جستجو در سایت :   

عنوان :  مطالعه عوامل موثر بر تقاضا و عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی 

دانشگاه شهید باهنر کرمان 

گروه اقتصاد کشاورزی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش اقتصاد

مطالعه عوامل موثر بر تقاضا و عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی

(مطالعه موردی شهرستان بردسیر)

 استاد راهنما :

دکتر حسین مهرابی بشرآبادی

 استادان مشاور :

دکتر محمد رضا زارع مهرجردی

   دکتر حمید رضا میرزایی خلیل آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

بخش کشاورزی تأثیر عمده­ای در تولید ناخالص داخلی و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور دارد. مسلما اعتبارات بانکی تأثیر مهمی در توسعه این بخش دارند.در این پژوهش آغاز به روش  حداکثر راستنمایی مدل پروبیت برای مطالعه عوامل موثر بر تقاضای وام برگزیده گردید.از بین متغیر های مورد مطالعه تحصیلات، سطح زیر کشت، پس انداز، ارزش زمین، درامد کل  و بیمه مزرعه تاثیرمثبت و معنی داری بر تقاضای وام دارند. متغیرهای جنسیت، سن، سنتی بودن کشت نیز  تاثیر منفی و معنی‌داری بر تقاضای وام دارند. برای مطالعه بیشتر عوامل موثر بر اندازه وام دریافتی توسط روشOLS  محاسبه گردید. از بین متغیرها مورد مطالعه پس انداز، درآمد غیرکشاورزی،سطح زیر کشت و ارزش زمین،  دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر اندازه وام دریافتی هستند. جنسیت نیز تاثیر منفی و معنی داری بر اندازه وام دریافتی دارد.

در مرحله بعد عوامل موثر بر عدم بازپرداخت وام شناسایی گردید. آغاز توسط روش حداکثر راستنمایی مدل پروبیت برای این مطالعه برگزیده گردید. از بین متغیرهای مورد مطالعه متغیرهای بیمه، پس انداز، درآمد کل و تعداداقساط وام  تاثیر مثبت و معنی داری بر باز‌پرداخت به موقع وام داشته‌اند. متغیرهای زمان انتظار برای دریافت وام، سن و درصد سهم وام از کل سرمایه نیز تاثیر منفی بر بازپرداخت وام داشته‌اند. در پایان پیشنهاد می گردد بانک از بیمه‌نامه محصول به عنوان وثیقه بهره گیری کند زیرا بیمه‌نامه محصول جایگزین مناسبی برای وثیقه وام می باشد و از جدا شدن کشاورز از زمین و تولید به علت بروز بلایای طبیعی جلوگیری می کند. همچنین در صورت افزایش دانش کشاورزان، توسعه فعالیت‌های کشاورزی و بهره گیری از فناوری‌های جدید قابل پیش بینی می باشد.

کلید واژه: بازپرداخت وام،  بردسیر، تقاضای وام، مدل لاجیت و پروبیت

 فهرست مطالب

فصل­اول: کلیات

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………   1

1-2- ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………….3

1-3- فرضیات پژوهش………….. ………………………………………………………………………….5

1-4- اهداف مطالعه………… ………………. ……………………………………………………………5

1-5- ساختار پایان نامه………. ………………. ………………………………….. …………………….6

فصل­دوم: مطالعه منابع

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….7

2-2- مطالعات خارجی ………………. ………………. …………………………………………………7

2-3- مطالعات داخلی……….. ….. ………………. ………………………………………………….. 16

2-4- جمع­بندی……………………… ………………………………………………………………….. 18

فصل سوم:مبانی نظری و متدلوژی

3-1- مقدمه……………….. ……………………………………………………………………………….29

3-2- مفهوم اعتبار…………………………….. ………………………………………………………….29

3-3- طبقه بندی انواع اعتبار………. …………………………………… …………………………….29

3-4-تسهیلات اعطایی بانک از نظر منابع مالی……………………………………………………..31

3-5-تأثیر اعتبارات در توسعه کشاورزی………………………………………………………….. 35

3-6-روش اقتصاد­سنجی…………. ………………. ………………. ………………………………….36

3-7-متدلوژی………….. ………………. ………………. ………………………………………………36

3-7-1-مدل احتمال خطی……………………………………………………………………………….37

3-7-2-مدل لاجیت……………………………………………………………………………………….39

3-7-3-مدل پروبیت………………………………………………………………………………………42

3-7-4-مقایسه مدل لاجیت با پروبیت………………………………………………………………..44

3-7-5-اثرات نهایی……………………………………………………………………………………….44

3-7-5-اثر «نموی»یا«نهایی»یک متغیر توضیحی…………………………………………………..45

3-7-6- آزمونF…………………………………………………………………………………………. 45

3-8- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………47

فصل چهارم:تحلیل نتایج

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………….48

 4-2-ویژگی­های شغلی،شخصیتی و مدیریتی کشاورزان مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………..48

4-3- مطالعه عوامل موثر بر تقاضای وام…………………………………………………………….51

4-4-مطالعه عوامل موثر بر اندازه وام دریافتی……………………………………………………..56

4-5-عوامل موثر بر عدم باز پرداخت وام……………………………………………………………59

فصل پنجم: جمع­بندی و پیشنهادات

5-1-جمع بندی……………………………………………………………………………………………. 64

 5-2 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………..66

منابع…………………………………………………………………………………………………………….67

پیوستها…………………………………………………………………………………………………………73

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

بخش کشاورزی تأثیر عمده­­ای در تولید ناخالص داخلی و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور دارد. اندازه تشکیل سرمایه در این بخش در مقایسه با سایر بخش­ها با در نظر داشتن ظرفیت­های این بخش قابل­توجه نیست. پس برای توسعه بخش کشاورزی و گذار موفقیت­آمیز از وضعیت کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و تجاری نیاز به سرمایه­گذاری بیشتری در این بخش می باشد. معمولا یکی از مهمترین عواملی که تأثیر بازدارنده­ای در مسیر پذیرش تکنولوژی جدید توسط کشاورزان­ کوچک و گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن را دارد کمبود سرمایه و اعتبار می باشد. دسترسی آسان و سریع به منابع مالی، یکی از ضرورت‌ها و پیش­‌‌‌نیازهای توسعه فعالیت‌های بخش کشاورزی می باشد. اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی و جوامع و نهادهای روستایی دسته کم از سه جنبه زیر می­تواند در تقویت تولید این جوامع موثر باشد (رسول­اف، 1382).

1.­ اعطای اعتبارات به بخش ­کشاورزی موجب­ کاهش اثر منفی فصلی بودن درآمد تولیدات کشاورزی می­گردد و می­تواند در پر کردن شکاف بین پرداخت­ها و دریافتنی­های کشاورزی تأثیر موثری داشته باشد.

2.تامین نقدینگی مورد نیاز برای کشاورزان از راه توزیع اعتبارات بهره گیری بهتر از عوامل تولید و افزایش سطح تولید  و بهره­وری را فراهم می‌نماید.

3.تامین مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در واحدهای کوچک بهره­برداری تأثیر تعیین کنندای در افزایش موجودی سرمایه دارد. زیرا که این واحدها اغلب از توان مالی اندکی برخوردارند و توانایی سرمایه­گذاری جدید را ندارند.

در نظر داشتن این موردها نیاز به بهره گیری از اعتبارات را روشن می­سازد. در صورت فقدان یا کمبود اعتبارات لازم، زارع مجبور به پس­انداز مقداری از درآمد خود پس از فصل برداشت می باشد پس مصرف و سرمایه­گذاری کاهش می­یابد و از قدرت سرمایه­گذاری زارع در امور زیربنایی نیز کاسته می گردد. پس اعتبارات کوتاه‌مدت برای تامین هزینه­های جاری و اعتبارات‌ متوسط و بلند‌مدت برای تامین امکانات سرمایه‌گذاری زیربنایی در کشاورزی تأثیر اساسی دارند، از طرفی سیاست توزیع اعتبارات بین کشاورزان به عنوان وسیله‌ای برای مقابله با فقر روستایی از سوی عده­ای از سیاست­گذاران با اهدافی از قبیل افزایش تولید، بیرون راندن منابع غیر‌رسمی، کاهش هزینه­های تولید، کاهش نابرابری و انتقال تکنولوژی مطرح می­گردد (ایران­نژاد، 1375).

امروزه همراستا با پیشرفت کشاورزی و نیاز به سرمایه­گذاری بیشتر در این بخش و بهره گیری از تکنولوژی مدرن تقاضا برای بهره گیری از اعتبارات در بخش کشاورزی افزایش یافته می باشد. نظری به تاریخ و سابقه اعتبارات نشان می­دهد که اعتبارات عموما نیروی تولید را افزایش می­دهد و موجب پیشرفت اقتصادی، ایجاد مشاغل جدید و درآمد بیشتر برای صاحبان حرف و مشاغل مختلف می­گردد. کشاورزان اعتبار مورد نیاز خود­ برای­ کار کشاورزی­ را از منابع­رسمی (بانک­کشاورزی، تعاون­روستایی، بانکهای تجاری) و یا منابع غیر رسمی (دوستان و آشنایان و دلالان) تامین می­کنند.

سیستم بانکی وظیفه واسطه‌گری مالی را برعهده دارد یعنی تعهدات کوتاه‌‌مدت (سپرده­ها) را به دارایی­های بلند مدت (وام) تغییر شکل می‌دهد. این وظیفه در شرایطی که محدودیت اساسی سرمایه‌گذاری در کشور کمبود اعتبار می باشد در غیاب مقررات و نظارت دقیق معضلاتی را در پی خواهد داشت. این امر به ضرورت تقویت ابزارهای نظارتی به نحوی که بانک­ها در تجهیز عملیات سپرده وام تحت انضباط و کنترل در­آیند تاکید می­کند (خسروی،1386).

 بانک کشاورزی با 70 سال قدمت تنها بانک تخصصی بخش کشاورزی می باشد که تأثیر عمده­ای در تامین نیازمندی­های اعتباری تولیدکنندگان این بخش و بخش‌های بازرگانی وابسته به آن دارد. طبق اطلاعات اخذ شده از بانک کشاورزی توزیع تسهیلات بانک به تناسب ظرفیت جذب اعتبار به زیر بخشها در قالب قرض­الحسنه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی ماشین­آلات و مواد‌اولیه اجاره به شرط تملیک،  سلف و­ خرید دین صوت می­گیرد. تسهیلات اعطایی بانک نیز از نظر مصرف به 3 گروه شامل سرمایه­گذاری ثابت، سرمایه در گردش و هزینه عملیاتی تقسیم می شوند(پایگاه اینترنتی بانک کشاورزی).  

آمار و اطلاعات مقایسه­ای عملکرد سهم بخش­های مختلف اقتصادی از اعتبارات بانکی نشان می دهد که سهم­های مصوب بخش کشاورزی از اعتبارات بانکی توسط سیستم بانکی رعایت نشده می باشد. اندازه شکل گیری سهم این بخش در طول سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور (83-1379) نسبت به سالهای برنامه دوم و قبل از آن کمتر بوده می باشد. در طول برنامه دوم وسوم توسعه کشور سهم بخش کشاورزی از اعتبارات بانکی همه ساله 25 درصد تعیین شده بود. که تنها در دوسال از برنامه دوم توسعه کشور این رقم به گونه کامل و حتی بیش از آن محقق شده می باشد. به گونه کلی عملکرد نظام بانکی کشور در برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی نسبت به برنامه سوم در ارائه اعتبارات به بخش کشاورزی بهتر بوده می باشد (خسروی، 1386).

ارائه اعتبارات توسط بانک به کشاورزان معمولا مشکلاتی را برای بانک به همراه دارد. وابستگی بخش کشاورزی به عوامل جوی باعث شده تا فعالان این بخش در مقایسه با فعالان سایر بخش­ها با ریسک و عدم حتمیت بیشتری مواجه باشند و همین مسئله می تواند مانع بازپرداخت به موقع وام توسط کشاورزان گردد.

وابستگی منابع مالی بانکی به اعتبارات وصول شده ایجاب می­کند تا راه کارهایی برای بالا­بردن اندازه وصول اعتبارات فرا­‌روی سیاست­گذاران بخش­ کشاورزی قرار گیرد. با بهره گیری صحیح از­ اعتبار می­توان جریان فعالیت‌ها در بخش کشاورزی را در راستای شکل گیری اهداف و برنامه­های دولت سوق ­داد. بهره گیری صحیح از اعتبار همانطور که دوام و بقاء یک واحد بازرگانی و یا یک سازمان عمده اقتصادی را تامین می­کند به تحکیم اعتماد و اطمینان و ایجاد موفقیت­هایی که ضامن دوام و ثبات واحد اعتباری می باشد کمک می­کند. برای رفع معضلات موجود لازم می باشد تا سیاست­گذاران و برنامه­ریزان اعتباری بخش کشاورزی شناخت صحیحی از عوامل موثر بر تقاضا و بازپرداخت وام داشته باشند.

1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش

در سالهای اخیر تقاضا برای اعتبارات کشاورزی به شدت افزایش یافته می باشد. و این مسئله موسسات مالی را با چالش مواجه کرده می باشد. از معضلات اعتبارات کشاورزی در ایران می‌توان شکاف میان عرضه و تقاضای وام، نبودن تعادل در توزیع وام، اتکا به یارانه دولتی، بازپرداخت نشدن وام و کارمزد(بهره) پایین را نام برد.

اغلب سیاست­گذاران این بخش در پی آن هستند که معضلات موجود را از طریق سیاست بهره یارانه حل کنند. وام با بهره پایین باعث افزایش متقاضیان بهره گیری از وام­های کشاورزی شده می باشد و بانک کشاورزی با انبوه متقاضیان مواجه می گردد. این مسئله جیره بندی وام را در پی دارد که یکی از ابزارهای طولانی­کردن فرایند کسب اعتبار با هدف انتخاب وام گیرنده­گانی می باشد که با ریسک کمتر بازپرداخت مواجه­­اند که این مساله هزینه و زمان دریافت وام را افزایش خواهد داد.

 اغلب آن چیز که مورد نظر کشاورز خرده‌پا می باشد دسترسی سریع و آسان به وام می باشد تا کارمزد پایین. این مساله ایجاب می­کند که عوامل موثر بر تقاضای وام در بخش کشاورزی مورد تجزیه و تحلیل قرار­گیرند تا اعتبارات اختصاص داده شده در این بخش صرفا در فعالیت‌های کشاورزی و در جهت توسعه این بخش به کار گرفته شوند.

در کنار در نظر داشتن عوامل موثر بر تقاضای وام  باز پرداخت به موقع وام نیز مسئله حائز اهمیتی می باشد.

 سیستم بانکی اکثرا منابع مورد نیاز خود را از دو منبع تجهیز پس­انداز و بازپرداخت وام تامین می­کند. قسمت اعظم منابع مالی موسسات اعتباری از بازپرداخت وامها تامین می­گردد و عدم بازپرداخت مشکل جدی برای موسسات اعتباری می باشد طوری که اگر موسسه­ای 30-20 درصد از دارایی‌های خود را به علت عدم بازپرداخت از دست بدهد با شکست روبرو می­گردد (شادی طلب ،1372).

با در نظر داشتن مطالب اظهار شده شناخت عوامل موثر بر تقاضا و باز پرداخت به موقع اعتبارات امری ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهش کوشش دارد تا ضمن شناسایی عوامل موثر بر تقاضا و باز پرداخت به موقع اعتبارات راهکارهای مناسب برای رفع معضلات موجود را در منطقه بردسیر اظهار کند.

داده‌های مورد نیاز این پژوهش به شیوه پیمایشی در شهرستان بردسیر جمع‌آوری  شده می باشد. ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی افراد متقاضی بهره گیری از وامهای کشاورزی همچنین افرادی که وامهای دریافتی  را به موقع پرداخت کرده­اند شناسایی شده می باشد. شهرستان بردسیر در استان کرمان قرار دارد و دارای 1147000هکتارسطح زیر کشت محصولات باغی و34500هکتار سطح زیر کشت محصولات زراعی می­باشد. با در نظر داشتن اطلاعات جمع­آوری شده از بانک کشاورزی شهرستان بردسیر در سال گذشته140 میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی توسط بانک کشاورزی شهرستان بردسیر  پرداخت شده می باشد. که حدود 5-4 میلیارد ریال از این اعتبارات وام­های بلاعوض کشاورزی بوده می باشد. و این بانک حدود 7 میلیارد ریال بدهی معوقه دارد. که ضرورت انجام پژوهش را بیش از پیش نشان می‌دهد. با در نظر داشتن تأثیر مهم اعتبارات در توسعه کشاورزی و گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن این پژوهش­­­ با اهداف و فرضیات زیر صورت می‌گیرد.

-3- فرضیات پژوهش

1-­ ارتباط معنی­داری بین بعضی ویژگی­های شخصیتی و مدیریتی  افراد و تقاضای آنان برای بهره گیری از اعتبارات (بانک کشاورزی) هست.

2- ارتباط معنی­داری بین بعضی ویژگی­های شخصیتی و مدیریتی افراد و تاخیر در بازپرداخت اعتبارات (بانک کشاورزی) هست.

1-4-اهداف مطالعه

هدف کلی این پژوهش مطالعه عوامل موثر بر تقاضا و بازپرداخت اعتبارات کشاورزی در شهرستان بردسیر می باشد.

علاوه بر هدف کلی ذکر گردیده اهداف  جزئی دیگری نیز در پژوهش دنبال می­گردد که به تبیین زیر می باشد.

1-­ شناسایی ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی افراد متقاضی بهره گیری از وام‌های کشاورزی.

2- شناسایی ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی افرادی که وام‌ها را با تاخیر بازپرداخت می­کند.

3- شناسایی عواملی که باعث تاخیر در بازپرداخت وام می گردد.

تعداد صفحه :111

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی کشت مخلوط افزایشی آفتابگردان با لوبیا چشم بلبلی و سویا در کنترل علف‌های هرز

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***