جستجو در سایت :   

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده دامپزشکی

 موضوع:

اثرات تجویز عصاره ی گیاه خارخاسک(Tribulus terrestris)  بر روی کیفیت اسپرم در موش بعد از حرارت دادن اسکروتوم

استاد راهنما:

دکتر جلیل آبشناس

استاد مشاور:

دکتر همایون بابائی

داوران:

دکترلادن عمادی

دکتر سید نورالدین نعمت اللهی ماهانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول : مقدمه و هدف

مقدمه و هدف…………………………………………………………………………………………………………..2

فصل دوم : کلیات و مطالعه منابع موجود

1-2- مطالعه کلی گیاه خارخاسک و یافته های قبلی……………………………………………………….5

1-1-2-  طبقه بندی علمی گیاه……………………………………………………………………………5

2-1-2- نام های مختلف این گیاه در جهان و مشخصات ظاهری آن…………………………..5

3-1-2-  دامنه ی جغرافیایی رویش گیاه خار خاسک در ایران و جهان……………………….6

4-1-2-  محتویات شیمیایی  گیاه خارخاسک………………………………………………………..7

5-1-2- ساپونین های موجود  در گیاه………………………………………………………………….7

6-1-2-  خواص  دارویی و استفاد ه های  درمانی  خارخاسک………………………………….8

7-1-2-  محصولات دارویی خارخاسک موجود در بازار………………………………………11

8-1-2-  عوارض جانبی………………………………………………………………………………….11

2-2- آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی حیوان نر……………………………………………………..12

1-2-2- بیضه………………………………………………………………………………………………..12

2-2-2- مجرای آوران……………………………………………………………………………………14

3-2-2- اپیدیدیم و مجرای وابران……………………………………………………………………..15

4-2-2- انتقال، بلوغ و ذخیره اسپرم در اپیدیدیم…………………………………………………..17

5-2-2- غدد ضمیمه جنسی……………………………………………………………………………..17

6-2-2- طریقه اسپرم زایی…………………………………………………………………………………18

7-2-2- ساختار و اقدام اسپرم…………………………………………………………………………..20

8-2-2- تنظیم هورمونی طریقه اسپرم زایی……………………………………………………………20

3-2- عوامل مخرب اسپرماتوژنز………………………………………………………………………………..21

4-2- اثرات مخرب حرارت و افزایش دما بر دستگاه تولید مثلی نر…………………………………..21

1-4-2- روش های مختلف حرارت دادن بیضه ها در مطالعات تجربی……………………..22

2-4-2- تاثیر حرارت بر بیضه ها……………………………………………………………………….22

3-4-2- تأثیر حرارت  روی بافت بیضه………………………………………………………………24

4-4-2- تاثیر  حرارت  روی بر روی فعالیت اندوکرینی ………………………………………..24

5-4-2- تاثیر براسپرم های موجود در مایع rete testis…………………………………………..24

6-4-2- تاثیر حرارت بر اسپرم موجود در مایع منی……………………………………………….25

7-4-2- تاثیر حرارت روی باروری و بارورسازی و اسپرم ها………………………………….25

8-4-2- مکانیسم اثرات حاصل از حرارت بر روی بیضه………………………………………..26

9-4-2- تأثیر حرارت بر روی اسپرم زایی……………………………………………………………29

فصل سوم : مواد  و روش کار

1-3- مواد مصرفی و غیر مصرفی……………………………………………………………………………….32

2-3- مواد و لوازم عصاره گیری………………………………………………………………………………..32

3-3- روش کار……………………………………………………………………………………………………..33

1-3-3- تهیه گیاه و عصاره گیری……………………………………………………………………..33

2-3-3- حیوانات مورد بهره گیری…………………………………………………………………………33

3-3-3-  چگونگی ی حرارت دادن اسکروتوم…………………………………………………………..34

4-3-3- گروه بندی نهایی و برنامه ی درمانی………………………………………………………34

5-3-3- روش نمونه گیری و ارزیابی…………………………………………………………………35

6-3-3- روش مطالعه ی آماری………………………………………………………………………..36

فصل چهارم : نتایج

1-4- نتایج حاصل از شمارش اسپرم ها……………………………………………………………………….38

2-4-  نتایج حاصل از مطالعه اسپرم های زنده………………………………………………………………39

3-4-  نتایج حاصل از مطالعه حرکت اسپرم ها…………………………………………………………….40

4-4- نتایج حاصل از مطالعه درصد وزن دم اپیدیدیم  ………………………………………………….41

5-4- نتایج حاصل از ز درصد وزن بیضه ……………………………………………………………………41

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1-5- بحث……………………………………………………………………………………………………………51

2-5- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………56

3-5- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….57

منابع………………………………………………………………………………………………………………………59

مقدمه و هدف:

اولین مدارک بهره گیری از گیاهان در جهت بهبودی و درمان بیماری ها به دوران نئاندرتال[1] باز می گردد. در قرن شانزدهم، باغ های گیاهی به مقصود کشت دارو در مدارس پزشکی به وجود آمد؛ تا اینکه در سال 1950 میلادی گزارش گردید که 30 درصد از داروهای جدید نیزاز گیاهان مشتق می شوند. تمدن های چینی، ژاپنی، هندی و  بومیان آمریکا همه سیستم سنتی طب گیاهی را دارند در ایران نیز در دوران باستان، بهره گیری از گیاهان دارویی مد نظر بوده و در دوران پس از اسلام نیز طب سنتی شکوفایی خاصی‌یافته می باشد (2، 3، 4، 6، 42، 76).

خارخاسک نوعی گیاه دارویی‌یک ساله می باشد که در بسیاری از نواحی گرمسیری و معتدل جهان ‌پیدا نمود می گردد که برای درمان بیماری های مختلف مانند افزایش فشار خون، سنگ های مثانه و عفونت های اداری، ادم و آسیت و … بهره گیری می گردد. همچنین این گیاه به واسطه‌ی وجود ساپونین های استروئیدی[2] در آن موجب افزایش تستوسترون[3] و افزایش فعالیت های جنسی می گردد(10، 12، 31، 48).

تحقیقات ثابت کرده اند که تأثیر حرارت بر روی بیضه ها فقط به مرگ سلول ها در داخل بیضه و متعاقب آن کاهش تعداداسپرم ها محدود نمی‌گردد، بلکه اسپرم های تولید شده ممکن می باشد تواناییشان در بارور کردن و تولد جنین های  طبیعی نیز کاهش‌یابد(66).

در پستانداران برای انجام طریقه طبیعی  اسپرماتوژنز[4] دمای بیضه ها بایستی 7-2 درجه سانتی گراد پایین تر از درجه حرارت بقیه بدن نگهداری گردد و در واقع هر فاکتوری که باعث افزایش دمای بیضه ها گردد، بمانند دمای محیطی بالا و استرس حرارتی موضعی به ساختار کروماتینی اسپرم در اپیدیدیم آسیب می‌رساند و در نهایت باعث کاهش غلظت اسپرم ها و تعداد اسپرم های متحرک می گردد. نشان داده شده که ‌یک حرارت خفیف به گونه موقت باعث کاهش تعداد اسپرم بعد از دو تا سه هفته می گردد(23، 36، 50، 73، 74).

پس با در نظر داشتن اثرات عصاره‌ی خارخاسک در طریقه اسپرماتوژنز و افزایش اندازه باروری در جنس نر هدف اصلی از مطالعه‌ی حاضر ایجاد آسیب به بیضه ها و طریقه اسپرناتوژنز در اثر استرس حرارت موضعی و مطالعه اثرات تجویز عصاره‌ی خارخاسک بر روی کیفیت اسپرم ها می‌باشد.

فصل دوم

کلیات و مطالعه منابع موجود
فصل دوم

کلیات:

1-2- مطالعه کلی گیاه خارخاسک و‌یافته های قبلی در مورد این گیاه دارویی:

1-1-2- طبقه بندی علمی[5] گیاه:

رده     :   دو لپه ای[6]

زیر رده :  جداگلبرگان[7] 

سری    :   تالامی فلور[8]

راسته   :  سداب[9]

تیره     :   اسپند

جنس   :  تری بولوس[10]

گونه    :  تریس تریس[11] (تصویر شماره‌ی 1-2) (36).

2-1-2- نام های مختلف این گیاه در جهان و مشخصات ظاهری آن:

نام لاتین و دو جمله ای خار خاسک تری بولوس ترستریس به معنی caltrop بوته‌ی خار‌یا سلاح میخ مانند می باشد. این گیاه همچنین با نام puncture vine شناخته می گردد. نام های دیگر آن شامل: دمیر تیکانی، حمص الامیر، کوهک، سه کوهه، خسک، حسک، خنجک، خارخلتان، شکرحنج، سه کو هک، خار سه گوش، هرواء می‌باشد(9، 25).

خارخاسک گیاهی می باشد علفی،‌یکساله، دارای ساقه های خوابیده‌یا انشعابات گسترده بر سطح خاک و پوشیده از تار که برگ و ساقه های جوان آن را تارهای ظریف می‌پوشاند. قسمت های مورد بهره گیری این گیاه شامل ریشه، میوه، دانه و گاهی کلیه اعضاء گیاه می باشد اما بیشتر از میوه آن بهره گیری می گردد. میوه های آن گرد، پهن و خاردار به رنگ  سبز مایل به زرد، بدون بو و با طعم نامشخص هستند و در اواخر تابستان و اوایل پاییز جمع آوری می شوند که دارای پنج برچه گره مانند هستند و هر برچه دارای سطحی ناصاف می باشد که بر روی آن تعداد چهار خار بلند و سخت دیده می گردد (تصویر شماره‌ی 1-2) (2، 4، 14 ).

    تصویر 1-2:  شکل ظاهری خارخاسک و میوه‌ی آن

3-1-2- دامنه‌ی جغرافیایی رویش گیاه خار خاسک در ایران و جهان:

این گیاه در بسیاری از نواحی گرمسیری و معتدل جهان مانند ایالات متحده و مکزیک، نواحی مدیترانه ای و اسپانیا،هند ، چین و سراسر آسیا‌پیدا نمود می گردد. در ایران محل رویش این گیاه سراسر ایران مانند غالب نواحی خشک شمال در ایران، اطراف تهران، کرج، قم، خراسان، بین دامغان، سبزوار، فارس و بخش مرکزی اصفهان، سیستان بلوچستان، بندرعباس و کر مان می‌باشد(2، 10 ).

4-1-2- محتویات شیمیایی گیاه خارخاسک:

ترکیبات شیمیایی این گیاه شامل مواد معدنی از قبیل سدیم، پتانسیم، گوگرد، کلسیم،  فسفر، ازت و کلر و موادی از قبیل تاتن، رزین، روغن ثابت، آکالوئید، پلی فنل ها می باشد. به علاوه دارای پنج نوع گلکوزید می‌باشد که همگی دارای گلوکز هستند و علاوه بر گلوکز، قندهای رامنوز و آرابینوز نیز دارا می‌باشند (8، 55، 56، 72، 77، 78).

میوه خارخاسک شامل فلاووئید، ساپونین فوروستانول و آلکالوئیدهای هارمین[12] و هارمان[13] وترکیبات پرتودیوسینی[14] و پروتوگر اسیلینی[15] می‌باشد. در ریشه خارخاسک علاوه بر 22 اسید آمینه‌ی شناخته شده، آگلیکون[16] های روسکوژننین[17]، هکوژنین[18] و نئوتیگوژنین[19] نیز هست. برگ و ساقه‌ی این گیاه علاوه بر مواد رزینی حاوی ساپونین های استروئیدی با آگلیکون های دایوزژ نین، روسکوژنین و هکوژنین می باشد (2، 22، ،39، 61).

5-1-2- ساپونین های موجود در گیاه:

عمده ترین ساپونین موجود در میوه‌ی این گیاه، ساپونین دایوزژنین[20] و تری استروزید [21]Fهستند. اجزای تشکیل دهنده‌ی ساپونین شامل، آگلیکون‌یا ساپوژنین به همراه‌یک‌یا دو بخش قند می‌باشد (شکل شماره‌ی 2-2)(44، 45).

ساپونین ها به گونه وسیع در بین گیاهان پراکنده اند و شکل خاصی از گلیکوزیدها هستند. این ترکیبات باعث همولیز خون می شوند و هنگامی که در جریان خون تزریق شوند بسیار سمی هستند اما مصرف خوراکی آنها تقریبا بی ضرر می باشد و به دو نوع تری پنوئید[22] و استروئیدال[23] تقسیم می شوند (6).

شکل 2-2: ساپونین که از اجزای مهم خارخاسک می باشد(سمت راست) و ساختار شیمیایی پروتودیوسین(سمت چپ).

6-1-2- خواص دارویی و استفاد ه های درمانی خارخاسک:

در طب سنتی از میوه های این گیاه برای درمان دیابت بهره گیری می گردد. همچنین تجویز عصاره‌ی این گیاه در موش های دیابتی کاهش معنی داری در اندازه فاکتورهایی مثل تری گلیسریدهای[24] سرم، کلسترول[25] و [26]LDL را نشان می‌دهد و در ضمن عصاره‌ی متانولی آن باعث کاهش معنی دار گلوکز خون[27] در موش های دیابتی می گردد(11).

از این گیاه در درمان بزرگی پروستات و هیپرکلسترولمی و دیگر التهاب ها هم بهره گیری می گردد. در‌یک پژوهش مشخص شده که عصاره‌ی خارخاسک می‌تواند باعث کاهش چربی خون خرگوش‌هایی گردد که با جیره‌ی مملو از چربی تغذیه شده اند و همچنین مشخص گردید که این عصاره‌ی باعث کاهش آسیب  به سطح سلول های اندوتلیوم و پاره شدن آنها می گردد. از قدیم این گیاه به عنوان مدر، تسهیل اقدام تصفیه خون و اعمال کبدی و درمان سنگ کلیه و عفونت های چشم و لکوره کاربرد داشته می باشد (2، 14، 26، 63).

در طب بومی عراق به مقصود افزایش  قوه باء و به عنوان درد نشان[1]، قابض، اشتهاآور، ضد فشار خون بالا، حلال سنگ های مثانه و ضد عفونت های ادراری مورد بهره گیری قرار می گیرد. از سایر موردها مصرف آن می توان به مورد هایی مثل تقویت معده، بینایی، سوزاک، معضلات مخاط دهان و ورم لثه و جوش های دهانی، کولیت،‌یبوست و اثر زیاد کنندگی حافظه، افزایش دهنده‌ی شیر مادر، قاعده آور، به عنوان آنتی بیوتیک طبیعی در درمان بیماری های عفونی، تسکین درد مفاصل و خاصیت ضد انگلی آن تصریح نمود. به خصوص دو ماده به نام های فریبولوسین[2] و بتاسیتوسترولدیگلوکوزید[3] که از عصاره‌ی این گیاه استخراج می شوند دارای اثرات ضد انگلی هستند(1، 9، 11، 27).

در طب چینی از میوه‌ی گیاه جهت رفع سرفه، سیلان منی، رفع خارش و جرب، کم خونی و به عنوان ماده‌ی بندآورنده‌ی خون بهره گیری می گردد. در ضمن برای رفع ناراحتی های پوستی، بواسیر و آسم نیز مفید می باشد (2، 5، 13).

عصاره‌ی این گیاه دارای فعالیت آنتی‌بیوتیکی و ضد میکروبی علیه باکتری های گرم مثبت مثل استافیلوکوکوس آرئوس[4] و گرم منفی مثل سودوموناس[5]، ای.کلای[6] و کلبسیلا[7]، می‌باشد. مطالعه بر روی خارخاسک مربوط به مناطق گوناگون(بلغارستان، چین، هند) و مربوط به قسمت‌های مختلف گیاه شامل میوه و ساقه نشان می‌دهد که در زمینه‌ی عملکرد سمیّت سلولی خارخاسک، تنها ترکیبات اسپیرو[8]  فعالیّت قابل توجهی را نشان می‌دهند (11).

یکی از مهمترین اثرات این گیاه  افزایش قوه‌ی جنسی و باروری می‌باشد و اکثر این خواص به علّت وجود ترکیبات استروئیدی مثل ساپونین[9] و پروتودیوسین در عصاره‌ی این گیاه می باشد. عقیده بر این می باشد که این گیاه از طریق افزایش تستوسترون‌یا پیش سازهای آن باعث افزایش اندازه تحریک جنسی می گردد. تجویز عصاره‌ی خارخاسک در موش های نر موجب تحریک اسپرماتوژنز می گردد که این اقدام به واسطه‌ی افزایش اندازه هورمون [10]LH که توسط غده‌ی هیپوفیز[11] ترشح می گردد، انجام می‌گیرد که به موجب آن کیفیت و کمیت مایع منی افزایش می‌یابد (11، 36).

 از این گیاه به عنوان تقویت قوه‌ی جنسی برای اولین بار در شرق اروپا در سال 1970 میلادی بهره گیری گردید. مطالعه بر روی رت Rat و خرگوش و پستانداران نشان می‌دهد که عصاره‌ی این گیاه موجب افزایش هورمون های دی هیدروتستوسترون[12] ، و دی هیدرو اپی اندروسترون[13] نیز می گردد (32).

7-1-2- محصولات دارویی خارخاسک موجود در بازار:

ترکیبات مختلفی از این گیاه دارویی موجود می‌باشد که به صورت تنها و‌یا مخلوط با سایر گیاهان دارویی با نسبت های متفاوت در بازار داروی ایران و جهان عرضه می گردد. مانند آفرودیت که‌یک داروی ترکیبی می‌باشد که  قطره‌ی آن دارای %65 خارخاسک و قرص آن شامل 40mg خارخاسک می‌باشدو برای افزایش قوه‌ی جنسی کاربرد دارد. از دیگر محصولات می‌توان به Tribestan , Tonki ali , Speman , SA1 و قطره‌ی سنکل تصریح نمود که سبب تحریک هورمون LH و افزایش تستوسترون می شوند و در درمان آزواسپرومی و بزرگی پروستات بهره گیری می شوند (51، 62، 67، 69).

8-1-2- عوارض جانبی :

زنان باردار مجاز به مصرف خارخاسک نمی‌باشند زیرا این دارو ممکن می باشد موجب سقط جنین گردد. در ضمن ذکر گردیده که در زنان شیرده و بچه های کوچک نیز نباید مصرف گردد، همچنین زیاده روی در مصرف خارخاسک مضر بوده و موجب سر درد می گردد (9).

گزارشاتی مبنی بر مسمومیت با خارخاسک در گوسفند و بز تحت عنوان گلدیک کوپ[14] هست. در مناطقی که خارخاسک زیاد می باشد این حیوانات با خوردن این گیاه دچار حساسیت به نورکبدی می شوند (18، 19، 49).

تعداد صفحه :74

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تغییرات هماتولوژیک، بیوشیمیایی و پاتولوژیک در بزهای آلوده به سیستی سرکوس تنیوکولیس

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: پزشکی