جستجو در سایت :   

عنوان : مطالعه اتهام خشونت طلبی به اسلام و قرآن

دانشکده علوم قرآنی آمل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن مجید

موضوع :

مطالعه اتهام خشونت طلبی به اسلام و قرآن

استاد راهنما :

دکتر محمود ابوترابی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

فصل اول : کلیات.. 4

بخش اول : کلیات پژوهش.. 5

اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

اظهار مسأله. 6

سؤال های پژوهش.. 7

فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

اهداف پژوهش.. 8

پیشینیه پژوهش.. 8

روش پژوهش.. 10

سازماندهی پژوهش.. 10

بخش دوم :  مفهوم شناسی.. 11

خشونت در لغت.. 11

خشونت در اصطلاح. 12

واژه های مترادف خشونت در قرآن. 15

غلظت.. 15

شدت.. 16

فظ.. 17

ظلم. 17

تسامح و تساهل.. 19

پیشینه خشونت.. 21

ارزش گذاری خشونت.. 24

فصل دوم : جایگاه و اقسام قاطعیت و موجبات خشونت از منظر اسلام و قرآن.. 26

بخش اول : جایگاه و اقسام قاطعیت از منظر قرآن.. 27

الف ) جایگاه قاطعیت از منظر قرآن. 27

ب ) اقسام قاطعیت از منظر قرآن. 31

1 – قاطعیت و سخت گیری طبق قانون. 31

2 – قاطعیّت در دفاع از دین.. 31

3 – قاطعیت در برابر حاکمان زورگو و ظالم. 32

4 – قاطعیت علیه خائنان و فتنه‏گران. 33

5 _ قاطعیت در دفاع از مسائل اجتماعی.. 34

بخش دوم : موجبات خشونت از منظر قرآن.. 35

1 –  توطئه و فتنه‌گری: 35

2 – تعرض به مسلمانان و ادامه‌ی جنگ: 36

3-  عصیان و نافرمانی: 37

4 –  نقض پیمان و عهد شکنی : 38

5 –  قتل بشر ها بویژه انبیاء و اولیاء 39

6 –  کفر و شرک ورزی به آیات خدا: 42

7 –  ظلم و ستم: 42

8 – رباخواری و حرام‌خواری.. 44

9 –  فساد در زمین: 44

فصل سوم : اتهام به خشونت طلبی با تمسک به احکام اجتماعی و جزایی در اسلام و قرآن و نقد آن.. 46

اهداف احکام اجتماعی –  جزایی در اسلام. 48

الف ) اجرای عدالت و اقامه قسط.. 49

ب) خوار ساختن بزه کار 50

ج ) اصلاح و بازپروری بزهکار 50

د) پاسداری از کیان جامعه. 51

هـ ) بازدارندگی عمومی و خصوصی.. 53

و) تشفی خاطر بزه دیده 55

بخش اول :  احکام اجتماعی.. 56

تعریف احکام اجتماعی.. 56

الف ) حقوق زنان. 56

شبهات وارده به حقوق زنان. 57

تفاوت حقوقی مرد و زن. 58

تنبیه و ضرب زنان. 61

نشوز در لغت و اصطلاح. 62

نشوز از دیدگاه مفسران و فقیهان. 63

مطالعه آیه 34 سوره نساء 65

ب)امر به معروف و نهی از منکر. 69

شبهات وارد شده به امر به معروف.. 70

مطالعه : 71

بخش دوم : احکام جزایی.. 75

1-  قصاص… 76

شبهات و ایرادات به قصاص… 77

الف ) قصاص: تکرار قتل.. 77

مطالعه : 77

ب) قصاص: انتقام جویی و قساوت.. 79

مطالعه: 79

ج) بیمار بودن قاتل.. 80

مطالعه : 80

د) عفو و زندانی کردن قاتلان به جای قصاص… 81

مطالعه : 81

هـ) تنفرطبع آدمی از قصاص… 82

مطالعه : 83

اختصار بحث: 85

کیفر زناکار. 87

آثار زیانبار زنا 89

قطع نسل بشر. 89

اشاعه انواع بیماری ها 89

آثار روحی و روانی بر مرد و زن. 90

برهم خوردن تدبیر و نظم در زندگی خانوادگی و اجتماعی.. 90

آثار زنا به روایت «روایات». 91

تحلیل مجازات سنگسار 92

اختصار بحث: 93

کیفر لـواط.. 94

فلسفه قتل در لواط.. 96

کیفر سرقت.. 99

شبهات وارده بر سرقت و سارق. 100

مطالعه : 100

کیفر ارتداد. 104

ارتداد در قرآن. 104

مرتد از دیدگاه فقها 107

انواع ارتداد. 107

حکم مرتد در ادیان الاهى و مذاهب اسلامى.. 108

فلسفه مجازات مرتد. 110

مصلحت شخصی مرتد و جامعه. 110

بازداری از تحقیر دین.. 111

نبرد با جنگ تضعیف عقاید. 111

بازداری از انتخاب کورکورانه. 113

پاسداری از نظام اسلامی.. 114

فصل چهارم : اتهام به خشونت طلبی با تمسک به جهاد و وجود مقررات خاص نسبت به اقلیت ها و نقد آن.. 115

بخش اول: جهاد. 116

اقسام جهاد در اسلام. 119

1 – جهاد با نفس (جهاد اکبر) 118

2 – جهاد نظامی ( جهاد اصغر ) 119

الف) جهاد دفاعی.. 120

ب) جهاد ابتدائى.. 120

1 – حق خدا تنها حق اصیل و ذاتی در عالم. 121

2 –  دفاع از حقوق انسانی بشر‌ها 122

ماهیت جهاد در اسلام. 123

1 ) دفع فتنه و جلوگیری از فساد. 123

2)  رهائی از ظلم و ستم و طرفداری از مظلومان. 125

3) دفاع در برابر هجوم دشمن.. 125

4) محو شرک و بت پرستى.. 126

مطالعه آیات جهاد در پاسخ از شبهه افکنان. 127

کشتن مشرکان و بت پرستان در هر جا 127

محاصره ، دستگیری و کشتن مشرکان. 129

تشویق به کشته شدن و مردن. 131

مجهز و مسلح شدن به پیشرفته ترین نیروهاى نظامى.. 133

تشویق مسلمانان به جنگ و جهاد. 134

نتیجه گیری : 136

بخش دوم: اقلیت های غیر حاکم در جامعه اسلامی.. 138

اقلیت های مذهبی.. 139

جزیه. 141

تحلیلی بر عبارت « وَ هُمْ صاغِرُون». 143

فلسفه پرداخت جزیه. 144

1 – تأمین هزینه طرفداری از ذمیان. 144

2 – عوض‌ عدم مشارکت‌ اهل‌ ذمه در جهاد. 145

3 – عوض زکات و خمس… 145

4 – رعایت‌ عدالت‌ اجتماعی‌.. 145

5 – آشنایی ذمیان با دین اسلام. 146

حقوق اقلیت ها 146

1 – مصونیت همه جانبه. 146

2 – آزادی مذهبی.. 148

3 – آزادی های اجتماعی و سیاسی.. 149

4 –  برخورداری از عدالت.. 150

5 – استقلال قضایی.. 151

6 –  احوال شخصیه. 151

خوشرفتاری مسلمانان با اقلیت های مذهبی در اظهار قرآن و سیره اهل بیت (ع)  ………………………………………………………….152

نتیجه گیری : 153

فصل پنجم: اتهام به خشونت طلبی با تمسک به سیره و رفتار پیامبر (ص) و عملکرد بعضی از مسلمانان و نقد آن  154

بخش اول:  سیره و رفتار پیامبر اکرم (ص). 155

اتهامات معاندان به پیامبر اکرم (ص) 158

نظری به خصایص و ویژگی های قوم یهود. 158

الف )  پیمان‏شکنی.. 159

ب ) نژاد پرستی و حسادت.. 160

ج ) بهانه جویی.. 162

د ) تکذیب رسالت انبیاء و کشتن پیامبران الهی.. 163

علل جنگهای پیامبر (ص) با یهودیان. 164

1 – ایجاد ناامنی و فتنه بین مسلمانان. 165

2 – یاری کردن مخالفان از نظر نظامی و اقتصادی.. 166

3 – شکستن پیمان و نقشه قتل پیامبر(ص) 166

4 – توبیخ یهودیان تازه مسلمان. 167

5 – ایجاد اختلاف و تفرقه بین دو قبیله اوس و خزرج. 167

6 – تخریب شخصیت های مسلمان. 168

7- شبیخون یهودیان به مسلمانان. 168

8 –  اقدامات یهودیان مصداق محاربه. 169

دستور قتل بعضی از یهودیان توسط پیامبر (ص) 170

مفهوم ترور 170

کعب ابن اشرف.. 172

ابوعفک… 173

عصماء دختر مروان. 173

ابو رافع، سلام بن ابی الحقیق.. 174

یسیر بن رزام (اسیر بن رزام) 174

مطالعه: 175

نتیجه گیری : 176

بخش دوم:  عملکرد بعضی از مسلمانان تندرو. 177

رشد جریان سلفی تکفیری.. 178

شاخصه‌های گروه های سلفی تکفیری.. 179

1. خشونت همیشگی.. 179

2. کشتن اهل اسلام و خدشه دار کردن به افراد بی‌گناه 179

3. حرکت تصاعدی در تکفیر دیگران. 180

4. فاصله گرفتن از دین.. 180

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فقهی و حقوقی احکام فرد متعدی به حریم خصوصی اشخاص حقیقی

دیدگاه قرآن درمورد ترور وکشتن بشر‌های بیگناه 180

نتیجه گیری : 183

دستآوردها : 184

منابع و مآخذ. 187

چکیده

دین اسلام و قوانین اجتماعی آن همگی مظهر رحمت الهی برای بندگان می باشد. اما مخالفان ، خواهان این هستند که نشان دهند اسلام دین خشونت می باشد و پیامبر (ص) با خشونت، دین را بر مردم عرضه نموده می باشد.

بشر همچون دیگر موجودات از سیستم دفع و جذب برخوردار می باشد . در بشر غیر از سیستم دفع و جذب طبیعی، سیستم دفع و جذب در چهارچوب اختیار هست که تحت مدیریت حیات قدرت و علم ، اقدام می کند. تفاوت در نظر داشتن جایگاه می باشد که سبب شده عده ای به قوانین اجتماعی و جزایی، شبهاتی وارد کنند.

پژوهشگر در این پژوهش کوشش کرده می باشد ضمن مفهوم شناسی واژه خشونت و تبیین اقسام و جایگاه آن از دیدگاه اسلام و قرآن به مطالعه شبهات مطرح شده از جانب اسلام ستیزان بپردازد.

مجموعه قوانین اجتماعی و جزایی اسلام همانند حقوق زنان ، امر به معروف و نهی از منکر ، قصاص ، سنگسار ، حد لواط و همجنس گرایی ، حد سرقت و …. ، جهاد در اسلام ، پرداخت جزیه توسط اقلیت های مذهبی ، رفتار و سیره پیامبر (ص) با یهودیان و برخورد بعضی از مسلمانان تندرو مانند اتهاماتی می باشد که اسلام ستیزان به دین اسلام نسبت داده اند.

پس با بهره گیری از آیات قرآن کریم ، روایات اهل بیت (ع) و دیدگاه بزرگان دینی به مطالعه این اتهامات پرداخته و ضمن تبیین فلسفه وجودی این قوانین در اسلام ، این نتیجه حاصل شده که این گونه مجازاتها جهت حفظ و امنیت زندگی اجتماعی و جامعه ضروری می باشد و نمی توان آنها را خشونت تلقی نمود ، زیرا مجازاتهای اسلامی خود برای مهار خشونت و ظلم تشریع شده اند.

مقدمه
از آغاز زندگی بشر تاکنون بر روی زمین ، همیشه افرادی بوده اند که به دلایلی بر وسوسه های شیطانی و خواهش های نفسانی خود لبیک گفته ، بر افراد مظلوم ظلم کرده ، حقوق مستضعفان را پایمال ، پرده های عفت را دریده و دست به هر جنایتی می زنند. پس خداوند رحیم و مهربان برای جلوگیری از گسترش فساد در زندگی اجتماعی و جامعه ، مجموعه ای از قوانین و مقررات را در همه شریعت های آسمانی توسط پیامبران خود وضع نموده تا اگر کسی خطایی از او سر زد توسط این قوانین مجازات گردد.

در دین مبین اسلام نیز که دین رحمت و پیام آور صلح و صفاست خداوند برای افرادی که از انسانیت خود شرم نمی کنند و به هر جنایتی از قبیل قتل ، زنا، لواط ، سرقت ، ظلم ، بی عدالتی و … دست می زنند مجازاتهایی جعل کرده و برای شکل گیری صلح ، عدالت و امنیت درجامعه و از بین بردن ریشه های ظلم ، تبعیض و بی عدالتی کوشش کرده و می کند.

اسلام به عنوان آیینی که برای سعادت و بهروزی بشر برنامه  و سیاست مدونی را عرضه کرده در جهت ایجاد یک جامعه ایده آل ، راهکارهای مناسبی ارائه کرده می باشد تا حکومت مبتنی بر تعالیم اسلامی بتواند به تکلیف خویش در ایجاد صلح ،عدالت و امنیت ، برای همه شهروندان اقدام کرده و با مجازات اخلال کنندگان در امنیت عمومی ، بستر رشد و تعالی بشر را که در جامعه امن امکان پذیر می باشد ، فراهم کند. به این ترتیب در اسلام، سیاست کیفری سخت گیرانه ای نسبت به اخلال کنندگان در امنیت عمومی شهروندان جامعه اسلامی ترسیم شده می باشد.

اما امروزه بدلیل بعضی غرض ورزی ها ودشمنی ها وکینه ها توسط رسانه های غربی که مورد طرفداری گروههای ضداسلامی می باشند اتهامات و شبهاتی بر تمامیت دین و مکتب اسلام و احکام اسلامی وارده شده می باشد.

تمام این رسانه ها  کوشش دارند بشریت را با بهره گیری از ابزار تاثیر گزار رسانه ای نظیر اینترنت، ماهواره، رادیو و مجلات خبری، روح و عقل انسانها را با دروغ و مطالب کذب، الوده کنند و انها را ازمسیر الهی که خداوند وانبیاء و اولیا ء صدیق  واندیشمندان خرداندیش برای بشریت به وجوداوردند منحرف کنند .

این افراد با وسایل ارتباط جمعی در کوششی متناسب، دائما اسلام را با عبارات منفی و پیوسته با عناصر نامطلوب نمایش می دهند و توانسته اند نگاه بقیه و به خصوص جوامع غربی وحتی جوامع شرقی را نسبت به اسلام و قرآن در جهت منفی تغییر دهند. و با عناوین مختلف کوشش می کنند با ساختن شبهات غیر منطقی ، علیه  فلسفه و مبانی اسلام واحکام اسلامی ویا بهره گیری کردن از روایت جعلی وضعیف تاریخی، ذهن جوانان مسلمان بخصوص کشور جمهوری اسلامی ایران را نسبت به اسلام و احکام آن منفی سازند . البته بیشترین ادعاهای  انها در مورد اسلام، خشن بودن وضد انسانی بودن احکام وقوانین اسلامی می باشد .

این اسلام ستیزان و معاندان تصویری از اسلام ارائه می دهند که دارای این مولفه هاست:

1 – اسلام دینی کهنه و وحشی می باشد و از سایر ادیان الهی مجزا می باشد.

2 – اسلام با عنوان جهاد ، با زور و شمشیر در جهان گسترش پیدا کرده می باشد.

3 – احکام اجتماعی و جزایی که در اسلام هست خشونت آمیز می باشد و عامل ترویج خشونت طلبی می باشد.

4 – مسلمانان با اقلیت های غیر حاکم در جامعه اسلامی برخورد مناسب نداشته و نسبت به انها قوانین و احکام خشونت آمیزی اجرا می نمایند.

5 – پیامبر مسلمانان خود خشونت طلب بوده و دستور قتل بزرگان و قبیله های یهودی را صادر کرده در نتیجه او یک تروریست بوده می باشد.

6 – مسلمانان امروزه در دنیای کنونی همگی تروریست می باشند و در جای جای دنیا مردم بی گناه را قتل و عام می نمایند.

در پی این شبهه افکنی ها درمورد اسلام و قرآن، بعضی جوانان نا اگاه بمحض دیدن آن شبهات به دلیل ساده باور بودن و عدم اطلاعات کافی انها را باور می کنند و بعضا درصدد برمی ایند آن شبهات را به هرشکلی مطرح نمایند. اما این معاندان بایستی بدانند که دین اسلام، دین برهان می باشد که می توان براساس علت های محکم و منطقی و دیدگاه خرداندیشانه به شبهاتی که اسلام ستیزان وسکولارها وروشنفکران غرب زده مطرح می کنند پاسخ داد.

ما نیز در این نوشتار در حد توان کوشش نموده ایم پاسخ پرسش‌های فوق را تحت عنوان «مطالعه اتهام خشونت طلبی به اسلام و قرآن»  تبیین نماییم .

در فصل های این پژوهش کوشیده ایم با شیوه ای استدلال گونه و منطقی به مطالعه موضوع پرداخته و در آن از اندیشه ها و دیدگاه های گوناگون مذاهب اسلامی بهره گیری و در این راه از کتاب خدا و سنت پیامبر او (ص) ره بجوییم و الهام بگیریم .

تعداد صفحه : 207

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***