جستجو در سایت :   

عنوان : احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه

استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین محمد علی حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

1   پیشگفتار      2

1.1        مقدمه. 2

1.2        خبر. 2

1.2.1      اهمیت بحث درمورد خبر:       2

1.3        نگاهی به تحقیقات پیشین: 3

1.4        ضرورت پژوهش: 5

2   فصل اول: کلیات 9

2.1        آشنایی با ماهیت خبر. 9

2.1.1      تعریف خبر      9

2.1.2      ارزش‌های خبری:  10

2.1.3      ارزش‌های خبری از دیدگاه قرآن کریم: 17

2.1.4     بایستی و نباید‌های خبری:  18

3   فصل دوم :عناوین فقهی خبر و وظایف مخبر  30

3.1        غیبت(بد گویی): 30

3.1.1      مفهوم غیبت  در کلام علمای لغت: 30

3.1.2      مفهوم غیبت در کلام فقها: 30

3.1.3      ادله حرمت غیبت: 33

3.1.4      حرمت استماع غیبت:  35

3.1.5      موردها جواز غیبت:  37

3.1.6      استفتائات درمورد غیبت:  42

3.1.7      غیبت و روزنامه نگاری جنجالی: 43

3.2        تجسس( ورود به حریم خصوصی): 44

3.2.1      مفهوم تجسس:  44

3.2.2      ادله حرمت تجسس:  45

3.2.3      تجسس حرام و تجسس حلال: 48

3.2.4      تجسس و روزنامه نگاری تحقیقی:                                                          50

3.3        افشای اسرار ( انتشار مسائل خصوصی): 53

3.3.1      مفهوم افشای اسرار:  54

3.3.2     ادله حرمت افشای اسرار:   54

3.3.3      اسراری که افشای آنها جایز می باشد:‌ 55

3.3.4      افشای اسرار دولتی و مرتبط با امنیت و منافع کشور: 57

3.3.5      افشای اسرار و ورود به حریم خصوصی افراد: 57

3.4        نمیمه(سخن چینی): 59

3.4.1      مفهوم نمیمه:  59

3.4.2      ادله حرمت نمیمه:  59

3.4.3      نمیمه و هیاهوی رسانه ای: 61

3.5        نشر اکاذیب (نشر مطالب غیر واقع): 62

3.5.1      مفهوم کذب:  62

3.5.2      ادله حرمت دروغ و نشر اکاذیب: 66

3.5.3      ترویج بدعت در دین:  68

3.5.4      مورد هایی که نشر اکاذیب و اخبار دروغ مجاز می باشد:‌ 69

3.5.5      نشر اکاذیب و روزنامه نگاری زرد: 72

3.6        بهتان (نسبت دادن غیر واقع به دیگری): 74

3.6.1      مفهوم بهتان:  74

3.6.3    بهتان در دستورالعمل برنامه سازی BBC:                                                 76

3.7        اضلال(پیام گمراه کننده): 77

3.7.1      مفهوم اضلال:   77

3.7.2      ادله حرمت کتب ضاله:  78

3.7.3      بهره گیری از “مغالطات” برای گمراه کردن مردم: 80

3.7.4      اضلال و روزنامه نگاری تکثرگرا: 81

3.8        اشاعه فحشاء(انتشار بی بند و باری اخلاقی): 82

3.8.1      مفهوم اشاعه فحشاء:   82

3.8.2      ادله حرمت اشاعه فحشاء: 83

3.8.3      حرمت تشبیب بالمرئه الاجنبیه (اظهار عشق به زن نامحرم): 84

3.8.4      اشاعه فحشاء و روزنامه نگاری هرزه نگارانه: 85

3.9        لهو (بیهوده گویی): 87

3.9.1      مفهوم لهو:  87

3.9.2      ادله حرمت لهو:  88

3.9.3      لهو و روز نامه نگاری عامه پسند: 89

3.10       مدح من لا یستحق المدح (ستایش ناروا) : 90

3.10.1    ادله حرمت مدح من لا یستحق المدح: 90

3.10.2   مدح من لا یستحق المدح و آگهی‌های تجاری: 91

3.11       تغریر جاهل )فریفتن نادان): 93

3.11.1    مفهوم تغریر:  93

3.11.2    ادله حرمت تغریر جاهل:  94

3.11.3   تغریر جاهل و فریب افکار عمومی:                                                          95

3.12       اضرار(ضرر زدن به غیر): 96

3.12.1    مفهوم ضرر:  96

3.12.2    ادله حرمت اضرار:  97

3.12.3    اضرار و آزادی مطلق رسانه‌های جمعی: 98

3.13       سب واهانت(بد زبانی): 100

3.13.1    مفهوم سب و اهانت در کلام فقهاء: 100

3.13.2    ادله حرمت سب واهانت:   101

3.13.3    سب و اهانت در دستور العمل برنامه  سازی BBC: 104

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مبانی فقهی وجوب حفظ خون مسلمان با تأکید برآیات وروایات

3.14       اعانه براثم(کمک به گناه کردن): 104

3.14.1    مفهوم اعانه براثم:  104

3.14.2    ادله حرمت اعانه براثم:  106

3.14.3    شروط شکل گیری اعانه بر اثم:                                    ………………………………………………………………………….. ……………………………………………………….. 107

3.14.4    اعانه بر اثم و رفتار تقلیدی ناهنجار مخاطبان:                               109

3.15       اعانه به ظالم  (کمک کردن به ستمگر): 111

3.15.1    مفهوم اعانه به ظالم:  111

3.15.2    ادله حرمت اعانه به ظالم:   111

3.15.3    اعانه بر ظالم و روزنامه نگاری استبدادی: 113

3.15.4    امر به معروف و نهی از منکر رسانه‌های خبری:                          115

3.16       سرقت  (تجاوز پنهانی به حقوق دیگری): 116

3.16.1    مفهوم سرقت:  116

3.16.2    جرم سرقت در نوشته‌های فقهی: 117

3.16.3    ادله حرمت سرقت:  117

3.16.4    سرقت و حقوق معنوی:  117

3.17       تطفیف (کم فروشی): 121

3.17.1   مفهوم تطفیف:  121

3.17.2    ادله حرمت تطفیف:  122

3.17.3    کم فروشی در رسانه‌های جمعی: 123

3.18       اختلال نظام(از هم گسیختگی امور مردم): 124

3.18.1    مفهوم نظام  و امنیت عمومی: 125

3.18.2    ادله حرمت اختلال نظام:                                                                                      126

4   فصل سوم: مطالعه عناوین فقهی خبر در برنامه‌های تلویزیونی (مطالعه برنامه‌های نود و هفت) 131

4.1        معرفی برنامه نود 131

4.1.1      مطالعه برنامه نود: (گفتگو   با دکتر محمد دادکان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال) 133

4.2        معرفی برنامه هفت.. 134

4.2.1      مطالعه برنامه هفت: (گفتگو با خانم فریماه فرجامی بازیگر سینما). 136

5  منابع و مآخذ. 138

5  منابع و مآخذ. 139

5.1   کتب و مقالات.. 139

5.2    منابع اینترنتی   144

چکیده

مطالعه احکام خبر و خبررسانی، با در نظر داشتن عصر ارتباطات و لزوم پاسخگویی فقه به مسائل جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در نوشتار حاضر به ماهیت خبر پرداخته شده و هجده عنوان فقهی خبر و خبررسانی مورد بحث قرار گرفته می باشد. این عناوین عبارتند از: غیبت، تجسس، افشای اسرار، نمیمه، نشراکاذیب، بهتان، اضلال، اشاعه فحشاء، لهو، مدح من لایستحق المدح، تغریر جاهل، اضرار،سب و اهانت، اعانه بر اثم، اعانه برظالم، سرقت، تطفیف،اختلال نظام. در تمام عناوین، ادله فقهی، موردها استثناء و جواز به صورت مختصر مطالعه شده اند. در پایان این نوشتار به مطالعه مصداقی عناوین فقهی خبر و خبررسانی در برنامه‌های تلویزیونی پرداخته شده می باشد.

این رساله، متکفل برشمردن همه عنوانهای فقهی می باشد که در عرصه خبر و خبررسانی، محدود کننده به شمار می آیند. می توان این مختصر را درآمدی بر مجموعه بزرگ فقه رسانه به شمار آورد، هر چند موردها گفته شده در این نوشته، شرط لازم و حداقل رسانه دین مدار می باشد.

مقدمه
علم فقه  پی گیر شکل گیری سلامت، هدایت و عدالت در جامعه می باشد و این سه ابتناء تامی بر آگاهی‌های اجتماعی دارند . این علم نمی‌تواند در قبال خبر و رسانه‌های جمعی که حامل و ناقل بخش مهمی از آگاهی‌های اجتماعی هستند، برخوردی خنثی و یا غیر ناظر به ماهیت و کارکرد آنها داشته باشد. این مدعا با شواهدی از نقل و نیز عقل قابل تأیید می باشد.

فقه در لغت به معنای فهم می باشد و همین واژه در اصطلاح فقهاء به معنای آشنایی با احکام فرعی شرعی می باشد، که از راه ادله تفصیلی آن یعنی قرآن، روایات ،عقل و اجماع بدست می‌آید و فقیه امروزه به فردی اطلاق می گردد که دارای قدرت استنباط احکام فرعی شرعی از راه ادله تفصیلی آن باشد.

تعداد صفحه : 156

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***