جستجو در سایت :   

دانشگاه شهید باهنر کرمان 

دانشکده کشاورزی

گروه اقتصاد کشاورزی

 پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

 اثر جهانی شدن اقتصاد بررابطه مبادله بخش کشاورزی ایران

 استاد راهنما :

دکترمحمد رضا زارع مهرجردی

 استادان مشاور :

دکترحسین مهرابی بشرآبادی

دکترسید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

ارتباط­ی مبادله یکی از ابزارهای مهم تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان محسوب می­گردد. هدف اصلی پژوهش، تعیین اثر جهانی­شدن اقتصاد بر ارتباط­ی مبادله بخش کشاورزی ایران می باشد. در این پژوهش ارزش صادرات و واردات محصولات کشاورزی در طول دوره­ی 1350 تا 1387 از پایگاه اینترنتی فائو گردآوری گردید. ارزش افزوده­ی بخش کشاورزی، نرخ اسمی ارز و قیمت نفت نیز از آمارهای بانک مرکزی استخراج شده می باشد. با بهره گیری از مدل VAR اثر جهانی شدن از طریق شاخص ادغام تجارت بین­الملل (IIT) روی ارتباط­ی مبادله­ی کالاهای کشاورزی دیده شده می باشد. با در نظر داشتن ادبیات نظری موجود، مدلی برای ارتباط­ی مبادله بر حسب قیمت نفت، نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی و با اضافه کردن شاخص ادغام تجارت بین­الملل تصریح شده می باشد. نتایج نشان می­دهد که فرضیه­ی پژوهش مبنی بر این­که، جهانی شدن (IIT) بر ارتباط­ی مبادله­ی کالاهای کشاورزی اثر مثبت دارد، در کوتاه‏مدت رد می­گردد. اثر منفی نشان می­دهد که در کوتاه‏مدت در اثر ارتباط با بازار جهانی، طریقه تجاری­شدن با کاهش ارتباط‏ی مبادله­ی خالص، ناخالص و درآمدی همراه خواهد گردید. اما در بلند­مدت اثر جهانی­شدن بر ارتباط­ی مبادله­ی ناخالص، منفی و بر ارتباط­ی مبادله­ی خالص و درآمدی مثبت می باشد. اثر مثبت نیز نشان می دهد که در بلند‏مدت در اثر ارتباط با بازار جهانی، طریقه تجاری­شدن با افزایش ارتباط­ی مبادله­ی خالص و درآمدی همراه خواهد گردید.

کلید واژه­ها: ارتباط­ی مبادله، شاخص ادغام تجارت بین­الملل، الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)

فهرست مطالب

 فصل اول: کلیات پژوهش

 صفحه                                                                                                        عنوان

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………1

1-2- اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………….3

1-3- سؤالات اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………….5

1-4- فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………….6

1-5- اهداف اساسی پژوهش………………………………………………………………………………………….6

1-6- داده ها و منابع آماری………………………………………………………………………………………….6

1-7- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………..6

1-7-1- چگونگی محاسبه­ی ارتباط­ی مبادله ………………………………………………………………………….8.

1-7-1-1- ارتباط­ی مبادله­ی  تهاتری (پایاپای) خالص………………………………………………………8.

1-7-1-2- ارتباط­ی مبادله­ی  تهاتری ناخالص………………………………………………………………….8

1-7-1-3- ارتباط­ی مبادله­ی درآمدی…………………………………………………………………………….9

1-7-2- شاخص­های جهانی شدن……………………………………………………………………………….10

 فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

 2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….18

2-2- تاریخچه­ی جهانی شدن اقتصاد…………………………………………………………………………..18

2-3- تاریخچه­ی ارتباط­ی مبادله ………………………………………………………………………………….23

2-4- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………..28

2-5- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………….32

 فصل سوم: مبانی نظری و تصریح مدل

 3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….37

3-2- مدل های واردات……………………………………………………………………………………………..37

3-3- مدل های صادرات……………………………………………………………………………………………42

3-4- مبانی نظری جهانی شدن و تجارت……………………………………………………………………….44

3-5- مبانی نظری ارتباط­ی مبادله………………………………………………………………………………….51

3-6- تصریح مدل ارتباط­ی مبادله ………………………………………………………………………………..52

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و گزارش نتایج بدست آمده

 4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….56

4-2- آزمون ایستایی…………………………………………………………………………………………………56

4-2-1- آزمون فیلیپس و پرون……………………………………………………………………………………57

4-3- تخمین مدل VAR……………………………………………………………………………………………60

4-3-1- تعیین تعداد وقفه بهینه……………………………………………………………………………………61

4-3-2- معادلات مدل VAR ارتباط­ی مبادله­ی خالص، ناخالص، درآمدی…………………………..61

4-3-3- توابع عکس العمل ضربه- پاسخ ارتباط­ی مبادله­ی  خالص، ناخالص و درآمدی…………62

4-3-4- تجزیه واریانس…………………………………………………………………………………………….65

4-3-5- آزمون همجمعی…………………………………………………………………………………………..68

4-3-6- برآورد مدل VECM ارتباط­ی مبادله­ی خالص، ناخالص و درآمدی……………………….70

4-3-7- تحلیل کشش شاخص جهانی شدن…………………………………………………………………..73

4-3-8- تحلیل اثر متغیرهای مدل بر ارتباط­ی مبادله­ی کل بخش کشاورزی………………………….74

4-4- اختصار و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………..75

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 5-1- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………….76

5-2- بحث و نتیجه­ گیری……………………………………………………………………………………………76

5-3- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………….81

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………84

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………89

مقدمه

      جهانی شدن واقعیتی کلی می باشد که ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره را شامل می­گردد و درواقع بایستی آن را به مثابه یک نظام اجتماعی جدید دید که کارکردهای مختلفی در ابعاد گوناگون دارد. بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که جهانی شدن بیشتر جنبه­ی اقتصادی دارد و یکی ازبرجسته ترین تحولاتی که در سال­های اخیر به وقوع پیوسته هم­گرایی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصادهای جهانی بوده می باشد که در پی پیشرفت­های تکنولوژیک و فناوری اطلاعات ودر بستری از سیاست­های آزاد سازی به پیش رفته می باشد. جهانی شدن واژه­ی رایج دهه­ی ١٩٩٠ میلادی، هرچند در مورد آن بحث­های زیادی صورت گرفته می باشد، اما هنوز تعریفی جامع و فراگیر که دربردارنده­ی کلیه­ی جوانب این پدیده باشد، ارائه نشده می باشد و هم‏چنان پیرامون تعریف آن مشاجرات و ابهامات فراوانی نظاره می­گردد. کروگمن و رنه بالز جهانی شدن را ادغام بیشتر بازارهای جهانی تعریف کرده­اند‌. کول آن را الگوی تکامل یابنده­ای از فعالیت‌های فرامرزی بنگاه­ها و شرکت‌ها می­داند. مک‌ایوان جهانی شدن را گسترش بین­المللی مناسبات تولیدی و مبادله‌­ی سرمایه­سالارانه می­داند(آذربایجانی وهمکاران،1382). هم­چنین پراتون، جهانی شدن را فرآیندی از تحول می­داند که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم­رنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگ‌ها را افزون می نماید(دادگرو همکاران، 1382). صندوق ‌بین‌المللی پول(IMF)[1] نیز جهانی شدن را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماوراء مرزها و هم­چنین از طریق پخش گسترده‌تر و سریع­تر تکنولوژی می­داند(کریمی هسنیجه، 1386). در زمینه­ جهانی شدن اقتصاد بخش کشاورزی اهمیت ویژه­ای در اقتصاد ایران دارد. این بخش یکی از تواناترین بخش­های اقتصاد کشور و تأمین کننده­ی بیش از یک­پنجم تولید ناخالص داخلی، یک­پنجم اشتغال، بیش از چهار­پنجم نیاز­ها­ی غذایی و بیش از یک­چهارم صادرات غیر‏نفتی می باشد. پس هر گونه تغییر و تحول در این بخش می­تواند شاخص­ها­ی مهم اقتصادی کشور را تغییر دهد. توسعه­ی بخش کشاورزی، پیش شرط و نیاز ضروری توسعه اقتصادی کشور می باشد و تا زمانی که موانع توسعه در این بخش برطرف نشود، سایر بخش­ها نیز به شکوفایی، رشد و توسعه دست نخواهند پیدا نمود(امیرتیموری و خلیلیان، 1386 ). از مهم­ترین ابزار تصمیم­گیری برای کارگزاران و بنگاه­های اقتصادی قیمت کالاها و خدمات می باشد. به بیانی دیگر قیمت کالاها و خدمات باعث ایجاد علائمی برای تصمیم سازی کارگزاران و بنگاه­های اقتصادی برای تخصیص منابع محدود یک جامعه در بین خواسته­های نامحدودآن می باشد. برآیند تمام نیروهای بازاری و غیربازاری در قیمت کالا تجلی پیدا کرده و باعث ارسال علائم مذکور می­گردد (مهرابی، 1382). تغییر در قیمت­های نسبی (ارتباط­ی مبادله­ی قیمتی) هر فعالیت یا بخش اقتصادی در مقایسه با بخش‏های دیگر اقتصاد‏ی می تواند موجبات چرخش تخصیص منابع و سرمایه­ها از فعالیتی به فعالیت دیگر یا از بخشی به بخش دیگر را فراهم سازد. واضح می باشد که هر بخش یا فعالیتی که ارتباط­ی مبادله­ی قیمتی به زیان آن باشد در گردونه­ی تخصیص منابع و در نتیجه رشد تولید زیان می‏بیند. در ایران قیمت­های بخش کشاورزی و سایر بخش­ها­ی اقتصادی چه در بازار داخلی و چه در بخش تجارت داخلی بوسیله انواع سیاست­های کلان اقتصادی مورد تأثیر قرار می­گیرند و این امر به نوبه­ی خود موجب می­گردد که ارتباط­ی مبادله­ی قیمتی بخش کشاورزی و زیر بخش ها­ی آن نیز تحت تأثیر قرار گیرند. با در نظر داشتن اتکاء ایران به درآمد­های نفتی و نوسانات فراوان این درآمدها که اقتصاد ایران را با بحران مواجه کرده و خواهد نمود، بایستی به بخش­ها­ی دیگر اقتصاد، توجه گردد که بخش کشاورزی در این زمینه دارای مزیت­ها­ی فراوانی می باشد که بایستی تقویت گردد. لازمه­ی شکل­گیری یک بخش قوی در درازمدت، اتخاذ سیاست­ها­ی مناسب می باشد و این سیاست­ها بدون شناسایی و تشخیص عوامل مؤثر و مهم نمی­تواند عملی گردد. لزوم گریز از صادرات تک­محصولی و رهایی از معضلات ناشی از آن، ایجاد تنوع در محصولات صادراتی، تأمین ارز جهت سرمایه­گذاری و افزایش سهم در تجارت جهانی و بازارهای بین­المللی، اهمیت صادرات غیر­نفتی را به وضوح نشان می­دهد. برای رسیدن به این مهم، بخش کشاورزی دارای مزیت­ها و مشخصه­های مهمی همچون تنوع آب و هوایی، دمای مناسب، تنوع زمین، نیروی کار ارزان، بستر فعالیت اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور، وابستگی کم­تر به فن­آوری پیچیده و داشتن امکانات گسترش تولید می باشد(خلیلیان، 1381). امروزه سیاست تجارت بین­الملل محصولات کشاورزی در اکثر کشورها به عنوان یک استراتژی کلیدی تلقی می­گردد، به گونه­ای که این فرآیند با سرعتی بیش از رشد تولید کالا­ها و خدمات توسعه یافته می باشد. به عنوان مثال، حجم کل تولید جهانی کالاها و خدمات طی دوره­ی 82-1953 تقریباً چهار برابرشده می باشد. این در حالی می باشد که حجم صادرات جهانی در طی دوره­ی مذکور شش برابر شده می باشد. حجم کل تولید جهانی کالا­ها و خدمات و هم­چنین حجم صادرات جهانی در ارتباط با محصولات کشاورزی نیز به ترتیب دو و چهار برابر شده می باشد که اظهار­گر رشد جهانی صادرات می باشد(هوک، 1986). اغلب کشور­ها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه­ی تجارت با سایر کشورها و تولید کالا بر اساس مزیت­نسبی هستند(مصری نژاد و ابراهیمی، 1385). سیاست­های آزاد سازی تجاری بر ساختار کل اقتصاد اثرگذارند. کشورهای وارد­کننده کالا­های کشاورزی با اعمال تعرفه­های گمرکی و کشور­های صادر­کننده با پرداخت یارانه­ی صادرات کالا­های کشاورزی کوشش کرده­اند، تا بخش کشاورزی خود را تحت طرفداری قرار دهند. به دنبال کوشش کشور­ها برای آزادسازی تجاری محصولات کشاورزی طریقه مشابهی که در مورد کالاهای صنعتی وجود داشت، سیاق گذشته طرفداری از بخش کشاورزی دچار تغییر گردید و نهایتاً این کوشش‏ها منجر به ایجاد توافق جدیدی در میان اعضاء سازمان تجارت جهانی گردید. بر اساس این توافق­ها مقرر گردید، موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای کاهش و هم­چنین یارانه­ی صادرات کالا­های کشاورزی محدود گردد. اجرای توافق­های مذکور دارای مفاهیم و اثرات مهمی برای چگونگی توسعه بخش کشاورزی کشور­های عضو و غیرعضو می باشد که مطالعه آن برای کشورهایی زیرا ایران که هم وارد­کننده و هم صادر­کننده کالاهای کشاورزی می باشد، بسیار ضروری گویا. از آن­جا که بخش کشاورزی ایران از گستردگی فراوانی برخوردار می باشد، این اعتقاد هست که بخش کشاورزی از توانایی بالفعل و بالقوه­ی فراوانی برخوردار بوده و این استعداد در آن نهفته می باشد که درصورت فراهم آمدن شرایط مناسب توانایی قابل توجهی در عرضه به بازار‏های جهانی داشته باشد. با چنین اندیشه­ای کوشش گردیده می باشد که اثر جهانی شدن اقتصاد بر ارتباط­ی مبادله­ی کشاورزی ایران، مورد مطالعه قرار گیرد. برای این مقصود و باتوجه به اینکه بسیاری از عوامل مهم جهانی­شدن اقتصاد، بر بخش کشاورزی ایران تأثیری ندارند(مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی) پس جهانی شدن در بخش کشاورزی ایران را تنها از لحاظ تجاری­شدن می توان مورد مطالعه قرار داد که در این ارتباط از شاخص تجارت درون صنعت (IIT) برای اندازه‏گیری جهانی شدن بهره گیری شده می باشد.

1-2- اظهار مسئله

      اقتصاد کشور­ها در دنیای معاصر در دو رویکرد اختصار می­شوند، کشورهای با رویکرد اقتصاد باز و کشورهای با رویکرد اقتصاد بسته. در رویکرد اقتصاد باز اقتصاددانان عقیده دارند که موانع تجاری، موانع سرمایه ای وغیره می­بایست کاهش یابد تا میدان برای فعالیت بخش خصوصی و کاهش فعالیت های غیرکارای دولتی فراهم گردد. پدیده­ی جهانی­شدن[2] اقتصاد بر این رویکرد تأکید دارد. این مهم باعث می­گردد که ساختار بازارهای مختلف در اقتصاد­های متفاوت از درجه مشابهت بیشتری برخوردار گردد. مطالعات و تجربیات بسیار زیاد نشان از رشد اقتصادی، افزایش بهره­وری، افزایش رفاه و غیره در اینگونه رویکرد دارند. البته مطالعاتی نیز هست که نشان می دهد این رویکرد دارای مضراتی مانند گسترش فقر به ویژه در کشورهای درحال توسعه و بیکاری نیز به همراه دارد. در مجموع اگر بتوان با سیاست­های مدبرانه، اثرات منفی آن را کاهش داد، می توان منافع زیادی از اینگونه رویکرد حاصل نمود. در رویکرد دیگر، اقتصاد بسته می باشد که عنوان می­گردد با سیاست­هایی مانند جایگزینی واردات، استقلال داخلی و غیره می توان قدرت اقتصادی برتری را حاصل نمود. پس پایان نامه­ی حاضر، حداقل ضرورتی که برای سیاست­مداران و جامعه­ی علمی بر جای خواهد گذاشت، این می باشد که در اتخاذ تصمیم اقتصاد بسته یا باز در بخش کشاورزی با مطالعات علمی پربارتری برنامه­ریزی اقتصادی را به پیش برند و بدون مطالعه اینگونه تحقیقات، مسلماً دور از انتظار نیست که تصمیمات و سیاست های نادرست که می تواند سال­ها اثرات مخرب آن برجای بماند را اتخاذ نمایند. تاکنون پنج نوع کاربرد متفاوت از واژه­ی جهانی شدن مطرح شده می باشد. بعضی به مفهوم آزاد‏سازی[3] تصریح می­کنند. جمعی این واژه را غربی­شدن[4] می­دانند. بعضی دیگر از این واژه، مفهوم بین­المللی[5] را در نظر دارند. عده­ای مفهوم جهانی­سازی[6]  را مورد توجه قرار داده­اند و بعضی دیگر جهانی­شدن را در قالب قلمروزدایی[7] دنبال می­کنند(ناجی راد، 1385 ). جهانی­شدن با مشخصه­ها­ی یکپارچگی تجارت، حرکت سریع سرمایه، تسریع در مبادله فن‌آوری، پیشرفت­ها­ی فنی و نزدیک کردن اقتصاد­ها­ی ملی به اقتصاد­ها­ی واحد و فرا­ملی، ارائه­کننده­ی تعریف جدیدی از روابط، متغیر‏ها و سیاست­‌ها­ی اقتصادی می باشد. ایجاد فضای رقابتی از مهم­ترین و اساسی­ترین عناصر برای ورود به فرآیند جهانی شدن می باشد(کریمی، 1386). یکی از پدیده­های بسیار قابل توجه دهه­‌های اخیر در اقتصاد جهانی، در هم­آمیزی و ادغام رو به افزایش اقتصاد­های ملی در اقتصاد جهانی می باشد که آثار آن را می توان در افزایش بازرگانی بین­المللی، جهانی شدن تولید و جریان مستقیم سرمایه­گذاری خارجی (FDI) ملاحظه نمود(دادگر و همکاران، 1382). تغییر و تحول قیمت محصولات صادراتی کشور­های در حال توسعه و توسعه یافته در تقابل با یک­دیگر قرار دارد. این تقابل قیمت‏ها درجه­ی برخورداری هر کشور را از تجارت بین­الملل نشان می­دهد. ارتباط­ی مبادله شاخصی می باشد که مطالعه رفتار آن در طی زمان به عنوان معیاری برای مطالعه اندازه برخورداری از منافع تجارت بین­الملل، در هر کشور مورد بهره گیری قرار می­گیرد. امروزه ارتباط­ی مبادله یکی از مهم­ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسایل اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین المللی، تحولات حجم و ترکیب مبادلات و اثر آن بر روی سطح دستمزد­ها، رفاه عمومی و درآمد­ملی به شمار می رود. در نظریه­های اقتصاد بین-الملل، ارتباط­ی مبادله جایگاه ممتازی دارد و اقتصاد­دانانی بر له و علیه طریقه بلند­مدت ارتباط­ی مبادله در بین کالا‏های صنعتی و مواد اولیه و یا در بین کشور­های در حال توسعه و توسعه­یافته مقالاتی به رشته­ی تحریر درآورده‏اند(حسینی و سیدی، 1381). بی­ثباتی اقتصاد کلان باتوجه به تغییرات در ارتباط­ی مبادله، مانعی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به­شمار می رود و منجر به کندی رشد اقتصادی و بدتر شدن توزیع درآمد می­گردد و از سرمایه­گذاری در سرمایه­های فیزیکی و انسانی ممانعت می کند. رویکرد دیگر مربوط به تأثیر­پذیری ارتباط­ی مبادله از متغیرهای کلان و یا تأثیر­گذاری بر آن می باشد؛ به بیانی دیگر این متغیر، به عنوان شاخصی برای تجزیه و تحلیل تئوری­های اقتصاد بین‏الملل، بر متغیر­های اقتصاد کلان؛ مانند رشد اقتصادی، حساب جاری، قیمت­های داخلی و غیره اثر می گذارد و متقابلاً از آن­ها تأثیر می­پذیرد. همان گونه که می دانیم، اقتصاد ایران اقتصادی نفتی می باشد. اقتصاد­های متکی به نفت در برابر بی­ثباتی ارتباط­ی مبادله بسیار آسیب‏پذیرند. بر اساس شواهد تجربی، تأثیر بی­ثباتی تولید­ناخالص­داخلی در اقتصاد­های نفتی دو برابر بیشتر می باشد. پس مطالعه تأثیر ارتباط­ی مبادله و شوک­های آن بر اقتصاد داخلی می تواند راهکار­های مفیدی را برای سیاست­گذاران اقتصادی در زمینه­ مقابله با این شوک ها ارائه نماید(تقوی و همکاران، 1386).

 1-3- سؤالات اصلی پژوهش

سؤالاتی که این مطالعه به آن­ها پاسخ می دهد، به صورت زیر می باشد:

  • آیا جهانی­شدن در کوتاه­مدت تأثیر مثبت بر ارتباط­ی مبادله­ی(خالص، ناخالص و درآمدی) کالاهای کشاورزی دارد؟
  • آیا جهانی­شدن در بلندمدت تأثیر مثبت بر ارتباط­ی مبادله­ی(خالص، ناخالص و درآمدی) کالاهای کشاورزی دارد؟
  • آیا جهانی شدن پروسه (فرآیند، جریان) می باشد و یا طرح از قبل طراحی شده می باشد؟

 1-4- فرضیات پژوهش

فرضیاتی که در این پژوهش در نظر گرفته شده­اند، به صورت زیر می باشد:

  • جهانی­شدن در کوتاه­مدت بر ارتباط­ی مبادله­ی (خالص، ناخالص و درآمدی) کالا­های کشاورزی اثر مثبت دارد.
  • جهانی­شدن در بلند­مدت بر ارتباط­ی مبادله­ی (خالص، ناخالص و درآمدی) کالا­های کشاورزی اثرمثبت دارد.
  • اقتصاد کشاورزی ایران در مسیر جهانی­ شدن گام برمی­دارد.

تعداد صفحه :116

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد:اثرتنش گرمایی آخر فصل ناشی از تاریخ کاشت های دیرهنگام و مصرف بُر بر عملکرد و کیفیت کلزا.Brassica napus L

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***