جستجو در سایت :   

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معدن

گرایش : اکتشاف

عنوان : مطالعه‌ توزیع مکانی نشت هیدروکربن در پالایشگاه تهران

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده فنی و مهندسی

  بخش معدن

پایان‌نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته معدن گرایش اکتشاف

مطالعه‌ توزیع مکانی نشت هیدروکربن در پالایشگاه تهران

 استادان راهنما :

دکتر غلام‌رضا کمالی

دکتر حجت‌الله رنجبر

مشاور صنعتی :

حسین قریشی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

هدف از این مطالعه مطالعه آلودگی هیدروکربنی پیرامون پالایشگاه تهران می باشد. در مطالعه  فعلی روی توزیع آلودگی هیدروکربنی کارشده و عوامل نشتی شناسایی‌شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه عمق نفوذ مواد نشتی، مطالعه آلودگی‌های هوای پالایشگاه و گازهای موجود داخل خاک منطقه، با بهره گیری از اختلاف ارتفاع سطح آلودگی از سطح زمین، نقشه تمرکز آلودگی رسم شده می باشد، بیشتر نشت صورت گرفته از مخازن ذخیره‌سازی در قسمت شرقی پالایشگاه می باشد. مخازن ذخیره‌سازی با در نظر داشتن نوع، سال ساخت، نوع ماده ذخیره‌شده و عوامل محیطی دارای یک نشت ذاتی بوده و راه‌کارهای ارائه‌شده در این زمینه و محاسبات نرم‌افزار TANK، کاهش 6/99 درصدی هدرروی مواد داخل مخازن را پیشنهاد کرده می باشد. محاسبات نشان داده می باشد که این کاهش آلودگی باعث جلوگیری از هدر رفت12331324299ریال در سال، از مواد داخل مخازن می گردد.

کلیدواژه:

پالایشگاه نفت تهران،آلودگی،آب‌های زیرزمینی،نرم‌افزار TANK

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات.. 1

مقدمه. 2

1-1-تعریف آلودگی.. 3

1-1-1-تاریخچه آلودگی و وضع قوانین محیط زیستی.. 3

1-1-2-تعریف آلودگی هیدروکربنی.. 4

1-1-2-1-اندازه آلودگی هیدروکربنی در ایران و جهان 4

1-2-تأثیر آلودگی هیدروکربنی بر محیط‌زیست.. 6

1-3- چگونگی ایجاد آلودگی هیدروکربنی.. 6

1-4-چگونگی کشف آلودگی هیدروکربنی.. 6

1-4-1- روش8260. 7

1-4-2-روش 8270. 7

1-4-3-روش 1/418. 8

1-5-چگونگی گسترش آلودگی هیدروکربنی.. 8

1-5-1-چگونگی گسترش آلودگی در خاک… 8

1-5-1-1-تأثیر نوع سیال، نوع خاک و زمان‌بر اندازه نفوذ ناپل در محیط نیمه اشباع: 9

1-5-1-2-تأثیر نوع سیال، نوع خاک و مقدار تزریق بر اندازه نفوذ ناپل در محیط نیمه اشباع: 10

1-5-1-3-مطالعه اندازه آلودگی منتقل‌شده به‌وسیله ناپل، آب‌ و هوا در ضمن آنالیزهای انتقال: 11

1-5-2-چگونگی گسترش آلودگی  در آب زیرزمینی: 13

1-5-3-چگونگی گسترش آلودگی در هوا 14

1-6-مروری بر تحقیقات گذشته. 16

1-7-اهداف پروژه 18

فصل دوم: مشخصات منطقه موردمطالعه. 19

2-1-مشخصات عمومی و جغرافیایی.. 20

2-2-زمین‌شناسی: 21

2-2-1-ریخت‌شناسی.. 23

2-2-2-زمین‌ساخت.. 23

2-3- رودخانه‌های منطقه شهرری.. 26

2-4-وضعیت قنات‌های منطقه و آب زیرزمینی.. 28

2-5-وضعیت مخازن پالایشگاه: 31

فصل سوم: مواد و روش پژوهش. 32

مقدمه: 33

3-1-وسایل مورداستفاده در نمونه‌گیری.. 33

3-2-نرم‌افزارهای مورداستفاده 35

3-2-1-سامانه اطلاعات جغرافیایی.. 35

3-2-2-نرم‌افزار DATAMINE.. 35

3-2-3-نرم‌افزار AERMOD.. 35

3-2-4- نرم‌افزار AUTO CAD.. 35

3-2-5- نرم‌افزار TANK.. 35

3-3-تئوری‌های مورداستفاده 36

3-3-1-کریجینگ… 36

3-3-2-معکوس فاصله وزن‌دار. 37

3-3-3-AERMOD.. 38

فصل چهارم:ارزیابی و تحلیل نتایج.. 39

مقدمه. 40

4-1-نمونه گیری و مطالعه وضعیت توزیع آلودگی چاه های استحصال. 40

4-2-نمونه گیری ،گاز سنجی و توزیع آن در فضای پالایشگاه 47

4-3-اندازه آلودگی هوای پالایشگاه و توزیع آن. 48

4-4-اندازه نشت مخازن بر اساس شرایط کمی و کیفی.. 51

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات.. 61

مقدمه. 63

5-1-نتیجه گیری.. 64

5-2-پیشنهادات.. 65

منابع: 66

پیوست.. 68

پیوست الف)لاگ سنگ شناسی و کر گیری های انجام شده: 69

پیوست ب)مشخصات فنی وسایل مورد بهره گیری: 82

پیوست پ)برداشت های آب: 86

پیوست ت)نمونه گیری هوای منطقه هوا: 90

پیوست ث)داده های هوا شناسی: 93

پیوست ج)مطالعات خواص مواد نفتی ورودی به نرم افزار تانک: 96

پیوست چ)برداشت های عمق کار نمود مخازن: 97

پیوست ح)مشخصات فنی مخازن: 99

پیوست خ)نمونه بردای از اندازه گاز در خاک… 102

مقدمه

با در نظر داشتن ذات آلوده‌کننده صنعت ،نیاز به شناخت منابع آلودگی،کنترل آن،چگونگی توزیع و حرکت آلودگی از مهم‌ترین بحث‌ها در محیط‌زیست می‌باشد.فهم درست از این رویه می‌تواند به برنامه‌ریزی برای کاهش آلودگی در جهت بهبود شرایط زیست‌محیطی و سلامت جامعه کمک کند.

صنعت پالایش نفت ازجمله صنایع آلوده کننده می‌باشد که با در نظر داشتن مصرف روزافزون مشتقات نفتی ، گسترش این صنعت و سودآوری زیاد معمولاً محیط‌زیست پیرامون این صنایع از اهمیت کمتری نسبت به گسترش این صنعت در مجامع جهان‌سومی دارا می‌باشد.با انجام پروژه‌های سودآور زیست‌محیطی و احیای تأثیر محیط‌زیست در سلامت و اظهار تبیین صنعت محیط‌زیست می‌تواند معضلات زیادی را از مجامع رو به رشد صنعتی حل‌وفصل نمود.

روش‌های جدید کاهش آلودگی و بهینه‌سازی صنعتی در جهت کاهش آلودگی و افزایش بهره‌وری همچون گیاه‌پالایی و  نانو می‌تواند، تا حدی از آلودگی‌ها را کاهش داده و البته از تخریب محیط‌زیست نسبت به روش‌های مخرب فیزیکی تأثیر بهتری داشته باشد.

به دست آوردن توزیع مکانی آلودگی می‌تواند کمک بسیار شایانی را درزمینه مدیریت آلودگی و کشف مکانی منابع آلودگی انجام دهد، که امروزه با بهره گیری از روش‌های مختلف آماری با کاهش اندازه نمونه‌گیری‌های موردنیاز تا هدی در بهینه‌سازی کمک کنند. هدف اصلی این‌گونه مطالعات بیشتر در زمینه رفتارشناسی مکانی آلودگی اختصار می گردد ، که به‌تبع آن قدم اول در مدیریت منابع آلوده‌کننده برداشته می گردد.

1-1-تعریف آلودگی

آلودگی معرفی آلاینده‌ها در محیط‌زیست می باشد که باعث تغییرات نامطلوب می باشد. آلودگی می‌تواند به صورت افزایش بیش از اندازه مواد شیمیایی و انرژی، مانند سروصدا، گرما یا نور با در نظر داشتن این موضوع که اندازه آن از حد استاندارد عبور کند، آلودگی نامیده می گردد. اجزای آلودگی، می‌توانند به‌صورت  نشت طبیعی یا مصنوعی مواد خارجی، انرژی‌ها یا آلاینده‌ها ایجاد شوند. آلودگی اغلب به‌صورت نقطه‌ای و حجمی تعریف می گردد [1].

1-1-1-تاریخچه آلودگی و وضع قوانین محیط زیستی

آلودگی در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ در آمریکا موردتوجه قانون‌گذاران قرار گرفت و در آن وقت بود که کنگره آمریکا قانون کنترل سروصدا، قانون هوای پاک، قانون آب پاک و سیاست ملی‌ محیط‌زیست را به تصویب رساند [2].

موضوع آلودگی از جنگ جهانی‌ دوم به بعد بسیار موردتوجه قرار گرفت که به دلیل معضلات رادیواکتیو ایجادشده پس از جنگ و آزمایش‌های هسته‌ای اذهان عمومی را بسیار درگیر نمود. پس‌ازآن مه‌ دود بزرگ لندن در سال ۱۹۵۲ بود که باعث گردید تا دست‌کم ۴۰۰۰ نفر کشته شوند. این دلیل موجب گردید تا قانون هوای پاک در سال ۱۹۵۶ وضع گردد [3].

یکی‌ از بزرگ‌ترین مسائلی‌ که امروزه در محیط‌زیست بایستی به آن توجه گردد، گرم شدن کره زمین می باشد. دی‌اکسید کربن، درحالی‌که برای فتوسنتز حیاتی می باشد، تجمع این گاز نیز در جو باعث گرم شدن کره زمین، اسیدی شدن اقیانوس‌ها و اثارت بسیار مخرّبی در اکوسیستم دریایی می گردد. (شکل 1) وضعیت دی‌اکسید کربن را تا سال 2025 پیش‌بینی می کند [4].

شکل 1-1. نمودار پیش‌بینی کربن دی‌اکسید 1990 تا 2025 [5].

1-1-2-تعریف آلودگی هیدروکربنی

آلودگی نفتی زمانی اتفاق می‌افتد که هر نوع مواد آلی برگرفته از نفت و مشتقات آن به محیط‌های طبیعی راه پیدا کند. بیشترین آلودگی‌های نفتی، به خاطر فرایند نشت طبیعی از مخازن نفتی و یا مخازن ذخیره‌سازی و… اتفاق می‌افتد که سهم آن 46% از کل آلودگی‌ها می‌باشد،37% از آن نفتی می باشد که به اقیانوس‌ها نشت پیدا می کند،12% از آلودگی‌های نفتی به علت حوادث و سوانح ایجاد می گردد، حدود 3% از آن در زمان انجام عملیات حفاری ایجاد می گردد و 2% از آلودگی‌های نفتی برای سایر اتفاقات پیش‌بینی‌نشده می باشد [6].

1-1-2-1-اندازه آلودگی هیدروکربنی در ایران و جهان [7]

آژانس اطلاعات انرژی آمریکا فهرست 10 کشور تولیدکننده نخست گازهای گلخانه‌ای با منشأ گاز دی‌اکسید کربن را منتشر ساخت که ایران در انتهای این فهرست قرار دارد. پایگاه خبری این سازمان شیوه محاسبه وضعیت این کشورها را این‌گونه اظهار کرده می باشد، که این سازمان با مطالعه اندازه گاز دی‌اکسید کربن تولیدشده توسط تمام انواع صنایع و اندازه سوخت فسیلی مصرف‌شده در کشورهای جهان، فهرستی از آلوده‌کننده‌ترین کشورهای جهان تهیه‌کرده می باشد که چین رتبه نخست و ایران رتبه دهم این فهرست را به خود اختصاص داده می باشد. اکثر کشورهایی که در صدر فهرست قرار دارند، کشورهایی با صنایع عظیم، ظرفیت تولید و جمعیت بالا هستند و به‌مقصود حفظ محیط‌زیست و اجتناب از آثار مخرب آلودگی، لازم می باشد این کشورها راهکارهای مناسبی را برای کاهش مصرف انرژی، منابع جایگزین تأمین انرژی، بهبود شبکه حمل‌ونقل عمومی و تولید گاز دی‌اکسید کربن اتخاذ کنند.

طبق این گزارش آمریکا که همواره نخستین تولیدکننده این‌گونه گازها بود توانسته جایگاه خود را به رتبه دومی تقلیل دهد. بر این اساس فهرست کشورهای تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای به تبیین ذیل اعلام‌شده می باشد:

رتبه اول:کشور چین با تولید سالیانه 6018 میلیون تن گازهای گلخانه‌ای در رتبه نخست جای دارد. البته با در نظر داشتن اندازه تولیدات و فعالیت صنایع مختلف چین، تولید این اندازه گازهای آلوده‌کننده چندان عجیب نیست. این کشور با بیش از 1.324.655.000 نفر بزرگ‌ترین کشور جهان ازنظر جمعیتی می باشد و حجم عظیمی از سوخت‌های فسیلی را در شهرها، صنایع غذایی و صنعت حمل‌ونقل مورد مصرف قرار می‌دهد.

رتبه دهم:طبق این گزارش آژانس اطلاعات انرژی آمریکا، ایران سالانه 471 میلیون تن گاز دی‌اکسید کربن تولید می کند و در جایگاه آخر این فهرست قرار دارد و از معضلات متعدد مرتبط با آلودگی هوا و آب رنج می‌برد. به‌گونه‌ای که حیات‌وحش دریای خزر در معرض خطر جدی قرارگرفته می باشد. زباله‌های خانگی، زباله‌های شیمیایی کارخانه‌ها و سایر مواد آلوده‌کننده، اغلب در دریای خزر تخلیه می گردد.طبق این گزارش، آلوده‌ترین شهر جهان اهواز می باشد. آلودگی این شهر بیش از سه برابر اندازه متوسط آلودگی کشور می باشد. اهواز با جمعیتی حدود یک‌میلیون و 300 هزار نفر به دلیل میدان‌های نفتی آن در دنیا شناخته‌شده می باشد. ایران ازنظر اندازه ذخایر نفتی در رتبه سوم و ازنظر ذخایر گاز طبیعی در رتبه دوم جهان قرار دارد.

1-2-تأثیر آلودگی هیدروکربنی بر محیط‌زیست

محیط‌زیست و بشر‌ها از راه‌های مستقیم و غیرمستقیم زیادی در معرض آلودگی نفتی هستند. تنها مقدار کمی از ترکیبات هیدروکربنی برای مصرف تولید می شوند و بقیه ترکیبات ماهیت سمی دارند. مولکول‌های هیدروکربن‌های نفتی با در نظر داشتن توزیع گسترده وزن مولکولی و نقطه‌جوش می‌توانند تأثیرات متفاوتی ازلحاظ سمی بودن داشته باشند. مواد شیمیایی بسیار سمی موجود در نفت خام می‌تواند به هر عضوی از بدن بشر آسیب برساند (مانند سیستم عصبی، گردش خون، سیستم نفتی، کبد، کلیه و…) [8] و این تأثیرات ممکن می باشد بلافاصله بعد از تماس، ماه‌ها و یا سال‌ها طول بکشد تا ایجاد گردد [9].

1-3- چگونگی ایجاد آلودگی هیدروکربنی

این ترکیبات می‌توانند به طرق مختلف در طبیعت منتشر شوند، مانند نشت طبیعی نفت خام از زیرزمین به لایه‌های بالاتر، انتشار محصولات و ضایعات پالایشگاهی، ضایعات ذخیره‌سازی نفت، نشت از تانکرها و … می باشد که می‌تواند به‌سرعت از محل نشت مهاجرت کنند و روی کل اکوسیستم‌ها تأثیر بگذارند. روغن خام نیز حاوی ترکیبات آلی می باشد که دارای سولفور و اکسیژن هست و خواص این ترکیبات به دلیل قابلیت حلالیت در آب و سمی بودن آن، نگرانی‌های زیست‌محیطی زیادی را ایجاد می کند و غلظت‌های زیاد آن در سایت‌هایی که نشت در آن صورت گرفته در آب‌های زیرزمینی نظاره‌شده می باشد [10]. منابع آب آشامیدنی آلوده برای حیوانات آبزی، گیاهان و بشر بسیار خطرناک می باشد [11].

1-4-چگونگی کشف آلودگی هیدروکربنی

سازمان محیط‌زیست امریکا 3 روش را برای تجزیه‌وتحلیل آلودگی آب‌وخاک ارائه داده می باشد.

1-4-1- روش[1]8260

روش 8260 می‌تواند برای غلظت‌های گازهای فرار در خاک، هوا و سامانه‌های آبی بهره گیری گردد. به‌طورکلی، گازهای فراری که نقطه‌جوش آن کمتر از 200 درجه سانتی‌گراد باشند را می‌توان از طریق این روش اندازه‌گیری نمود. ترکیبات فرار محلول در آب را در این روش می‌تواند از طریق سیستم بسته تقطیر در خلأ اندازه‌گیری نمود. چنین ترکیباتی شامل وزن‌های مولکولی کم هیدروکربن‌های هالوژنی، آروماتیک‌ها، کتون ها، استات، استرها و سولفیدها می‌باشد. نمونه‌ها از طریق تصفیه یا تزریق مستقیم وارد دستگاه گاز کروماتوگرافی می گردد؛ که نمونه‌ها از طریق روش انجماد مستقیم یا لوله‌های مویین در دماهای مختلف جدا می شوند و سپس از طریق یک طیف‌سنج جرمی اندازه‌گیری می شوند. حدود آشکارسازی این روش 0.1 ppb در گازها،0.1  برای محیط‌های آبی و 0.1  برای جامدات هست. نمونه‌ها در شیشه‌های دربسته گرفته می گردد به صورتی که هیچ فضای خالی در آن وجود نداشته باشد تا موجب جلوگیری از دست رفتن مواد فرار گردد. یک یا دو قطره نیتروژن هیدرو کلراید هم به آن اضافه می گردد تا از رشد باکتری‌ها جلوگیری گردد و بتوان ترکیبات را تا دو هفته در یخچال در دمای 4 درجه سانتی‌گراد نگه‌داری نمود. نمونه‌های خاک نیز در درون همین شیشه‌ها نگه‌داری می گردد و برای حفظ ماهیت خاک به آن متانول اضافه می گردد [12].

1-4-2-روش 8270[2]

روش 8270 را می‌توان برای تعیین مقدار ترکیبات بی‌طرف، ترکیبات آلی اسیدی و ترکیبات پایه آلی در کلرید متان بهره گیری نمود. این ترکیبات عبارت‌اند از: هیدروکربن‌های آروماتیک، هیدروکربن‌های کلردار، آفت‌کش‌ها، اترها، ترکیبات نیترو و فنل بهره گیری نمود. این روش از نیز مثل روش قبل در تزریق به دستگاه یکسان می باشد و از طریق شناسایی یون‌های به استاندارد داخلی، منحنی کالیبراسیون پنج نقطه‌ای آن رسم می گردد [12].

1-4-3-روش 1/418

این روش برای تشخیص کل هیدروکربن‌های نفتی در نمونه‌ای آبی بهره گیری می گردد. این روش توسط استخراج سوکسله[3] برای جداسازی بهره گیری می گردد. این روش ممکن می باشد برای کل هیدروکربن‌های موجود در ماتریس‌های جامد هم بهره گیری گردد. نمونه‌های جامد با سولفات سدیم بدون آب مخلوط می گردد و از پشم‌شیشه عبور داده می گردد تا استخراج مناسب صورت بگیرد [13].

این روش برای تمام هیدروکربن‌ها بهره گیری می گردد و در مواد با پایه گریسی از ژل سیلیکا بهره گیری می گردد تا روغن‌های گیاهی و چربی‌های حیوانی را که به‌عنوان مواد قطبی می‌باشند حذف کند [14]. بعد از استخراج مواد توسط طیف‌سنج مادون‌قرمز اندازه‌گیری کمی شکل میگیرد.

محدودیت‌های این روش عبارت‌اند از:

-احتمال از دست دادن بعضی از ترکیبات به دلیل بالا بودن فراریت آن‌ها.

-برای هیدروکربن‌های سنگین و سوخت‌های جت مناسب نیست.

گردد.

تعداد صفحه :116

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : بهبود کارآیی مدار خردایش و پرعیار سازی اولیه خط چهارم تولید کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: مهندسی معدن