جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ادیان و عرفان تطبیقی

عنوان : مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری

پایان­ نامه کارشناسی ارشد گروه ادیان و عرفان تطبیقی

عنوان:

مطالعه تقابل الهیات مسیحی با آیین گنوسی

استاد راهنما:

دکتر منصور معتمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه. 10

فصل اول. 14

مطالعه بسترهای پیدایش مسیحیت و آیین گنوسی.. 14

میراث یهودیت… 15

هلنیسم. 17

ادیان رازباور. 20

آیین میترایی.. 22

آیینهای آسیای صغیر. 24

دین مصر باستان. 25

دین سوریه. 26

مسیحیت و آیین گنوسی تلفیقی.. 27

 

فصل دوم. 30

مسیحیت… 30

بخش اول: خداشناسی.. 31

مسیحشناسی: اناجیل همدید. 32

انجیل چهارم (انجیل یوحنا) و رسالات پولس…. 34

تثلیث… 36

آباء مرتبط با رسولان. 37

پدران مدافعه گر. 43

یوستینوس… 43

ترتولیانوس… 45

کلمنس اسکندرانی.. 49

اوریگنس…. 52

ایرنائوس لئونی.. 57

بخش دوم: نجاتشناسی.. 62

گناه و نجات… 62

ملکوت خدا 64

بازگشت و داوری عیسی.. 65

نجاتشناسی از دید پولس…. 67

نجاتشناسی از دید آباء کلیسا 69

آباء مرتبط با رسولان. 70

رسالۀ دیداکه. 70

تاتیانوس… 71

کلمنس رومی.. 72

پولیکارپوس… 73

آثناگوراس… 73

تئوفیلوس انطاکیه ای.. 74

آباء کلیسا 75

یوستینوس… 75

ترتولیانوس… 77

اوریگنس…. 79

بخش سوم: انسانشناسی.. 82

زنان. 84

بخش چهارم: جهانشناسی.. 86

بخش پنجم: فرشتهشناسی.. 88

 

فصل سوم. 90

آیین گنوسی.. 90

بخش اول: خاستگاه و منابع آیین گنوسی.. 91

آیین گنوسی.. 91

خاستگاه 92

بنیانگذار. 94

منابع گنوسی: آثار مخالفان. 97

آثار و نوشته های گنوسیان. 105

متون نجع حمادی.. 107

بخش دوم: مکاتب و شخصیتهای مهم گنوسی.. 116

شمعون مغ. 116

باسیلیدس… 118

والنتینوس… 122

مرقیون. 126

هرمس مثلث… 133

بخش سوم: آموزه ها 135

خداشناسی.. 135

کیهان زایی و کیهان شناسی.. 139

انسانشناسی.. 143

زنان. 145

نجات شناسی.. 147

مسیح شناسی.. 154

لوگوس… 155

معجزات عیسی.. 160

شعائر دینی.. 161

 

فصل چهارم. 165

مواجهۀ مسیحیت سده های نخستین با اندیشۀ گنوسی.. 165

تأثیرات گنوسی در عهد جدید. 178

رساله های پولس…. 179

نتیجه گیری.. 190

فهرست منابع فارسی.. 192

فهرست منابع انگلیسی.. 196
مقدمه

مسیحیت همانند بیشتر ادیان در بستری رشد و نمو نمود که ادیان و فرهنگ­های متعددی قبلاً در آنجا حضور داشتند. در وهلۀ نخست، بایستی گفت این دین از دل یهودیت به وجود آمد و به همین دلیل، عناصری از آن برگرفت. افزون­بر این، وقتی مسیحیت بعدها وارد اسکندریه مصر و سپس اروپا گردید تحت تأثیر فرهنگ­ها و جهان­بینی­های آن سرزمین­ها قرار گرفت. بدین ترتیب فرهنگ یونانی دومین عنصری می باشد که نشانه­هایی از نفوذ آن در مسیحیت به چشم می­خورد. همچنین تعدادی از پدران کلیسا از قبیل یوستینوس، اوریگنس، کلمنس اسکندرانی و … پیش از گروش به مسیحیت، در فلسفۀ یونانی تحصیل کرده بودند. اینان نگاه یونانی به جهان، بشر و وجود را وارد دین مسیحیت کردند. البته مسیحیان از همان آغاز مخالفت خود را با تعالیم فلسفه یونان نشان می­دادند. برای نمونه، پولس در رساله­های خود از دو نوع حکمت الهی و انسانی سخن به میان آورد که اولی انکشافی و الهامی می باشد اما دومی زوال­پذیر و ساخته بشر می باشد. با این حال، تأثیرات یونان حتی در سبک نوشتاری آثار مسیحیان اولیه قابل تشخیص می باشد؛ یعنی در طبقه­بندی علوم، نگارش خطابه­ها و موضوعات الهیاتی مثل تعالی خداوند و ارتباط او با جهان، نشانه­هایی از نفوذ یونانی به چشم می­خورد. در روم نیز مسیحیان با پیروان آیین میترا و سایر ادیان رومی مواجه شدند و عناصری هم از آن أخذ کردند. آیین گنوسی چهارمین عنصری می باشد که می­توان در ارتباط با مسیحیت باستان بر آن تأکید نمود. اینکه نهضت مذکور پیش از مسیحیت به وجود آمد یا پس از آن، به گونه دقیق مشخص نیست. تعدادی از آثار گنوسیان پیشا­مسیحی بودن آن را تأیید می­کنند، در حالی که تعدادی دیگر دلالت بر این دارند که آیین مذکور پس از مسیحیت ظهور کرده می باشد. با این حال، با در نظر داشتن اسناد و آثار موجود می­توان گفت آیین گنوسی احتمالاً پیش از مسیحیت وجود داشته اما پس از دین مسیح آن را بستر مناسبی برای رشد و تطور خود یافته می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه

هدف ما در این پژوهش مطالعه تقابل الهیات رسمی مسیحیت با آموزه­های گنوسیان می باشد. از آنجا که در سدۀ چهارم میلادی قرائتی رسمی از الهیات مسیحی در طی شوراهای متعدد کلیسایی به وجود آمد، ما نیز تعالیم مسیحیان را تا قرن مذکور مورد توجه قرار خواهیم داد. پس، کوشش خواهیم نمود تقابل الهیات رسمی مسیحیت با آیین گنوسی درمورد موضوعات و مفاهیم الهیاتی را نشان دهیم.

روشی که در این پژوهش در پیش گرفته­ایم بیشتر تاریخی و تحلیلی می باشد؛ یعنی ضمن مطالعه تاریخی آموزه­های مسیحیت و نهضت گنوسی کوشش کرده­ایم تفاوت­ها و تشابهات موجود را نیز نشان دهیم. به تعبیری دیگر، صرفاً به توصیف شخصیت­ها و آموزه­ها اکتفا نشده می باشد، بلکه کوشش بر این بوده که اختلاف و اتفاق نظر هر دو گروه و دلیل موافقت و مخالفت آنها بر اساس منابع و مستندات موجود مطالعه و تحلیل گردد. از آنجا که گنوسیان بر خلاف مسیحیان فاقد نظام الهیاتی منسجم بودند، دیدگاه­های الهیاتی یکپارچه­ای ندارند. اینان در میان خودشان نیز در مورد باورهای خود اختلاف نظر داشتند. ما ضمن معرفی و تحلیل دیدگاه­های آنان خواهیم کوشید تا حد ممکن به جمع­بندی مطلوبی دست یابیم.

در فصل اول کوشش بر این خواهد بود که مطالبی دربارۀ خاستگاه­ها و زمینه­های رشد مسیحیت و آیین گنوسی ذکر گردد. پس، میراث یهودیت، هلنیسم، ادیان رازباور، آیین میترایی، ادیان آسیای صغیر، مصر و سوریه را در فصل مذکور مطالعه خواهیم نمود. در فصل دوم تعالیم اصلی مسیحیت از قبیل خداشناسی، مسیح­شناسی، تثلیث، جهان­شناسی، نجات­شناسی و بشر­شناسی و مفاهیم مرتبط با آنها در سه حوزۀ کتاب مقدس، آباء مرتبط با رسولان و نوشته­های پدران کلیسا مطالعه شده می باشد. هدف ما این بوده که از بین آباء مرتبط با رسولان و آباء کلیسا مشهورترین و تأثیرگذارترین آنان را انتخاب کنیم. از آنجا که متون گنوسی از سدۀ اول تا چهارم میلادی به نگارش در آمده­اند، ما هم به آبائی خواهیم پرداخت که متعلق به این محدودۀ زمانی هستند. پس، به نویسندگان سده­های بعدی مثل آگوستینوس چندان توجه نشده می باشد. او هر چند دربارۀ مانویت رسائل زیادی به نگارش درآورده می باشد، اما این مسأله خارج از چارچوب موضوع ما می باشد. به تعبیری دیگر، مطالعه دیدگاه­های وی راجع به مانویت و ارتباط این دین با آیین گنوسی پژوهش جداگانه­ای می­طلبد. در نتیجه،  رسالۀ دیداکه، تاتیانوس، پولیکارپوس، ایگناتیوس، رساله بارناباس، کلمنس رومی از دوره آباء مرتبط با رسولان و یوستینوس، ترتولیانوس، کلمنس اسکندرانی، اوریگنس و ایرنائوس لئونی از میان آباء مدافعه­گر انتخاب شدند. در فصل سوم، ضمن معرفی بزرگان گنوسی، آثار و نوشته­های گنوسیان نیز مطالعه شده می باشد. بعضی پدران کلیسا از قبیل ایرنائوس و ترتولیانوس و فیلسوف یونان یعنی افلوطین آثاری را بر ضد گنوسیان به نگارش درآورده­اند و ما نیز در معرفی شخصیت­های گنوسی از این نوشته­ها بهره گیری کرده­ایم. اما تعالیم گنوسیان دربارۀ مفاهیم مورد بحث، یعنی خداشناسی، مسیح­شناسی، لوگوس، جهان­شناسی و بشر­شناسی را در آثار خود گنوسیان مطالعه کرده­ایم. نوشته­های آنان در مجموعه­ای تحت عنوان متون نجع حمادی گردآوری شده و استناد ما نیز به همین متون بوده می باشد. در فصل پایانی، تقابل مسیحیت با آیین گنوسی را در حوزه­های مختلف مطالعه کرده­ایم. همچنین وجود عناصر گنوسی در عهد جدید، به­ویژه در رساله­های پولس را نشان داده­ایم.

تعداد صفحه : 200

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***