورد، این حکم جاری می گردد؛ و حکم دیگر موردها را، در حدّ توان، از فقه ‌و‌ حقوق اظهار می‌کنیم. خواهیم دید، شرط شکل گیری اشتراک در قتل، استناد فعل به بیش از یک نفر می باشد؛ که حکم آن مطابق با ادله‌ی اربعه، جواز قصاص تمام شرکاء می باشد. پس هر جا که در این استناد، شک کردیم، نمی‌توان حکم اشتراک در قتل جاری نمود. این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام شده می باشد.

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***