جستجو در سایت :   

عنوان :مطالعه تطبیقی هستی شناسی و دلالت های تربیتی آن از دیدگاه غزالی و آکویناس

دانشگاه شهید باهنر کرمان

عنوان

مطالعه تطبیقی هستی شناسی و دلالت های تربیتی آن از دیدگاه غزالی و آکویناس 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 مقدمه :

1-1  عنوان پژوهش :

مطالعه تطبیقی هستی شناسی و دلالت های تربیتی آن از دیدگاه غزالی و آکویناس

     شاید مهم ترین مساله ای که فلسفه- به عنوان شاخه ای از درخت  تنومند شناخت بشری – در طول تاریخ حیات و حیات تاریخی خود ، کوشیده به  آن پاسخ دهد و آن را به عنوان معمایی بغرنج حل کند ، مسأله هستی شناسی می باشد . هستی چیست ؟ سرچشمه و منشا وجودی وجود کدام  می باشد ؟ گوهر بنیادین و ریشه پنهان آن چیست و از کجاست ؟ حل سایر مسائل اساسی فلسفه ، به گونه مستقیم یا غیر مستقیم ، عیان یا ضمنی، بستگی تام به پاسخی دارد که به این پرسش های بنیادین داده می گردد ، و در ارتباط تنگاتنگ با نوع رویکردی می باشد که نسبت به این مسئله در پیش گرفته می گردد . مسائلی زیرا  ماهیت شناسی ، پدیده شناسی ، ساختارشناسی، شناخت شناسی ، بشر شناسی ، اخلاق شناسی ، شناخت خیر و شر، آزادی و اجبار، ضرورت و تصادف ، و سایر مسائل مهم دیگر فلسفی ، در ارتباط با موضوع هستی شناسی و وجود شناسی طرح می شوند و پاسخ به آن ها در گرو پاسخی می باشد که فلسفه به مسئله ی هستی شناسی می دهد .

هستی شناسی شاخه­ای از  فلسفه می باشد که معرفت شناسی یا مطالعه انتقادی مبانی و صدق و کذب آنها را  تکمیل می کند ، هستی  شناسی به مطالعه پدیده هائی می پردازد که در عالم واقع وجود دارند ، اما این وجود همواره  حقیقی نیست و ممکن می باشد مجازی  نیز باشد ، نظیر  اسطوره ها که زاده تخیل اندیشه اند یا نقطه و خط در علوم ریاضی که جنبه تصوری داشته و فارغ از زمان و مکانند و یا  امور انتزاعی مانند  زیبائی ، فضیلت و عدالت .

گوتک[1] ( ترجمه پاک سرشت ، 1384،ص6)  می گوید : فلسفه در مفهومی بسیار کلی شامل کوشش بشر در جهت اندیشه نظری ، تأملی و نظام دار درمورد جهان و ارتباط بشر با آن می باشد . فلاسفه در نظریه پردازی خود درمورد واقعیت به استنتاج های گوناگونی دست یافته اند  .

 فلسفه تعلیم و تربیت یکی از شاخه های فلسفه می باشد.** ارنست رنان[2] می گوید: «فلسفه خود بشر می باشد» و از آنجا که بشر محور تعلیم و تربیت می باشد و در نتیجه ارتباط تنگاتنگی بین «فلسفه» و «تعلیم و تربیت» وجود  دارد ، فلسفه و جهان بینی بشر متأثر از فرهنگ و جامعه انسانی می باشد (نیکزاد ، 1371، ص 14)  .

از آنجائی که بشر در این «هستی» زندگی می کند، پس بایستی او را در تحت مجموعه ای مطالعه نمود که از یک طرف ارتباط او با «خالق» و از طرف دیگر ارتباط او با «هستی» مورد مطالعه قرار گیرد . بنابراین نیاز می باشد به مطالعه هستی و بشر به عنوان محور تعلیم و تربیت در مجموعه ای تحت عنوان «هستـی شنـاسی» بپردازیم و چـون خداشنـاسی و بشر شناسی زیر مجموعه        هستی شناسی محسوب می­شوند پس مطالعه «هستی شناسی» موضوعی مناسب برای پژوهش می باشد اما قبل از آن لازم می باشد که این مقوله را تعریف کنیم  .

فلسفه به عنوان یک «رشته» متشکل از شاخه های هستی شناسی ، شناخت شناسی و ارزش شناسی می باشد. «بشر شناسی» زیر مجموعه شاخه « هستی شناسی» می باشد ، زیرا «بشر» زیر مجموعه هستی می باشد(علوی ، 1386، ص22) . 

بسته به اینکه به فلسفه از کدام منظر نگریسته گردد ،تعریف خاص خود را خواهد داشت . اگر فلسفه را یک رشته بدانیم متشکل از شاخه های گوناگونی خواهد بود چنان که این امر در مورد سایر رشته های علمی نیز صادق می باشد . مثلا رشته شیمی که به شاخه های متعدد شیمی آلی، معدنی، تجزیه و …. تقسیم می گردد و پس فلسفه نیز به شاخه های مختلف هستی شناسی[3]  و بشر شناسی بعنوان زیر مجموعه هستی شناسی، شناخت شناسی[4]  و ارزش­شناسی[5]  تقسیم می گردد (علوی ، 1386،ص22) . 

در هستی شناسی (یعنی شناختن هستی) از هستی با وجود بحث می گردد به این شکل که کوشش می­گردد به سئوالاتی از این قبیل پاسخ داده گردد که آیا هستی با وجود حادث می باشد یا قدیم، آیا فقط مادی می باشد یا غیر مادی یا هر دو، آیا دارای خالق و آفریننده می باشد یا خیر، آیا هدفدار می باشد و غیره (علوی ، 1386،صص23-22)  .

اما نویسندگانی هم پیدا نمود می شوند که از تأثیر هستی شناسی بر تربیت سخن گفته اند   (ابراهیم زاده، 1369 و خلیلی شورینی ، 1378)  .

به عنوان مثال، یک فیلسوف تربیتی را در نظر بگیرید که در «هستی شناسی» خود معتقد به خداست آیا این اعتماد به خدا نباید در طرز تربیت او در دیدگاه های تربیتی اش مثلاً در اهداف تربیتی او هم منعکس گردد ، پس اگر اعتقاد به خدا در هستی شناسی بحث می گردد ، از تأثیر آن اعتقاد در اهداف تربیتی ، در شاخه» «تأثیر هستی شناسی بر تربیت»  سخن به میان می آید (علوی ، 1386،ص34)  .

برهان جهان شناختی مفهومی عام می باشد و تقریرهای مختلفی از برهان وجود خدا را در بر   می­گیرد (جوادی ،1382 ،ص15)  .

برهان جهان شناختی مفهومی خاص نیست ، بلکه برای تصریح به هر برهانی می باشد که با شروع از مقدمه کلی در باره عالم و با بهره گیری از اصول فلسفی مانند ا صل جهت کافی یا ا صل علیت ، به اثبات وجود خدای وا حد می­پردازد . پس در واقع ما براهین جهان شناختی متعددی داریم   . (رو[6]، 1998) .

ویلیام رو معتقد می باشد که برهان جهان شناختی برهان پسینی[7]  می باشد . زیرا حداقل یکی از مقدمات آن حقیقتی در باره عالم می باشد ، که از راه تجربه برای بشر مکشوف می گردد .

 (پلانتینگا[8]، 1998) معتقد می باشد براهین جهان شناختی از حقیقتی روشن و کلی ، اما پسینی در باره جهان آغاز می شوند ، یعنی از این حقیقت که مثلا موجودات ممکنی وجود دارند ، یا اشیا حرکت می کنند یا دگرگونی می­پذیرند . برهان جهان شناختی درصدد اثبات خدای واحد می باشد که قائم به ذات می باشد .

فلسفه، علم هستی شناسی می باشد ، علم وجودشنـاسی می باشد . در فلسفـه قوانین «هستی» کشف می­گردد ، قوانینی که تنها وجودش برای صدق آنها کافی می باشد .  موضوع فلسفه «هستی» یا وجود می باشد  (آموزگار، 1379،ص8)  .

هستی شناسی به بحث از «مطلق وجود» یعنی هستی عاری از هر قیدی می پردازد . به این معنا که بر خلاف علوم که به مطالعه ظواهر هستی توجه دارد ، هستی شناسی فلسفی خصایص کلی وجود را مطالعه می کند تا نظریه ای جامع درمورد «هستی» عرضه کند . برای مثال ، فلسفه در پی آن می باشد که آیا جهان پدیده ای تصادفی می باشد یا نظام علیت بر آن حاکم می باشد ؛ و اگر این گونه می باشد از چه نوع قوانینی پیروی می کند ؟ آیا هستی هدفی دارد ؟ آیا جهان آفریننده ای دارد ؟ اگر بلی، آفریدگار هستی در «هستی» چه موقعیتی دارد ؟ ماهیت وجودی او چیست ؟                  (ابراهیم زاده ، 1369،ص12)  .

هستی شناسی می کوشد خصایص کلی ظواهر وجود را کشف کند تا درمورد طبیعت و ماهیت جهان ، نظریه ای اظهار کند و روشن سازد آیا حوادث جهان خود به خود پیدا می شوند یا از یک عده قانون های طبیعی پیروی می کنند ؟ آیا هستی را هدفی می باشد یا هیچ گونه قصد و هدفی در آن وجود ندارد ؟ آیا خدایی آن را آفریده می باشد ؟ این خدا چه صفاتی دارد و ارتباطش با آفریدگار خود چگونه می باشد ؟ آیا وجود صرفاً مادی می باشد یا روحی و یا آمیزه ای از آن دو ؟                (شعاری نژاد ، 1377،ص12) .

هستی شناسی به بحث یا هستی می پردازد و آن را مجرد از زمان و مکان یا هر گونه قیدی مورد مطالعه قرار می دهد. بحث از ماهیت مطلق وجود یا هستی به عهده فلسفه می باشد (مصباح یزدی، 1365،ص21)  .

با در نظر داشتن اهمیت فلسفه تعلیم و تربیت ، و مطالعه افکار و آراء دانشمندان در این زمینه ضروری گویا و آشنایی با افکار امام محمدغزالی به عنوان یکی از نمایندگان مکتب رئالیسم وتوماس آکویناس به عنوان یکی از نمایندگان مکتب رئالیسم تعقلی دینی که نظریات رئالیستی داشته اند و مطالعه دیدگاه های آنان در مقوله هستی شناسی و دلالت های تربیتی آن   می تواند موضوعی مناسب برای این پژوهش بوده و گویا که مهم باشد و شاید بحث و مطالعه آراء این دو شخصیت به نزدیک شدن دیدگاه های اندیشمندان دو دین مقدس اسلام و مسحیت کمک نماید .

به تنظیم و مقایسه اهم اندیشه های دو متفکر بزرگ جهان اسلام و مسیحیت درمورد هستی شناسی و دلالت های تربیتی آن پرداخته شده می باشد . کوشش شده که با معرفی پژوهش مذکور و ارائه بعضی یافته های مهم آن ، نظام هستی بر اساس منابع تفکر دینی ، بعنوان بستری مناسب و کارآمد جهت حل اختلافات احتمالی مطرح شده و پژوهشگران حوزه و دانشگاه را به جستجوی عمیق در گنجینه گرانبهای فرهنگ اسلامی بویژه آثار متفکران مسلمان و ارائه نتایج ارزشمند این کوشش در قالبی جدید فراخواند .

در این راستا گردآوری، مطالعه تطبیقی و تنظیم آراء اندیشمندان اخلاقی گامی آغازین اما اساسی می­باشد .  این «پژوهش» چنین تلاشی را دربارۀ هستی شناسی و دلالت های تربیتی آن از دیدگاه دو متفکر بزرگ جهان اسلام و مسیحیت یعنی ابوحامد غزالی و توماس آکویناس مد نظر قرار داده می باشد که بنابرنظر بعضی محققان این دو اندیشمند به اخلاق بارویکردی« اکثرا دینی» هر چند از دو منظر نسبتا متفاوت نگریسته اند .

1-2  اظهار مسئله :

اگر همه مسائل مربوط به بشر و جهان پیرامون او را واقعیت های محسوس خارجی تشکیل  می­داد ، بشر براحتی می توانست از طریق علم به حل آنها بپردازد . اما تمام سئوالات بشر محدود به این واقعیت محسوس نیست بلکه مسائل و پدیده های دیگری نیز وجود دارند که او را به مشکل و پاسخ وا می دارند ، مثلاً چرا بشر به وجود آمده می باشد ؟ چرا هستی بایستی باشد ؟ هستی چگونه پیدا شده می باشد ؟ آیا هستی واقعی و هدف دارد ؟ جایگاه بشر در عالم هستی کجاست ؟ آیا آزاد می باشد یا مجبور ؟ آیا بشر قادر می باشد بداند و می تواند بداند ؟ پاسخ به این سئوالات در علم پیدا نمی گردد اگر چه علم ما را در یافتن پاسخ ها کمک می کند اما در نهایت برای حل نهائی آنها ناچار از تفکر و اندیشیدن هستیم .

گریز[9] معتقد می باشد شما در واقع اصالتاً فیلسوف هستید سئوالات اساسی و تفکرهای جدی که در طول دوران حیات خود داشته اید در واقع همان کاری می باشد که فلسفه انجام می دهد چنان که تربیت در جریان زندگی بشر تأثیر مهم و اساسی دارد و هر کس به نحوی از آن برخوردار می باشد و کم و بیش آگاهی هایی از آن دارد از این رو این مفهوم همیشه مورد توجه اکثر دانشمندان، فیلسوفان، روشنفکران و مصلحان اجتماعی حتی شعرا و نویسندگان بوده و هر گروه از آنها از روی تجربیات خود درمورد ماهیت و تأثیر آن به بحث و گفتگو پرداخته اند (ابراهیم زاده ، 1369، ص24)  .

بر طبق نظر آموزگار (1379) فلسفه اندیشیدن به هستی می باشد و بشر خود واجد هستی می باشد و بشر می باشد که به جهان می اندیشد . پس فلسفه از بشر نشأت می گیرد و بشر خود موضوع فلسفه می باشد. از نظر دیوئی بشر بعد عملی فلسفه می باشد  ، پس رجعت فلسفه و تربیت، هر دو به بشر می باشد .

مطالعه ریشه های تفکر اسلامی در زمینه های تربیتی چنان که رهبر انقلاب (8/9/1360) در دیدار با جمعی از دانشجویان می­فرمایند «اسلام عمیق از همه جا و از همه مکتب­ها راجع به امور انسانی و امور تربیتی مطلب دارد که در رأس مسائل اسلام می باشد»(جوادی ،1382،ص26) . 

پس تعلیم و تربیت با دنیای اندیشه و هم با فعالیت های عملی سر و کار دارد . عقاید خوب به کردار خوب رهنمون می گردد و اعمال نیکو نیز اندیشه های خوب را به دنبال دارد ، پس تربیت یک فعالیت کاملاًعقلانی ، منطقی و اساسی می باشد . چاره جویی مبانی نظری رفتارهای تربیتی در کنار الگوهای عملی می تواند نظام تربیتی مقتضی را ارائه کند که افراد تربیت یافته این نظام خود جوش بهترین بشر ها و الگوها و الگوی نسل های بعدی قرار می گیرند (کانت[10] ، ترجمه شکوهی، 1372،ص18)  .

در خصوص ارتباط بین فلسفه و تربیت دیوئی[11] چنین می گوید : فلسفه و تربیت آنچنان ارتباط نزدیکی با هم دارند که می توان فلسفه را نظریه کلی تربیت نامید (ابراهیم زاده، 1385، ص 58) .

در اظهار اینکه که آیا بین فلسفه و تربیت ارتباطی هست یا نه نظریه های متفاوتی ارائه شده مانند اینکه تربیت در تدوین نظریه ها، انتخاب موضوعات و حتی روش شناسی[12]  خود از  نظریه های فلسفی کمک می گیرد. بطور مثال برای روشن شدن مفاهیمی از قبیل هستی، ماهیت بشر، سرانجام سعادت و خوشبختی، بایستی از اندیشه های فلسفی کمک گیرد یا این که تربیت با بهره گیری از یافته های فلسفی علت های متقن برای اقدام تربیتی استنتاج کند (ابراهیم زاده، 1385، ص 58).

تأثیر تعلیم و تربیت در جهان امروز بر کسی پوشیده نیست . بشر به دلیل ویژگی         تربیت­پذیری از سایر مخلوقات متمایز شده و گوهر او تنها با تربیت به کمال می رسد . ارزش آدمی را  نیز می توان به اندازه بر خورداری او از تعلیم و تربیت مشخص نمود . اگر بخواهیم برای تربیت نسل امروز طرح و برنامه ای مدون داشته باشیم ، بایستی از نظریات و توصیه های دانشمندان پیشین بهره ببریم .کمال مطلوب آدمی و اصول روش های جدید تربیت را می توان به عنوان الگوئی از خلال آراء قدمای عالی قدری زیرا غزالی و آکویناس باز پیدا نمود ، پس به این دلیل موضوع تطبیقی انتخاب شده می باشد که از مطالعه آثار بجا مانده از این دو نظریه پرداز، در زمینه هستی شناسی و دلالت های تربیتی آن، امکان مطالعه تحلیلی عمیق تری فراهم  می آید که        می تواند به پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت کمک شایانی نماید  و پس جا دارد که همه اندیشمندان و هر کس به اندازه توان خود در این راستا کوشش نماید .

در واقع مطالعه دیدگاه های دو متفکر مختلف و مطالعه وجوه تشابه و تفاوت نظرات آنان از اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد زیرا نتیجه پژوهش مبنائی برای ادامه تحقیقات و پژوهش ها گردد .

با مطالعه های نقطه نظرات غزالی و آکویناس می توان ادعا نمود که این نقطه نظرات می تواند مبنائی برای نزدیک شدن  فلسفه اسلام و مسیحیت باشد . نگارنده معتقد می باشد که  نظرات فلسفی مشترک می تواند مورد بهره گیری فلاسفه مسلمان و مسیحی سراسر دنیا قرار گیرد .

فلسفه شامل حوزه های اصلی می باشد که عبارتند از هستی شناسی ، بشر شناسی به عنوان زیر مجموعه هستی شناختی ، شناخت شناسی و ارزش شناسی می باشد .

در این پژوهش محقق بر آن می باشد که به مطالعه تطبیقی هستی شناسی و دلالت های تربیتی آن از دیدگاه امام محمد غزالی به عنوان یک فیلسوف رئالیستی و توماس آکویناس به عنوان طرفدار رئالیسم تعقلی دینی بپردازد . سپس محقق قصد دارد که  آراء آنان را در شاخه های هستی شناسی مورد مطالعه قرار داده و سپس دلالت های ضمنی و استلزامات تربیتی مربوط را استخراج و در نهایت به وجوه تفاوت و تشابه هستی شناسی و دلالت های تربیتی آن از دیدگاه امام محمد غزالی و توماس آکویناس بپردازد .

 به هر حال، امید می باشد پژوهشگران علاقمند به این خلاء پژوهشی در زمینه ارائه افکار متفکران اسلام ناب به جهان امروز توجه جدی نموده و با کوشش مضاعف کوشش در جبران آن نمایند .

1-3  اهداف پژوهش :

الف-اهداف کلی پژوهش :

1- تبیین وجوه تشابه و تفاوت دیدگاه های امام محمد غزالی وتوماس آکویناس در خصوص «هستی شناسی»  .

2- تبیین وجوه تشابه و تفاوت دیدگاه های امام محمد غزالی و توماس آکویناس در خصوص«دلالت های تربیتی هستی شناسی» .

ب- اهداف جزئی پژوهش :

1- تبیین وجوه تشابه و تفاوت دیدگاه های امام محمد غزالی وتوماس آکویناس در خصوص     «جهان شناسی» .

2- تبیین وجوه تشابه و تفاوت دیدگاه های امام محمد غزالی وتوماس آکویناس در خصوص «خداشناسی»  .

3- تبیین وجوه تشابه و تفاوت دیدگاه های امام محمد غزالی وتوماس آکویناس در خصوص     «بشر شناسی» .

4- تبیین وجوه تشابه و تفاوت دیدگاه های امام محمد غزالی و توماس آکویناس در خصوص    «تعریف تربیت» .

5- تبیین وجوه تشابه و تفاوت دیدگاه های امام محمد غزالی وتوماس آکویناس در خصوص     «اهداف تربیت» .

6- تبیین وجوه تشابه و تفاوت دیدگاه های امام محمد غزالی وتوماس آکویناس در خصوص «معلم محوری و شاگرد محوری» .

1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش :

در فلسفه تعلیم و تربیت با مسائلی مواجه می شویم که ریشه در هستی شناسی ، خداشناسی ، و بشر شناسی و … دارد و برای جوابگویی به این سئوالات بایستی در زمینه های نامبرده اطلاعات کافی داشته باشیم و بدون درک و آگاهی درست از این مسائل نمی توانیم به فلسفه تعلیم و تربیت دست یابیم و نیازمند شناسایی نظام تربیتی مشترک بین دیدگاه های مختلف هستیم و این مهم از طریق مطالعه تطبیقی دو دیدگاه حاصل می گردد و در واقع ریشه شناسایی یک نظام تربیتی جامع و کامل را در مطالعه آثار افکار شخصیت های تربیت یافته و صاحب نظری زیرا امام محمد غزاالی وتوماس آکویناس می توان جستجو نمود و از مقایسه فلسفه اسلام و غرب که هر یک  از این رو خطابه ها و آثار بسیاری با در نظر داشتن هستی شناسی ، خداشناسی و بشر شناسی ارائه کرده­اند و با آگاهی بسیار در این زمینه ها و دید وسیع و از تطبیق فلسفه اسلام و غرب (مسیحیت) نکات ارزشمندی عاید  می گردد . پس توجه کردن به چنین شخصیت هایی و مطالعه مستمر آثار آنها به خصوص در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت و استلزامات تربیتی آن ، جهت آشنایی با افکار ، اندیشه ها و عقاید آنان ضروری گویا .

 از آنجا که فلسفه و تربیت ره گشایی خردمندانه از تضاد و تناقض در نظر و اقدام تربیت     می باشد ، پس اندیشه بشر نیز در مسایل اصلی و بنیادین هستی متأثر از تربیت می باشد و پس ضرورت و نیاز به یک فلسفه تربیتی کامل از تدریجی ترین نیازهای بشر به حساب می آید (ابراهیم زاده ، 1369،ص34)  .

در یک تربیت جامع و کامل بایستی توجه داشت که بشر به دو گونه ای فطری و طبیعی و در جستجوی الگوها و سمبل های صحیح زندگی می باشد و سرمشق طلبی و سمبل خواهی جزو ذات سرشت بشر می باشد (کانت[13] ،ترجمه شکوهی ، 1372،ص21)  .

 اگر تربیت بشر ها یک ضرورت می باشد و هدف هر نظام تعلیم و تربیت آماده سازی و ساختن بشر ها از ابتدای تولد و خدایی شدن می باشد ، بایستی بشر را شناخت و جهان پیرامون او را مطالعه نمود و مهم­تر از همه اینکه خالق این بشر را با دید وسیع تری شناخت . زیرا که او از همه آگاهتر، بیناتر و شنوا تر می باشد .

«نحن اقرب الیه من حبل الورید» بدرستی که ما از رگ گردن به شما نزدیک تریم (ق: 16)  .

کسی که خمیر مایه فطرت آدمی را به دست خود ایجاد کرده و در آن روح دمیده و عقل، عاطفه و وجدان را در ذاتش به ودیعه نهاده و همیشه با اوست «نحن خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه» ما بشر را خلق کردیم و از وسوسه های درونی او آگاهیم (ق: 16)  .

بدین لحاظ تربیت صحیح به گونه ای می باشد که به نوعی اتصال به منبع وحی می باشد و تمامی ابعاد وجودی بشر اعم از جسمانی ، روانی ، عاطفی و اجتماعی … را شامل می گردد و به تعبیر دیگر کامل باشد (کانت ،ترجمه شکوهی ، 1372،ص22)  .

تعداد صفحه :108

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته ادبیات فارسی: بررسی سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***